Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle 23 augusti, 2016

 

nidle071112

1 Chicchan, 8 Uo, 13 Caban

Dratzo! Nu görs stora framsteg. Bland (the) Elders och många Kungliga grupper förekommer en stark och oförklarlig oro över att de mörka på något sätt har fejkat sitt fall. Det färgar i hög grad hur dessa mäktiga grupper ser på det enorma frisläppandet av penga-förråden. Vår uppgift är att bevisa att dessa farhågor inte är befogade. För tillfället fungerar vårt vidsträckta program för att framgångsrikt bemöta dessa ogrundade övertygelser. (The) Elders ser tydligt att ett frisläppande av denna ofantliga upplagring av penga-förråd inte på något sätt borde kunna misslyckas. Fastän de mörka skulle kunna lyckas stjäla en del av dessa förråd, så har vi medlen för att snabbt kunna återta dem och arrestera alla inblandade. På grund av denna bevisliga kapacitet, är (the) Elders och de Kungliga äntligen redo att med fast hand återställa datumen för frisläppandet. Vi känner därför att det globala RV-inlösandet faktiskt kan förverkligas och därför låter vi den komplexa RV-processen starta. Den ofantliga inväxlingen kan sedan mynna ut i distribuerandet av välståndspaketen och i ett nytt styre!

När pengarna väl har släppts fria, kommer detta att få fart på en hel mängd finansieringar, som i flera månader har stått stilla. Dessa avbrott har satt stopp för frisläppandet av väldigt många obligationer, humanitära fonder och andra liknande projekt. Vi förutser att alla fonder, som har stoppats av de kinesiska och europeiska Elders, under de kommande veckorna slutligen ska kunna bli behandlade och fördelade till dem som för länge sedan har blivit lovade dessa mycket speciella tillgångar. Ett annat fullbordande är att den mörka kabalens fulingar i världens nuvarande korrumperade regeringar, kan neutraliseras. Vi är övertygade om att dessa beslut kommer att vara slutgiltiga och att de kommer att tillåta att världens otaliga samhällen kan överflödas med tillgångar, som under flera år formellt har blivit fördröjda. Dessa pengar kan snabbt möjliggöra att ett antal nyckelprojekt gällande sanitära anläggningar, vatten- och bostadsförsörjning kan komma igång. Er värld är också i behov av att avsluta sitt långa beroende av Gaias naturtillgångar. Projekten inkluderar en annan viktig ingrediens, nämligen slutet på förstörelsen av de naturliga ekosystemen. Allt detta är naturligtvis bara början!

Detta kommer att påverka mänskligheten på ett antal olika sätt. Uppehållet förlänger illasinnade strategier, vilka är ägnade att använda världens religionsbundna metoder till att skapa katastrofer. Det är dessa potentiella katastrofer som oroar många och leder till att jordklotets uslingar kan jubla. För närvarande finns så många möjligheter tillgängliga. Er värld transformeras i snabb takt och det är viktigt att fondernas flöde snabbt ska kunna manifesteras. Många är redo att äntligen få avsluta det gamla och påbörja ett stadigt framskridande mot en ny global upplösning. Vi ser att ert ökande medvetande får träning på nya och underbara sätt. De gamla övertygelserna börjar utplånas och en ny verklighet börjar långsamt manifesteras. Det är i detta utbyte av medvetande som vi ser hopp för era nya verkligheter, vilka befinner sig i ständig tillväxt.

Våra allierade övervakar allt det som utvecklar sig och vi befinner oss i ständig kontakt med de Uppstigna Mästarna och våra kusiner i Agartha. Deras gemensamma uppfattning är att ni håller på att växa i flera olika riktningar. Det som i sanning krävs är en del klokt övervakande. Ni behöver upptäcka de bitar av er historia, som passande gick förlorad av Anunnakerna och deras ondsinta följeslagare. De Uppstigna Mästarna kommer att vara de första att betona denna process. Vi kommer att förmedla detaljer om dessa hittills dolda händelser via ett antal diskussioner som er mentor kommer att berätta om för er. Till en början använde Anunnakerna avancerad teknologi och senare tillät de sina följeslagare att upprätthålla skräcken och makten genom att exploatera denna teknologi. Den här Uppsättningen av gångna händelser i historien måste i detalj bli belysta. Vi äger en historia som bäst kan förklaras med ”tidsresor”. Allt detta kan verka mycket förvirrande. Så var medvetna om att det ännu finns mycket som ni kommer att få höra. Dessa sanna berättelser kommer att vara början till att ni återfår ert fulla medvetande.

Namaste!

Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är mycket glada över det som händer och sker i denna värld. Överallt blir ett nytt utvidgande medvetande en viktig faktor. Ni tar er bortom det som ni fick lära er av de mörka, och ni önskar djupt inombords att skapa nya tankar och nya sätt för er själva. I och med det, finns också de gamla uppfattningarna som fortsättningsvis likt lim sitter fast i er. Vi ber er att ni ska använda ert gemensamma engagemang för att övervinna svårigheterna. Bara håll i minnet att ni ska skapa nya vägar och använda era delade upplevelser för att kunna uppnå fantastiska möjligheter. Nyckeln är er positivitet, tillika med era visioner. Dessa saker kan vara er till hjälp, för att skapa fram de mål ni så gärna vill uppnå. Så var modiga och villiga att chansa friskt. Dessa två egenskaper kan låta er uppnå stordåd!

Var och en av er växer på ert eget unika sätt. Ni behöver koncentrera er på det bästa sättet att uppnå er högsta önskan. En av de saker som ni behöver göra, är att mentalt fokusera på ett nytt sätt gällande hur ni önskar genomföra era planer. Med andra ord, skapa en ”mind map”. En sinneskarta. Denna plan kan steg för steg visa er hur ni på bästa sätt får ihop er vision. Ett flertal av Mästarna gör ständigt på det viset. Vi kan sedan använda dem som guider för att faktiskt implementera det som behövs för att förverkliga de välsignade planerna. När ni blir skickliga i att arbeta med planer, kan ni skapa och enkelt manifestera vadhelst ni behöver och observera hur ert flöde fungerar. Ett av de bästa sätten att göra detta, är att helt enkelt bryta ner er första idé till de steg som behöver tas. Fundera sedan på hur ert flöde rör sig inom visionen. Resten kan bli lätt att utföra!

All denna inre bearbetning är viktig för att få en bättre förståelse för hur ni på bästa sätt kan uppnå det som ni önskar er. Den andra nyckelfaktorn är helt enkelt att upptäcka hur ni jobbar och kommunicerar med er själva. Insikten om hur ni fungerar är nyckeln till att framgångsrikt kunna fungera med andra. I alla händelser behöver ni hålla er positiva och se era projekt som framgångsrika åtaganden. Ytterligare en faktor är att förbli en stark del av det globala kollektivet. Det som håller på att utvecklas, är i verkligheten ett kollektivt åtagande. Det är er storslagna, positiva vision som tillsammans med våra insatser ger er kraft att lyckas. Ett flertal individer uppnår storverk enbart på grund av vad ni har åstadkommit för att förbereda uppgiften för dem. Låt oss tacka er alla och välsigna er för de energier som ni generöst har ägnat dessa projekt, för att omvandla Gaia och hennes folk. Hosanna! Hosanna!

Idag har vi fortsatt rapportera till er, för att förklara vad som sker runtom detta jordklot. Alla dessa händelser har blivit möjliga tack vare era positiva visioner. Nu är tiden inne för dessa stora förändringar! Kära Ni, var medvetna om att det oräkneliga förrådet av det Himmelska aldrig sinande välståndet i sanning tillhör er! Så Må det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett! och Var i Glädje!)

 

 

The Galactic Federation of Light via Sheldan Nidle. August 23d

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...