Änglarna via Ann Albers, 18 januari 2020 

Änglarna, 18 januari 2020 

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ta ett djupt andetag. Pausa. Titta er omkring och se den godhet som finns där. Lägg märke till områden där det finns stillhet och frid. Lägg märke till himlen ovanför er och marken under era fötter. Notera komforten i era liv – era kläder, ert hem, er säng och maten ni äter. Tänk på de goda människorna på denna Jord. Tänk på de människor som arbetar för att skapa ett bättre liv och en bättre värld. Tänk på blommorna som blommar för att glädja er och fåglarna som sjunger för att påminna er om att tacka för livet och dess fantastiska cykler. Om ni är villiga att se, då ser ni bevis på kärlek överallt.

Ni kan leva i frid trots kaoset i världen. Ni kan njuta av överflöd i en värld som är rädd och fokuserar på brister. Ni kan låta ert hjärta svälla över av glädje för livet, medan andra söker efter skäl att vara olyckliga.

Varför inte välja att ge er uppmärksamhet åt det som är gott, vackert, sant och inspirerande för er, i denna värld av kontraster? Varför inte se det goda i människors hjärtan, i stället för att leta efter deras brister? Varför inte titta på de områden där ni känner er rika, snarare än att fokusera på de områden där ni känner brist? Varför inte uppmärksamma de bra sakerna med er egen kropp, i stället för att fokusera på de så kallade upplevda bristerna?

Kära ni, ”sök och ni skall finna” innebär bokstavligen att vad ni väljer att fokusera på, kommer ni fortsätta att finna. Leta efter orsaker till det ni tycker att ni lider brist på, och ni kommer att finna fler saker som ni saknar. Sök orsaker till att ni känner er upprörda över politiken i världen och ni kommer att hitta fler områden att bli upprörda över. Alternativt kan ni känna er inspirerade av de goda gärningar som människor gör. Fokusera på godhet och skönhet inom er själva och ni kommer att dra till er mer av det.

Livet är en buffé. Ni kommer att gilla en del av dess erbjudande, och andra kommer ni att finna ytterst motbjudande. Trots alla livets erbjudande ger det er den kontrast ni behöver för att definiera er individuella ståndpunkt. Livets utbud visar tydligt på vilka ni är och vilka ni inte är. ”Livets buffé” ger er en möjlighet att fortsätta längs den väg ni är på, eller att skapa en vänligare verklighet. Alla livets erbjudande ges till er som ett ”klassrum” där ni kan välja att lära er och att växa.

Det var aldrig tänkt att vara ”en lätt väg”. Mer än någonsin är det dags att omfamna denna sanning – lev och låt leva. De som är med om en naturkatastrof har valt, på en djup själsnivå, att lära sig av en sådan upplevelse. De som lever i fullkomlig frid i ”lilla huset på prärien” har valt att lära sig av dessa upplevelser. I varje given situation har de själar som berörs valt, på själsnivå, sitt ”klassrum” här på Jorden, där de kommer att växa inom de områden de önskar utveckla. Medan en del ”klassrum” kan verka hårda och svåra, är andra mer upphöjda. De är ändå, på en djup nivå, valda av alla inblandade själar.

Antag att ni, innan ni kom till det här livet, ville lära er vad som är av verkligt värde i detta liv. Ni kanske valde att bli mycket rika och upptäcka att det ni verkligen värdesatte var inte saker, utan snarare människorna i ert liv. Alternativt kanske ni valde att vara mycket fattiga för att upptäcka att ni finner värdefull glädje i kärlek och gemenskap. Även om de yttre ”klassrummen” ser mycket olika ut, är tillväxten mycket snarlik. Ni kan aldrig döma om ett liv är ”rätt” eller ”fel”, såvida ni inte innerst inne vet vad själen strävar efter att uppnå.

Det som är viktigt är inte vad världen omkring er gör, utan vad ni gör. Låt andra göra sina egna val. Ge er själva rätten att göra val i linje med er egen sanning, er egen glädje och era egna drömmar och förhoppningar. Genom att ge er själva friheten att vara den ni vill vara, och att leva som ni vill och fokusera på det ni söker, kommer ni att lära er det som ni kom till Jorden för att lära. I den verkligheten är det lätt att ge andra samma frihet. I den verkligheten kommer ni att finna sann, djup och evig frid.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh

 


You may also like...