Änglarna via Ann Albers, 31 maj, 2018

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Glad påsk till er som firar. Glad Pesach! (Judisk Påsk) Glad vår! Idag vill vi tala med er om den djupare meningen med Jesu död och uppståndelse.

Kan ni förstå att kärleken som ser ut genom era ögon är samma kärlek som såg genom Jesus Kristus ögon? Skillnaden ligger i er upplevelse. Jesus upplevde sin förening med det Gudomliga i varje ögonblick. Även då spikarna slogs in i Hans händer. Han var medveten om att kärleken som levde inom honom – bortom detta liv, denna kropp och detta sinne – var den samma Närvaro av Kärlek som levde inom alla andra. Han såg det Gudomliga lika – i de som älskade honom och de som plågade Honom. Han bar vittnesbörd till Närvaron av Kärlek inom alla varelser, även om de inte kunde det. Han gör det fortfarande. Det är därför som så många mirakel sker i Hans namn. Han bevittnar enbart er djupaste sanning.

På så sätt är det sagt att Han ”förlåter våra synder”. Vi skulle vilja omformulera detta genom att säga att Han räddade er från illusionen att mörkret någonsin kan separera er från Kärleken. I hans villighet att älska genom mänsklighetens största lidande – tortyr, svek, misshandel, död, förnekelse, okunnighet, girighet, hat, skräck – nådde Han en helt ny nivå av möjligheter till kärlek i det mänskliga medvetandet.

Han levde och visade sanningen som ljuset är och alltid kommer att vara, kraftfullare än mörkret, och även när mörkret försöker besegra ljuset så kan det inte segra. Hans kropp dödades och ändå visste han genom hela processen att han inte var sin kropp. Han visste att Hans ande var evig. I hans fullständiga förståelse av sanningen hade han förmågan att förlåta sina torterare och till och med åter andas in liv i sin fysiska kropp.

Precis som Kristi Ljus levde inom Jesus, lever också Kristi Ljus, den gudomliga Kärleken, gnistan av Källan – i er. Detta ljus ger upphov till er och formar er lika säkert som havet ger upphov till och formar vågorna. Det sker inte och kan aldrig ske en separation ifrån det Gudomliga. Antingen upplever ni kärleken som andas in liv i er, eller så blockerar ni den. Antingen känner ni kärleken till hela livet, eller så blockerar ni den.

Så medan Jesu kropp i sanning återuppstod, så är den djupare meningen med uppståndelsen att det finns ingen smärta, inget mörker, inget svek, förnekelse eller smädelser som är starka nog att döda kärleken inom er. I kraften av er vilja kan ni låta Kärleken återuppstå i denna värld – när ni så önskar. Med hängivenhet kan ni också förkroppsliga Kärlek så grundligt att mörkret i världen inte kan ta ifrån er upplevelsen av detta ljus.

Kära ni, det är i er villighet att erkänna närvaron av ljus inom er själva och även inom de allra mörkaste utav er, som ni låter kärleken återuppstå och tillåter ljuset att övervinna mörkret, kärleken att övervinna hatet, och Sanningen att övervinna illusionen av att ni eller någon annan någonsin kan separeras från denna kärlek.

Glad Pesach. Glad Påsk. Glad vår. Glada stund i nuet då ni kan förkroppsliga kärleken och låta den återuppstå – just här, just nu.

Gud välsigne er! Vi älskar er så väldigt mycket!

– Änglarna

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...