Änglarna via Ann Albers, 23 januari 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 23 januari 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
När ni går förbi en rosenbuske, beundrar ni då rosen eller klagar ni över dess törnen? Vanligtvis skulle ni bara lägga märke till taggarna om ni sprang rakt in i den. De flesta av er skulle helt enkelt dras till rosens skönhet. Om ni var en trädgårdsmästare som beskär grenarna, skulle ni vara medvetna om taggarna, men ni skulle inte förbanna dem för att de finns där. Ni skulle istället skära bort de döda grenarna, klippa bort de vissna blommorna och helt enkelt akta er för att fastna i en tagg. Blommornas skönhet skulle göra denna extra ansträngning värd er tid och energi.
Om ni däremot repar ogräs i er trädgård, kanske ni inte känner er så benägna att dansa runt en taggig planta. Ni kanske istället skulle dra upp ogräset och slänga det i komposten. När det gäller ogräs, som har ett syfte i naturen men inte så mycket i er trädgård, ger ni det ett nytt syfte som gödningsmedel för de plantor som ni föredrar.
Så kommer också människor att visa er beteenden som  – filtrerade genom era tillstånd och perspektiv – kännas som taggar, grenar, blommor eller ogräs. Vissa ord och beteenden känns taggiga och sårande när ni finner dem stötande, därför att det finns något som ni behöver uppmärksamma hos er själva. Vissa ord känns stödjande, som robusta grenar, eftersom de bekräftar eller uppmuntrar er. Vissa ord och beteenden är som de döda grenarna som inte längre är till nytta i era liv, och andra är som blommorna som inspirerar och lyfter er. Ytterligare andra, som ogräset som har sin plats i världen, kanske inte har någon plats i ert livs trädgård förutom att hämma er tillväxt.
När någon erbjuder er törnen har ni många val som kan hjälpa er att må bättre än valet att bli frustrerad över upplevelsen av att bli ”en vagel i ögat på någon.”
Deras själar kanske bara försöker älska sig själva. Kanske de har bättre egenskaper som ni kan beundra och fokusera på. Kanske de bara hade en dålig dag. Ni kanske kan föreställa er vilka de skulle blomma ut som. Hur som helst, att fokusera på deras blomning kommer att få er att känna er ack så mycket bättre än att fokusera på taggarna. Faktum är att en del taggiga människor har så mycket skönhet i sig att ni känner er inspirerade av deras blomning. Många av er är i utmanande relationer med människor som ni älskar och aldrig skulle vilja lämna, därför att ni väljer att lära er att fokusera på skönheten inom dem och inom er själva, snarare än att bli lockade att fokusera på deras taggar.
Andra har så många taggar och så få blommor att ni inte känner er benägna att vänta på blomningen. Ni kan helt enkelt välja att lämna dem med sin egen tillväxt. Vissa själar, liksom ogräset i er trädgård, har ingen plats i ert liv alls, förutom att ge bränsle åt er framtida tillväxt. Hur som helst har alla ett värde för er, eftersom de hjälper er att lära er mer om vilka ni är och vad ni vill ha i ert liv.
Ni är inte bara tillåtna, utan uppmuntrade av himlen, att vara ärliga om vem och/eller vilka beteenden ni inkluderar i er vibrationsmix. Ni kan inte alltid lämna en situation eller en person, men ni kan ta bort ert fokus från det som är oönskat och fokusera mer på det ni vill uppleva.
Ni vet redan att det inte är ert jobb att få någon annan att förändras, så att ni kan känna er mer bekväma. Det är bara er uppgift, precis som rosens, att odla era egna blommor, och som trädgårdsmästaren bestämma vad som hör hemma i ert liv.
Skulle ni kritisera någon del av en rosenbuske? Om inte, varför kritisera någon annan mänsklig varelse, eller er själva för den delen. Om ni blev stuckna av en ros skulle ni då gå runt och klaga – ”Titta på den där busken? Den stack mig! Hur vågar den? Den hade ingen rätt att göra det! Sabla …! Jag tänker tala om för den precis hur jag känner det!” Ni skulle inte gråta och säga till er själva: ”Vad har jag gjort för att förtjäna det här?” Ni skulle inte slösa mer än några sekunder på att reagera. Ni skulle förmodligen säga: ”Oooh, aj,” och dra bort ert finger. Ni skulle fokusera på rosen, klippa taggarna eller gå därifrån.
Nästa gång någon ger er en tagg – en kritik, ett dömande, ovänlighet, etc. – säg till er själva :”Aj då!” och vänd er bort. Försök istället att lägga ert fokus på allt det vackra som blommar inuti dem, eller skifta ert fokus på något annat som är mer tilltalande. Slösa inte bort er tid med att analysera varför de agerade som de gjorde. Som Jesus sa: ”Vänd den andra kinden till.” Vänd ert fokus bort från taggiga beteenden och mot det goda inom dem, eller mot någon annan aspekt av ert liv. Ni är ansvariga för vad ni ställer in er på, oavsett vad livet erbjuder. Och som vi har sagt många gånger, kommer ni alltid att få mer av det ni ställer in er på, så välj er inställning med omtanke.
Just nu finns det många taggiga människor på er jord med taggiga beteenden. Innan ni dömer eller stämplar dem som bra eller dåliga, tänk på dem som små rosenbuskar. De försöker att växa. De försöker att skydda sig själva. De försöker att hitta och uttrycka sin egen sanning. De kanske är rädda. Kanske är de upprörda och känner att ingen lyssnar på dem. De kanske känner sig övergivna och inser inte att de överger sin egen kärleksfulla natur genom att dela ut sina törnen till er och andra omkring dem. Kanske är det här bara gränser som de ännu inte känner sig bekväma med.
Alla på Jorden håller på att växa – förhoppningsvis utan taggar, mot ljuset och in i blomningen. Alla håller på att växa till det vackraste uttryck av sig själva, vare sig det går snabbt eller långsamt, vare sig ni kan se det eller inte – än.
Precis som trädgårdsmästaren som klipper bort de döda grenarna, komposterar ogräset och vårdar plantornas blommor, måste ni inse att ni bestämmer vad som växer i ert livs trädgård, och ni måste bestämma om ni är villiga att fokusera mer på rosorna eller mer på de törnen som livet erbjuder. Er frihet och er lycka ligger i att veta att ni ensamma har detta val.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...