Meddelande från änglarna via Ann Albers, 23 november 2019

Meddelande från änglarna via Ann Albers, 

23 november 2019

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Kan ni tänka er. kära ni, att universums skapare fantiserade om er? Källan till allt, undrade hur det skulle vara att vara de unika själar ni är, och i det ögonblicket av drömmen föddes er själ.

Ni, och vi, existerar i det Gudomliga sinnet. Vi är tankarna skapade i form. Vi är de farkoster från vilka Skaparen upplever sig själv, och allt som kan komma därav. Ni och vi är som fingrarna på handen, vågorna på haven och färgerna i ett ljusspektrum.

Ni blev begåvade med en fri vilja. Föreställ er att handen tillåter fingrarna att röra sig fritt, eller att havet låter vågorna röra sig som de vill, och ni kommer att förstå den enormt stora kärlek som finns för er hela tiden. Som en mor eller far älskar sina barn, och delar både glädje och smärta, så gör också Källan som bor i er och älskar er, och känner er glädje och smärta.

Fundera en stund på det faktum att ni är Gudomlig Kärlek i form. Som sådana har ni en fri vilja, och möjligheten att uppleva era sanna Självs mångfald i hela skapelsen. Ni har förmågan att älska, röra, smaka, lukta på sätt, som känns mycket mer påtagliga och verkliga, än i den virtuella verkligheten ni upplever i himlen. Ni kan se ert ljus i solnedgången. Ni kan uppleva er storhet i den vidsträckta himlen. Ni kan känna oron i stormarna, och stillheten i gryningen.

Kära ni, att vara människa är en gåva. Rör vid era egna händer med kärlek, och uppskatta de sensationer ni känner. Smaka på er mat och förundras över explosionen av välbehag ni upplever när lär känna er Själva på detta sätt. Titta in i ögonen hos någon älskad, och inse att Gud ser sig själv i båda två. ”Ofattbart,” kanske ni säger. ”Hjärtat öppnas,” svarar vi.

 

Släpp in ert hjärta, och känn uppskattningen det får av det Gudomliga, genom sättet ni väljer att leva era liv, och genom vad ni väljer att skapa.

Många av er firar Thanksgiving denna tid på året. Många av er tackar för familjen, maten och vännerna. Skönheten i ert ljus och tacksamheten, tar sig in i kosmos och himlen. Vi känner det. Vi uppskattar er.

Kanske kan ni också i år släppa in hjärtat och känna uppskattningen från det Gudomliga, över upplevelsen att leva som ni.

Kanske kan ni ta er tid att vara väldigt närvarande, smaka, röra, lukta, se, känna den fantastiska mångfald ni är, runt omkring er.

Titta in i någon annans ögon och bevittna det Gudomliga. Se skönheten runt er och känn Gudomlig kärlek. Titta in i era ögon i spegeln, och bevittna att Källan själv tittar tillbaka … för var och en av er är den, och enbart den.

Den finns där på jorden, så att ni både kan uppleva den stora mångfalden i det sanna Självet, och också uppleva er själva som ett individuellt förkroppsligande av Gudomlig kärlek. Ni kan interagera med andra som unika själar, men kan ändå dyka djupt inom er – genom kärlek, genom uppskattning och genom Närvaron – och känna er själva som En.

Tacka för livets gåva. Oavsett om det är lätt eller utmanande, stärkande eller utmattande, kärleksfullt eller inte, är ni alltid, liksom hela skapelsen, alla En.

Vi änglarna, älskar och uppskattar er och ert arbete för att hitta enighet i mångfalden, mycket mer än ni ens kan tänka er. När de friska cellerna ger näring till kroppen, så ger det glädje, kärlek och vänlighet till hela ”Den Gudomliga Kroppen”. Vi älskar er. Vi är medvetna om er. Vi uppskattar och tackar var och en av er.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

– Änglarna

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...