Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 juli 2019

Per Staffan 21 juli 2019

Arcturians (channeled messages)

The Bigger Picture of E.T. Contact ∞The 9D Arcturian Council

Den större bilden av utomjordisk kontakt ∞Det 9D Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har utvärderat flera av de förekomster här på Jorden där det har varit öppen fysisk kontakt med utomjordiska varelser, och en av slutsatserna som vi har kommit till är att det har inte slutat väl för mänskligheten i de flesta fall. Vi hänvisar till den tid när mänskligheten assisterades av Lyranerna, den tid då mänskligheten vilseleddes av varelser som kallas Anunnaki, och vi pratar om fallen i Egypten där flera olika utomjordiska raser kom både för att hjälpa mänskligheten men också för att dra nytta av mänsklighetens syn på utomjordingar.

Så ofta har utomjordingar setts som änglar eller gudar, och de har utnyttjat den tron som människorna hade om dem. När ni har haft full, öppen fysisk kontakt med utomjordiska varelser, så har de mycket ofta utnyttjat det faktum att mänskligheten antog att de var något annat än vad de var. Och nu lever ni i en tid där ni bättre betjänas av att ni ifrågasätter allt som kommer till er när det gäller information, berättelser, till och med förstahandshistorier. Ni lever i en tid där det är väldigt enkelt att lägga ut information där ute som verkar vara sann, den låter sann, och den till och med har viss sanning inlagd i sig, men den innehåller i slutändan mer av en lust att vilseleda än en önskan att informera.

De av er som söker den öppna, fullständiga, fysiska kontakten med utomjordingar måste ta hänsyn till vad mänskligheten redan har upplevt. Även om ni kommer att ansluta er till välvilliga utomjordiska varelser som kommer att ha era bästa intressen i sinnet när de landar sina skepp på ett öppet sätt, kommer ni fortfarande att hantera trauman från Lemurien, Atlantis och de känslor av övergivenhet som ni upplevde i Egypten, Indien, Skandinavien och otaliga andra gånger i er historia.

Och så är det en annan faktor att ta hänsyn till när ni är så säkra på att ni snarast vill ha den fulla, öppna kontakten med fysiska utomjordingar. Vissa av er tycker att ju tidigare detta händer desto bättre. Men ni arbetar fortfarande igenom ert trauma av utomjordingar som ett kollektiv. Ni var närvarande under minst ett av dessa fall som visade sig vara ganska traumatiska för er som deltog i de kontaktupplevelserna. Ni är redo för den erfarenheten. De av er som får meddelandet har gjort sitt arbete. Ni har rensat trauma. Ni känner er redo för en utomjordisk kontakt för att ni är det, men ni är ett litet segment av den mänskliga befolkningen.

Arbete görs för att förbereda era medmänniskor, och du utgör en stor del av det arbetet. Fortsätt att göra vad du gör, och var öppen för att ha dina egna personliga erfarenheter med välvilliga utomjordingar. Och vet bara att resten av mänskligheten rör sig i en takt som är tilltalande för de som oss som kan se den större bilden här.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...