Änglarna via Ann Albers, 20 augusti, 2021

Änglarna
Via Ann Albers
Mina kär vänner, vi älskar er så mycket.
Ni är härskare över ett rike. Var och en av er är härskare över ödet för biljoner individuella celler som lever och andas, äter, metaboliserar och skapar inom er. Fundera en stund och se om ni kan föreställa er den enorma mängden av små, små varelser som utgör den kropp ni bor i. Tänk er att de arbetar tillsammans, signalerar till varandra, tar in näring genom sina membran och släpper ut avfall. Föreställ er arbetarna som forslar näringsämnen till blodet. Tänk er att budbärarna i nervsystemet bär på vägledning till varje cell.
Föreställ er ett samhälle av celler som arbetar tillsammans och som utgör ert bankande hjärta. Tänk er det kungarike av celler som finns i era lungor. När ni får en skråma svarar kroppen med att omedelbart åtgärda den. När ni slår i tån, blir hela systemet larmat och kontrollerar blodflödet och signalerar behovet av en reparation.
Du, själen, lever i detta kungarike av dessa små levande varelser. Du, själen, hyser var och en av dem med ditt energifält, lika säkert som att Gud bor inom dig. Ni ensamma, kära vänner, med er fria vilja avgör om dessa samhällen får den kärlek och energi och de resurser de behöver – delvis genom ert val av mat och miljö, och delvis genom ert val av exponering, men ännu viktigare med ert val av vibrationer.
Föreställ er för ett ögonblick att när ni är fridfulla, uppskattande, kärleksfulla eller i ett tillstånd av tillfredsställelse, är ni öppna. Ni är öppna för den Gudomliga energi som strömmar genom er. Den strömmar in i er och in i varje cell i er kropp. Era celler är alltid i behov av ljus för att fungera som de var tänkta att fungera. Genom att vara fridfulla låter ni själva floden av liv strömma in i era celler och liva upp dem, samtidigt som det ger er själva en andlig immunitet som också stärker er biologiska immunitet.
När ni vänder er bort från Källan på grund av rädsla, ilska, avundsjuka eller andra låga vibrationer, begränsar ni flödet av livgivande näring som informerar och skapar varje cell, lika säkert som ni begränsar flödet av livgivande ljus som informerar och skapar er.
Så för rikenas skull inom er – de som ger er ert jordiska liv – var snälla mot er själva. Tänk på er själva som välvilliga härskare. Ert jobb är att släppa in ljuset och fokusera på de vänligaste och trösterikaste tankar ni kan, och att ta hand om er själva på ett kärleksfullt sätt. På så sätt låter ni flödet av ljus och information skölja över er och blåsa liv i cellernas riken inom er.
Ni behöver inte frukta den yttre världen, kära ni. Ni behöver bara vara öppna för flödet av Gudomligt ljus. Låt den kärleken göra allt rätt i era liv, både på de makroskopiska och mikroskopiska nivåerna. Ta er tid varje dag att andas, fokusera på något eller någon ni älskar, och låt detta ljus skölja igenom er. Se sedan om ni kan känna era cellers kärlek till er i gengäld. Känn deras livskraft och deras önskan om hälsa och lycka. Känn deras vilja att anpassa sig till förändrade förhållanden. Era celler älskar er lika säkert som att ni älskar det Gudomliga, för ni är verkligen skapade till det Gudomligas avbild – själar i det Gudomligas ”kropp”, lika säkert som att era celler utgör den kropp ni kallar er.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...