Matthew via Suzy Ward, 18 juli 2019

Matthew via Suzy Ward

18 juli 2019

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Accelererande vibrationer skyndar på takten med att föra er världs sår upp i ljuset så att de kan helas. Det som helar är ljus, samma energi som kärlek och den starkaste kraften i universum, och den kommer från fjärran själar och från dem på jorden.

Detta började för ungefär 80 år sedan när högt avancerade civilisationer strålade massiva mängder av ljus för att rädda livet på Gaias planetära kropp. Mer ljus kom från de tusentals utvecklade själar som lämnade sina hemländer för att inkarnera på Jorden och hjälpa hennes folk att svara positivt på ljusets höga vibrationer.

Alla individer som gjorde så helades från sår orsakade av hårda upplevelser valda i själskontrakt för att fullfölja tredje densitetens livstider eller svåra icke valda upplevelser. Genom att stråla ljuset som de absorberat lyfte dessa personer upp andra, som också svarade positivt och började stråla ljus; och då denna kritiska ljus-helande process fortsatte expandera, fick Jorden mer styrka och helandet av hennes djupa sår framskred.

Ljus har tillhandahållits av andra källor också. Djur- och växtrikena, Naturfolken, elementalerna och mineralerna är bidragsgivare till hälsan och helheten i er värld. Då en civilisations medvetande växer, så växer medvetandet hos alla andra livsformer och krafter i den världen proportionellt, men på Jorden skiljde sig detta på detta sätt: valarna, träden, avancerade själar valde att uppleva en livstid som djur, och den stora mängden olika naturfolk har länge haft universell kunskap som först nu kommer fram hos de flesta i den mänskliga befolkningen.

Ändå har det aldrig varit fråga om, ”kan Jordens folk manifestera en fredlig värld där alla delar på dess överflöd och lever i harmoni med Naturen?” Det har alltid varit ”hur snabbt kan de manifest….?” När den tioåriga förseningen i samhällets framskridande i medveten och andlig medvetenhet avslutades, började sinnen och hjärtan runtom i världen öppnas. Människorna har insett att rädsla, krigföring, bedrägeri, fattigdom, orättvisa, girighet och korruption länge varit levnadssättet i deras värld. I vägran att längre acceptera sådana förhållanden gick många ut för att förändra dem; och i växande skaror tar individer på sig denna monumentala uppgift med entusiasm, beslutsamhet och optimism. Att lösa nya eller långvariga konflikter och att rätta till det som är fel kommer att gå zick-zack ett tag, men ljusfyllda avsikter understöttas av vibrationer som fortsätter öka längs Jordens uppstigningskurs. Välgörande förändringar som en gång syntes långt bort vid Jordens horisont närmar sig nu hennes nära horisont.

”Vad finns i Jordens energifält för potential? Hur ser själarna vid Matthews station vad som finns där? Vilken är fältets relation till det kollektiva medvetandet och vad händer här på Jorden?” Det är verkligen viktigt att vi förklarar detta – det kollektiva medvetandet och energifältet för potential är generatorerna för vad som händer på Jorden.

Tankarna och känslorna hos alla livsformer på planeten utgör det kollektiva medvetandet, och kraften i denna alltid föränderliga energimassa ”styr” all aktivitet i energifältet för potential. Vi ger medvetandet och fältet dessa benämningar för att beskriva deras funktioner; emellertid, energin i dessa integrala aspekter av den universella lagen om attraktion, som är i konstant rörelse, är densamma och de fungerar i tandem.

Fältet består av ett obegränsat antal neutrala energiströmmar vilka alla har något vidhäftat – varje tanke och känsla hos varje person och känslorna hos varje djur – och vidhäftningen är strömmens riktningsfinnar-anslutning, så att säga. Vi ser strömmarna som trådar som förbinder aktiviteten i fältet med lika-aktivitet på planeten. Trådarna skimrar och glimmar när det finns glädje, lycklig upphetsning, tillgivenhet, uppmuntran eller någon annan upplyftande känsla i båda ändar. De är fransiga och fördunklade när de förbinder låg-vibrationella känslor som modfälldhet, hämndlystnad, ångest, ilska eller fördomsfullhet.

Många tankar och känslor går in i fältet med ett tillägg av avsikt, och varje avsikt skapar en situation som har möjlighet till utvecklingspotential. Om mer av samma typ av tankar och känslor angående situationen kommer in i fältet, aktiverar deras energi utvecklingsprocessen. När dessa tankar och känslor växer till tillräckligt antal och styrka, för deras kombinerade energi situationen från en möjlighet till en sannolikhet.

Om mängden av och styrkan i dessa speciella tankar och känslor fortsätter att öka, för den producerade adderade energin situationens sannolikhets-status mot visshet, och rörelsen i fältet är lugn och stadig. När nästan alla tankar och känslor angående situationen är förenade blir energins momentum ostoppbart och möjliggör manifestation av resultatet som avsågs av inblandade personer.

Om ett stort antal strömmar med vidhäftningar av tankar och känslor angående ett annat resultat plötsligt inträder i fältet, avbryter deras kollektiva energi processen som drev situationen mot visshet. Den tumultartade aktivitet som blir följden får fältet att likna ett gigantiskt fyrverkeri då energin för det först avsedda resultatet försöker återfå sin förra styrka och energin för den motstående avsikten försöker bli dominant.

Beroende på vikten av situationen i fråga, intensiteten i de olika tankarna och känslorna angående den, och en ökning eller minskning av antalet på varje ”sidas” strömmar, kan gungbräde-rörelsen fortsätta i dagar, månader eller år innan en av energimassorna blir tillräckligt stark för att generera hållbar aktivitet tills resultatet manifesteras av människorna som åstadkom deras avsedda resultat.

Nu, då vi sätter aktiviteten i fältet i sammanhang om vad som händer på Jorden, så kämpar de mörka lönlöst för att hålla sin avsikt om världsherravälde vid liv och de uppvaknade människorna agerar på sin ljusfyllda avsikt att avsluta deras långa era av styre. Och så är det, kära familj, att ni ser fallet av den Illuminati som nu aktualiseras av osynliga källor.

En till notering om det kollektiva medvetandet och Jordens energifält för potential. De är det mikrokosmiska perspektivet på verkligheten att det enda som existerar är kosmiskt medvetande – allt annat är oräkneliga uppfattningar av det som existerar. Vidare, allt som överhuvudtaget sker någonstans påverkar allt annat överallt. Det är en orsak till att högt utvecklade civilisationer har hjälpt Jordens folk på så många sätt att utvecklas andligt och medvetet. Den andra orsaken är att de älskar dessa medlemmar av vår universella familj, precis som vi och alla ni som for dit för att bli ljusarbetare och vägvisare.

”Vänligen be Matthew kommentera allt det svåra vädret i USA. Jag känner att det beror på många människors oförmåga att släppa sin ilska, sina frustrationer och rädslor på ett konstruktivt sätt. Det kanske också har varit dåligt väder på andra platser där mänskliga känslor varit i uppror.” Vibrationerna i känslor som finns i alla avsikter och handlingar påverkar inte bara förhållanden i er värld positivt eller negativt, de manifesterar dessa förhållanden. Och, emedan det är sant att de starka känslor läsaren nämner utger låga vibrationer som bidrar till alla former av tumult på planeten, så är det väderstyrnings-teknologi som är huvudorsaken till svårt väder överallt.

Illuminati har fortfarande tillräcklig makt för undertrycka er teknologi, som utvecklades för välgörande syften, och för att använda den för att skapa destruktivt väder. Vilda stormar, tornados, översvämningar och rekordhöga och låga temperaturer orsakar en stor del av mänsklighetens lågvibrationella känslor, och mörka hjärtan och sinnen kräver den typen av energi för själva sin existens.

För att förhindra negativitet att samlas och bli de mörkas påfyllningsstation, släpper Jorden den via jordbävningar och vulkanutbrott. Hon väljer områden där förlust av liv och egendom i största möjliga mån reduceras, och teknologin hos besättningar i er himmel hjälper till att jämna ut effekterna av frisläppningarna. Besättningarna reducerar också gifterna i chemtrails och industriella föroreningar såväl som skadlig strålning från 5G och andra teknologier.

Låt oss tala om Kaliforniens två jordbävningar, som inte orsakades av Moder Natur. Den seismiska aktiviteten orsakades av den explosiva förstörelsen av Illuminatis enorma underjordiska bas med laboratorier och välförsedda och överdådiga bostäder, ett jättekliv mot att eliminera det hemliga sällskapets globala nätverk. Ett annat steg mot det är arresteringen av Jeffrey Epstein, en Illuminati ringledare i sex-trafficking, vars kunder inkluderar mängder av välkända individer. Även om båda dessa händelser skedde i USA är deras verkan världsomspännande.

Ert ljus har banat vägen mot ett slut för mörkret på Jorden, kära bröder och systrar, och för varje dag kommer vi närmare den storartat omvandlade värld ni frivilligt kom hit för att hjälpa folken att skapa. Alla ljusvarelser i detta universum hedrar och stöttar er med den ojämförliga styrkan i ovillkorlig kärlek.

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...