Änglarna via Ann Albers, 23 mars, 2019

 

Änglarna

Via Ann Albers

23 mars, 2019

 

Mina älskade vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

Fira de föränderliga årstiderna på er jord och ännu mer, årstiderna i era liv som står inför förändringar. Ni föddes till att gå igenom cyklerna av födelse, död och dvala, om och om igen. Vissa av era cykler är korta. Ni föds in i livet, på nytt för varje dag. Ni somnar in från era vakna liv på kvällen när ni lägger er för att sova, ni förnyar er kropp och själ och sedan föds ni återigen på nytt.

Vissa av era cykler är mycket längre. Ni påbörjar ett arbete eller en relation. Ni flyttar in i ett hus. Sedan, vid någon tidpunkt i framtiden ger ni er iväg, ni förändras eller flyttar, ni dör på nytt, en gång till ett gammalt liv och förbereder er för pånyttfödelsen.

Naturen känner väl till dessa cykler. Träden blommar, växer, bär frukt på hösten och ligger i dvala innan cykeln upprepar sig. Årstiderna växlar. Ni hade aldrig för avsikt att förbli stagnerade när ni kom till denna jord. Ni hade för avsikt att växa.

Det förefaller som om människorna känner sig mycket mer bekväma med ”födelse” än ”död” eller ”dvala”. Födelse kan innebära att påbörja ett nytt projekt, att gå in i en ny relation, att engagera sig i en ny idé, att köpa ett hus, ändra på sin stil, eller någon annan av miljoner andra saker som för in något nytt i ert sinne, hjärta, er själ eller ert liv. Födelsen är spännande och fylld av löften. Döden är att släppa taget – om ett mönster, en ideologi, en relation, ett ting, en situation – varje gång ni måste ge upp något som ni engång skapade i ert liv så genomgår ni en ”liten död”, fastän det endast är ”egots död”. För många av er kan livets små dödar vara svåra. Att släppa taget om något som en gång i tiden tjänade er, men inte längre gör det, är ofta en utmaning. I sanning kan det vara befriande och spännande. När ni söndrar ett glas kan ni köpa ett nytt. När ni lämnar ett jobb så kan ni vara öppen för ett som är bättre. När ni släpper taget om en gammal oförrätt, blir ni lyckligare. Livets alla små dödar erbjuder ett löfte om mer. Ni är en själ som håller på utvidgar sig!

Dvalan är tidsperioden då ni avvaktar och integrerar. Ni omgrupperar er; städar ur era skåp – mentala eller fysiska. Ni inventerar var ni har varit och ännu viktigare, ni avgör vart ni vill ta vägen. Dvalan är ett viktigt steg för att skapa er nästa födelse. Ni behöver aldrig känna er skyldig för era viloperioder. Att ta ner tillräckligt med tid för att helt och hållet förbereda sig för en ny födelse uppmuntras. Efter vintern kommer våren, kära ni. Ni kommer att behöva de ”små vintrarna” i livet för att alltmer fullständigt kunna njuta av era vårar.

Tillåt er själva njuta av den årstid som ni just nu befinner er i. Födelsen är spännande. Döden erbjuder löftet om ett nytt liv. Dvalan är en tid för att lära sig av det förflutna och för att inkubera nya riktningar.

Precis som era fysiska årstider alla behövs för att livet helt och hållet ska blomstra, så behövs era samtliga mänskliga årstider i livets eviga cykler. Omfamna dem. Njut av var och en av dem, i vissheten om att den nästa strax kommer att följa.

Gud välsigne Er!

Vi älskar er så väldigt mycket.

 

Änglarna

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...