Änglarna via Ann Albers, 24 augusti, 2018

Änglarna, 24 augusti 2018

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Var modiga! Under det skenbara kaoset i er värld, växer en bättre ordning fram. Under hatet, trångsyntheten och motsättningarna finns en önskan om enighet i mänsklighetens hjärta. Inom varje ovänlig interaktion som ni bevittnar på nyheterna eller inom er egen familj, finns det en djup önskan om större harmoni.

Allt, mina kära, sker i rätt ordning. Det finns tillfällen när det sjuka i ett samhälle måste exponeras för att läkas. Så också med era drömmar och manifestationer, allt sker i rätt ordning.

Universum är en vibrerande dans där varenda en av er, och även varje aspekt av skapelsen, guidas och informeras i varje ögonblick, om och om igen.

Denna vägledning försöker hjälpa er att leva i en kärleksfull, harmonisk dans med varandra. Den här vägledningen försöker hjälpa er att hitta den lättaste vägen. Denna vägledning försöker avskräcka er från att vara i kärlekslösa situationer och föra er allt närmare kärlekens källa som finns inom er.

Ponera att ni ska ut på en biltur. Ni kontrollerar vägen och allt ser bra ut. Ni börjar er åktur med stor entusiasm. Efter flera mil ser ni tecken på att en olycka har skett lite längre fram. Vägen är nu avstängd.

Ni har ett val i det ögonblicket. Ni kan antingen säga: ”Ånej, jag blev vägledd! Jag kontrollerade vägen för några timmar sedan och jag fick veta att allt var bra. Jag tänker fortsätta…” I det fallet kommer ni att finna att ni sitter fast i en mycket lång trafikstockning.

Eller så kan ni säga:” Jag såg verkligen fram emot den här bilturen. Jag hedrar min intuition. Jag kontrollerade vägen, men nu har saker och ting förändrats. Jag vill fortfarande ha en trevlig biltur. Vad händer härnäst? I det här fallet kan ni titta på era kartor och bli vägledda att styra in på en annan väg och uppleva ett annat äventyr.

Ni kommer att känna igen delar av ert liv i denna liknelse. Om ni hedrar er intuition ibland, eller bara när den talar om för er vad ni tror att ni ”borde” höra, då kommer ni att vackla mellan nåd och lätthet och livets ”trafikstockningar”. Om ni lyssnar på ert hjärta, då kommer ni kontinuerligt att vägledas längs vägen av lätthet och glädje.

Denna vägledning kanske styr er mot en person av liknande sinne och hjärta, men om personen förändras och vägrar att växa, kan den här intuitionen styra er bort från relationen och mot en annan person. Den styr er alltid närmare er själva.

Den här guidningen kan hjälpa er att fatta ett beslut som är bra för er idag, men ge er olika råd i morgon om yttre förhållanden förändras. Ni kanske känner för att äta en viss mat idag, men när er inre miljö förändras kommer era krav också att förändras. I varje ögonblick kommer er intuition att styra er mot den hälsosammaste och lyckligaste vägen.

Så lyssna på era känslor i nuet. De kommer att tala om för er om ni är på rätt spår. Om någonting känns harmoniskt, kärleksfullt och behagligt, då är det så just nu. Om något känns kaotiskt, obehagligt eller dåligt, då är det så just nu. Oroa er inte för framtiden. Ni är alltid, i detta nu, vägledda till ett bästa möjliga liv, igen och igen.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...