Änglarna via Ann Albers, 19 augusti 2016

Anglarna Ann Albers

Änglarna via Ann Albers, 

19 augusti 2016

Kanaliserat av: Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

Vi vet att det är väldigt lätt att fastna i listan på alla saker som ni känner att ni måste klara av. Det är lätt att längta efter de saker och situationer som ni vill ha i er framtid. Det är alltför vanligt att fokusera på hur ni önskar att de runtomkring er borde bete sig eller hur ni verkligen skulle vilja ”vara”.


Det är själens natur att önska förbättringar i era liv, i er själva och för dem runtomkring er. Men, själen vet att den snabbaste vägen till en önskad framtid är att anta att den kommer, samtidigt som man lever med en känsla av förundran, hänfördhet, tacksamhet, acceptans och medkänsla för er själva, situationen och människorna framför er – just här, just nu.

För att uppnå detta, dröm era drömmar, fokusera på förbättringarna ni vill ha, och be för situationen ni önskar. På samma gång, påminn er själva ofta…

Det som betyder mest är inte vad jag uppnår idag, utan huruvida jag njuter av denna stund eller inte.

Det som betyder mest är inte vad jag kommer att få i framtiden, utan snarare huruvida jag kan njuta av det jag har nu.

Det som är viktigast är inte att få alla runtomkring mig att förändras, eller att få mig själv att förändras, utan snarare att omfamna mig själv och andra som vi är nu…med en känsla av förundran och medkänsla.

Naturligtvis vill ni uppnå era mål. Det är naturligt att vilja förbättra era liv. Kärleken strävar alltid efter att skapa en mer kärleksfull upplevelse. Dessa önskningar och drömmar drar er framåt utmed stigen för ert växande och utveckling. Icke desto mindre, påminner vi er med mycket kärlek…

Missa inte era liv.

Om ni förblir centrerade i nuet, hängivna åt att hitta kärleken i stunden, och ger er hän med fullt fokus på den aktuella uppgiften, samtidigt som ni är tacksamma för det ni har nu, tillåter er säjlva och andra att vara exakt som de är för stunden…då kära ni, kommer ni att vara öppna för ett ohämmat flöde av kärlek som strömmar rakt från det Gudomligas hjärta!

Ni kommer att tänka med klarhet och ta emot kristallklar vägledning. Er hälsa, så väl som ert emotionella och spirituella välmående kommer att börja förbättras omgående! När ni omfamnar nuet, springer ni inte längre ifrån kärleken! Om ni rusar mot framtiden eller skynder er bort från ert förflutna, missar ni den kärlek som finns tillgänglig just nu.

Dröm era drömmar. Omfamna samtidigt varje dyrbart och fantastiskt tillfälle i livet. Från varje stund av kärlek, frid, tacksamhet, medkänsla och förundran, kommer ni behagfullt och lätt att bli guidade till ännu bättre och mer fantastiska ögonblick när er eviga själ reser genom illusionen av tid.

Gud välsignar er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se


Du gillar kanske också...