Änglarna via Ann Albers, 20 juli 2019

Änglarna via Ann Albers, 20 juli 2019

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

Ni har fler celler i er kropp än det finns människor på er jord. De utgör en stor och komplex civilisation. De vet att deras existens är beroende av varandra, och de arbetar för att allt ska bli bra.

Det skulle vara absurt för hjärtat att säga till tånageln, ”Jag är viktigare än du! Utan mig skulle kroppen dö.” Om ni frågar någon som har förlorat en tånagel, så tycker nog den att det skulle kännas betydligt lättare att vara i himlen på grund av ett felaktigt hjärta, än att klara av smärtan från den förlorade nageln på jorden!

Likadant skulle det inte verka vettigt alls för benet att säga till huden: ”Jag är viktigare! Om jag bryter det så blir jag invalidiserad i flera veckor. Om du skadas så läker du lättare. ”Benet vet att huden ger det en skyddande barriär, är känsligare och därför måste läka snabbare.

Varje cell, när den har rätt cirkulation, får nervsignaler, näringsämnen och kärlek, gör sitt jobb till perfektion. Varje frisk cell bidrar till det bästa för allt. Utan att förstå att den hör till en underbar och mirakulös kropp, gör cellen sitt jobb utan något dömande eller stolthet. Den är helt enkelt nöjd med att vara det den skapades att vara.

Ni, de underbara människorna, kan lära er av dessa små celler (själar) i er kropp. Ni kan lära er att det är tillräckligt att bara vara sig själv.

Ni kan lära er, att det är bra att alltid bara göra det ni får kärleksfulla impulser för att göra. Ibland vilar ni er. Ibland agerar ni. Ibland kan ni njuta av kreativa visioner för framtiden, som erbjuds av Källan i vars kropp ni finns.

Ni är alla – var och en av er – celler (själar) i kroppen av Den som skapade er. Ni och hela skapelsen, bär den Gudomliga manteln, lika säkert som att era celler bildar kroppen, som är er själs mantel.

Låt inte det få er att känna er oviktiga! Var och en av er har en underbar roll att spela i den stora utvecklingen av skapelsen. Var och en av er strävar efter att väckas till den större verklighet ni är. Var och en av er har en roll för att hjälpa andra med deras uppvaknande.

Så när ni slår på era nyheter, går till arbetet eller hem, och ser de outvecklade, de okunniga, de sårade som skadar andra, låt då inte stoltheten få er att tro att ni är ”bättre” än de, för ni är alla delar av den Gudomliga Kroppen. Ni kanske förstår mer. Ni kanske kan vara kärleksfullare, snällare, mer utvecklade, mer healade … men trots det kära ni, gör det er inte bättre, eller ger er mandat att döma. Under samma omständigheter, med samma historia, kanske ni skulle agera precis som de gör.

I kroppen ges en sjuk cell mycket hjälp så snabbt som möjligt. I den mänskliga rasen är de skadade, sårade och hatfulla, era sjuka celler. De behöver få böner och ljus sända till sig. Ni behöver inte gilla dem. Ni behöver inte göra någonting med dem på den mänskliga nivån, men vi ber er, försök att inte döma, inte hata, inte fördöma, eftersom den Gudomliga Kroppens behöver få er att inse, att ni alla är i detta tillsammans. En sjuk cell behöver hjälp. En sjuk själ behöver böner.

Om ni kan be för de som ni normalt skulle hata, eller döma, då finner ni stor frihet i er egen själ. Ni kommer att känna ljuset och kärleken hos källan, som starkare strömmar genom er. Ni kommer att känna er mer som er själva.

Precis som att det fysiska immunsystemet blir starkare och klokare, när det utsätts för vissa virus och bakterier, kan ni till slut förstå att dessa förlorade och mörka själar verkligen är en katalysator, för att ni ska utvecklas till en starkare sanning och ett större ljus.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

  • Änglarna

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...