Änglarna via Ann Albers, 22 december, 2018

Änglarna

via Ann Albers

22 december, 2018

Den här veckan finns Närvaron här …

Jag kan inom mig känna värmen i era firningar. Inombords kan jag också känna alla er som känner er ledsna och ensamma, jag omfamnar och älskar var och en av er lika mycket, för inom mig är ni alla ett. Varhelst någon någonsin är villig, så kan man inombords förnimma mig. Närhelst två eller fler är samlade, så kan ni bevittna mig i den andras blick.

I ert firande av kärleken, kan ni känna min närvaro som en filt av värme och frid som omger er och vistas inom er … och ifall ni inte firar, så kan ni ändå sitta stilla och öppna upp er för att ta emot och även där förnimma mig. Min kärlek väntar på er i varenda stund. Min frid omger er och väntar på att ni ska andas djupt och känna den uppstå inombords.

Jag har inget dömande, för man kan finna mig inom alla perspektiv. Jag har ingen religion och ändå finns jag i samtliga religioner. Jag har inga gränser och ändå kan jag ta mig en form på så många sätt. Jag finns närvarande i er Jul, Hanukkah, Diwali, Kwanzaa, i era solståndsfiranden, i vartenda utflöde av kärlek och i varje tår som ni fäller ur era ögon.

Jag kom inte till världen i en enda själ för århundraden sedan. Jag inkarnerar till denna värld i och med varenda födelse, i vartenda nyfött barn. Jag hade inte bara en son, utan jag finns inom varenda son, varje dotter, varje moder, fader, syster, broder och faster, moster, farbror, morbror, kusin, keldjur, solnedgång, soluppgång, månen, stjärnorna, himlen och gräset under era fötter.

Min kärlek lever och vistas inom allting som har manifesterats i all skapelse och i allt som ännu ska komma.

Varenda en av er som firar miraklet hos ljuset som uppstår i en förmörkad värld, firar det ljus som vill födas fram i varje aspekt av ert liv. Mitt ljus vill stiga fram inifrån er och hela all er ohälsa. Jag vill lösa upp alla era smärtor. Jag vill trösta er nedstämdhet, lindra er oro och fylla er med saligheten att veta att ni inte är och aldrig kan vara separata från en kärlek som är så grundläggande att den kräver flera universum för att bli uttryckt och ändå inte känner av några gränser. Min kärlek för er har inga villkor och inga gränser.

Det ljus som ni firar bor inom er och har bott inom hela skapelsen från tidens början.

Inom er ligger babyn i krubban. Låt den stiga fram. När ni fokuserar på kärlek i någon form, så känner ni att min kärlek har uppstått inom er, gång på gång. Inom er lyser lågan klart och påminner er om att inget utomstående behövs för att kärleken ska kunna framträda inifrån. Ni är Julstjärnan. Var de lysande ljus som utav sin självaste natur vägleder andra till att upptäcka denna kärlek inom sig själva. Segern över mörkret är redan er, för mörkret är bara en illusion – en skugga som har skapats av det sinne som maskerar sanningen hos ljuset inombords.

Under ert helgdagsfirande finner ni mig som värmen i era hjärtan, maten på era bord, ljuset i era dekorationer och ljus, och de välsignelser som ni ger och får ta emot från varandra. Min kärlek uppstår ur de sånger ni sjunger och de böner ni ber. Min kärlek väntar tålmodigt, den är redo att få ta sig uttryck på alla sätt som ni låter mig uttrycka den … både för er och genom er.

Precis såsom ni ser på när barnen packar upp sina presenter, så ser jag på var och en av er, jag fröjdar mig åt dessa stunder då ni låter mig vakna, uppleva och dela med mig av min kärlek inifrån.

Min önskan är att ni ska känna min kärlek, min frid och det ljus som ni firar under denna tid på året, varenda dag av era liv.

Jag älskar er. Jag är ni. Ni finns inom mig. Vi är Ett.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...