Änglarna via Ann Albers, 26 oktober 2020

Änglarna via Ann Albers, 26 oktober 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Stanna upp en stund! Tänk på någon i ert liv som ni en gång har stört er på, eller som ni stör er på nu. Det kan vara någon som ni känner, eller någon som ni helt enkelt ser på nyheterna. Det kan vara någon som ni bryr er väldigt mycket om, eller någon som ni föredrar att aldrig träffa igen. Tänk för ett ögonblick på denna individ. Tänk på den första som kommer upp i tankarna. Känn känslorna i er kropp när ni gör det. Lägg märke till spänningen, kanske i käkarna, ryggen eller magen. Lägg märke till om ni känner er lugna eller avslappnade, rädda eller arga. Lägg bara märke till det, utan minsta lilla dömande.

Tänk er nu den här individen som ett litet barn – vilset, ensamt, misshandlat eller ignorerat. Se dem som små barn som längtar efter kärlek, men inte vet var de ska finna den. Känn smärtan i deras förvirring och ensamhet. Känn hur ert hjärta öppnar sig med medkänsla för dessa små som känner sig så oälskade.

Föreställ er nu, om ni kan, att ni kan se det här lilla barnet i den personen som irriterar er så mycket. Föreställ er att ni kan skicka kärlek, ljus och försäkran om att han eller hon är en viktig del av livet här på Jorden. När ni skickar det här lilla barnet kärlek, tänk er då att den äldre versionen av dem börjar mjukna. Föreställ er att den äldre versionen börjar öppna sig och tittar på er med förvåning och tacksamhet. De inser inte vad ni gör för dem, men de känner er kärlek.

Känn känslorna i er kropp när ni sänder kärlek till detta barn. Känn flödet av värme, avslappning eller till och med energi. Det känns bra att vara människa.

Kära ni, inom varje människa på Jorden, som ni skulle anse som ett hot, monster eller en galning, finns ett mycket sårat och ensamt barn. Inom varje missbrukare finns ett känsligt barn, överväldigat av världens hårdhet. Inom varje narcissist finns ett ensamt barn som skriker efter uppmärksamhet. Inom varje manipulativ lögnare finns ett barn som föraktades för sin sanning.

Älska de sårade barnen som finns inom dem som irriterar er. Vi ber er inte om att vara dörrmattor, tillåta övergrepp eller ovänlighet, men kanske på distans skicka kärlek till dessa sårade barn som är fångade i ett skal av hårdhet eller hat. Skicka kärlek till dessa sårade barn som är fångade i en vuxen misshandlare. Sänd kärlek, mina vänner, till den oskuldsfulla gnista av ljus som ofta har fastnat inom dem som ni inte tål.

Samma oskuldsfulla gnista av det Gudomliga finns inom er. När ni sänder kärlek till det oskuldsfulla ljuset inom andra, är det den högsta formen av Själv-kärlek, eftersom ni älskar Källan och ni älskar Jaget som finns i alla saker och alla varelser. Ni älskar Gud.

I detta kärleksflöde står ni i förbindelse med ert djupaste, sannaste Jag. I denna villighet att älska ljuset och oskulden inom någon, kommer ni att känna er djupare förälskade i ert eget sanna Jag, än ni skulle kunna känna med all rättfärdig ilska och försvarslöshet i världen.

Vi uppmuntrar hälsosamma gränser i 3D-världen. Vi uppmuntrar tydlig urskiljning om vad som ger er glädje och vad som inte gör det. Vi uppmuntrar er också – även om ni hedrar ert mänskliga jag på dessa sätt – till att hedra den inre själen genom att skicka kärlek till det oskuldsfulla ljuset och själen inom alla människor.

Ni behöver inte tillbringa tid med människor ni inte gillar. Ni måste inte tycka om deras personlighet. Ni behöver inte ursäkta dem för deras beteende. Älska dem istället, de riktiga ”dem” – själen inom dem – och ni kanske kommer att vara de som ”knuffar” av dem från smärtans och mörkrets väg till en större sanning och ett större ljus.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

Översättning Ulla Krogh

 

 

 

 

Du gillar kanske också...