Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 31 juni 2022

Meddelande från Änglarna
Via Ann Albers, 31 juni 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Hur svårt det än är att förstå, så  har allt och alla på denna jord ett syfte. Det finns inte en enda person, oavsett hur fyllda med ljus eller avskilda från ljuset de är, de har ändå syfte. Det finns inte enda sak i naturen som inte har ett syfte. Det finns inte en enda handling som inte har ett syfte, inte ens en enda tanke. Allt och alla på denna jord bidrar till kärlekens expansion, vare sig det är genom att faktiskt expandera kärlek, eller genom att utlösa en önskan om kärlek i hjärtat hos dem som upplever eller bevittnar deras kärlekslösa handlingar.
Tänk tillbaka på ert liv. Ibland har ni expanderat, växt och önskat er mer, helt enkelt för att något fångade er uppmärksamhet eller dök upp i er fantasi. Mycket oftare kom dock en önskan om att expandera och växa, därför att ni befann er i omständigheter eller situationer som inte var så trevliga. Plötsligt kan en ljummen önskan ha förvandlats till en brinnande önskan om mer. Plötsligt vaknade ert hjärta till er sanning, och ni kände en känsla av ärlighet inom er och visste att ni inte längre kunde nöja er med mindre.
Så till och med era ex, era knäppa medarbetare, människor som irriterar er i trafiken och till och med de som har varit era största utmaningar, har lanserat ramper från vilka ert hjärta har skjutit i höjden till att drömma mer om en bättre och vänligare framtid. Även krigen på er planet har gjort att fler och fler människor ber om fred,  att bli mer generösa och snälla mot sina medmänniskor, att lägga olikheter åt sidan och säga: ”Jag är tacksam för mitt liv. Jag kommer att uppskatta vad jag har även när jag önskar mig mer.”
De politiska ledare som ni inte gillar tjänar ett syfte, oavsett om ni håller med dem eller inte. De som vågar stå upp för sina övertygelser kan inte låta bli att inspirera sina motståndare, och de är ofta katalytiska omformare för era egna hjärtan. De skingrar ofta människors apati och får dem att se framför sig den framtid de vill ha. De rör upp en vibrationell förändring.
Den senaste pandemin tjänade sitt syfte. Den väckte inom människosläktet en djupare önskan om kontakt, vänlighet, välbefinnande, en renare planet, mer tid i naturen och så mycket mer.
Vilket syfte kan er ångest tjäna? Den kanske säger er att ni har lyssnat till åsikterna hos dem som har påverkat er för mycket, och det är dags att koppla er tillbaka till det Gudomliga och dem som älskar er och känner er säkerhet.
Vilket syfte kan er ilska tjäna? Den talar om för er att ni behöver förändra något i ert liv – vare sig det är er situation eller ert perspektiv.
Vilket syfte tjänar er rädsla? Om det är en tillfällig rädsla kanske den skyddar er, den kan skydda er men om den är en ingrodd, programmerad rädsla, kanske den talar om för er att ni inte kan fortsätta att ge bort er kraft till den yttre världen, och att det är dags att i tysthet tillbringa en hel del tid med det Gudomliga, och ta kontakt med Källan av Allt som ni fruktar att ni kan förlora.
Kära ni, allt tjänar ett syfte. Allt för er närmare kärleken antingen direkt eller genom att katalysera er i kärlekens riktning.
Istället för att motarbeta omständigheterna, situationerna, människorna i era liv, eller till och med känslorna eller tankarna i era huvuden, överlämna er till dem – tillfälligt – och fråga er själva: ”Hur kan detta föra mig närmare upplevelsen av kärlek?” Ni kommer att höra ett svar. Vi kommer att hjälpa er att höra det. När ni gör det, vänd då era tankar mot kärleken.
Om ni är arga på en person som har gjort er illa, fråga er själva: ”Hur kan det här föra mig närmare kärleken?” Ni kanske kan se att ni ignorerade ert hjärta under en tid. Ni kanske kan se att ni var i en vibration av misstänksamhet, osäkerhet eller kamp, som drog denna upplevelse till er och nu vill ni ändra på den vibrationen. Kanske är ni helt enkelt klara och det är dags att vända blicken mot en ljusare framtid.
Ni kommer att höra era svar om ni verkligen vill det, och sedan mina kära, sätt kurs mot kärleken igen eftersom kärlek känns bättre, attraherar bättre och den utvidgade upplevelsen av kärlek är det ultimata syftet med era liv.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...