Änglarna via Ann Albers, 4 februari, 2017

Änglarna, 4 februari 2017

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Oavsett vad som händer i världen eller i ert liv, finns det alltid hjälp tillgänglig. Ni är aldrig ensamma och ni är aldrig utan vägledning och stöd. I varje ögonblick är allt ni behöver för att hantera en situation, tillgängligt eller ges till er.

Rädsla är en knepig energi. Rädslan försöker få er att föreställa er det värsta. Rädslan arbetar för att övertyga er om att ni kommer att bli lämnade ensamma och klara er själva mitt uppe i en utmaning. Rädslan försöker få er att tro att förluster kan vara katastrofala, att ert liv kan förstöras genom yttre krafter eller misslyckanden.

Ni kan uppleva förluster, men de är aldrig bestående. Ni kan ”förlora” en person, men ni kommer att träffa han/henne i himlen igen. Om ni är villiga att utveckla nya färdigheter kan ni till och med känna deras närvaro, medan ni i högsta grad är levande. Ni kan förlora ett hus, men det huset lever inom er i väntan på att återskapas med kraft och energi. Ni kan förlora en vän, men det Gudomliga kommer att ta formen av nya vänner, som matchar ert hjärta och er vibration i detta ögonblick. Ni kan till och med förlora er yttre frihet, men er frihet att tänka självständigt kan aldrig tas ifrån er.

Rädslan gör att ni tror att ni är i händerna på andra individer och yttre krafter. Sanningen är att ni bara är i händerna på er egen energi, för den energin återspeglas alltid i ert fysiska liv. Om ni är i linje med Källan, med Kärleken, har den yttre världen liten, eller ingen makt över er.

Rädslan får er att tro att ni kan misslyckas, men det kan ni inte. Ni är ett evigt ljus i mänsklig form. Solen misslyckas inte när den täcks av moln. Kristus på korset slutade inte att älska er, trots att världen fortsatte att hata. Även om ni skulle göra de mest avskyvärda och konfliktskapande val här på Jorden och lära er av dem, så har ni inte misslyckats, och om ni ännu inte har lärt er av dem, så kommer ni att göra det.

Kära ni, det finns ingenting att frukta. Kärleken är med er. Vi är med er. Ni är en själ – ett ljus i mänsklig form som har en upplevelse här på Jorden och försöker minnas den viktiga sanningen om ert väsen.

I alla situationer när ni inte vet hur ni ska hantera något, vet Gud det. När ni inte vet vad ni ska göra härnäst, vet Gud det. När ni inte vet vart ni ska vända er för att få hjälp, vet Gud det. Gud vet. Ni är aldrig avskilda från Källan till all Kärlek och stöd. Ni är aldrig bortkopplade från era Änglar. Ni kanske inte förnimmer oss, men vi är alltid med er.

Nästa gång ni känner er rädda, ta ett djupt andetag och fråga: ”Vad händer nu?” Ha tillit till resan. Gudomlig Kärlek kommer att leda er till en bättre existens, och hjälp är alltid närvarande.

Gud Välsigne Er. Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...