Saul via John Smallman, 24 augusti, 2018

Saul

via John Smallman

24 augusti, 2018

”Att vakna upp innebär att släppa rädslan”

Vi alla som är av den gudomliga skapelsen, befinner oss på en andlig evolutionsväg som är för evigt pågående. Ni kanske frågar er: ’Varför? Är vi inte redan perfekta gudomliga skapelser?’ Javisst, naturligtvis är vi det, men i och med att vi är skapande varelser, så finns det alltid mer att skapa, mer i oändlighet, och det är ett av glädjeämnena med att vara Ett med Källan; där finns ständigt glädjen att upptäcka mer att skapa. Vilken paradox!

Sålunda upphör glädjen aldrig, den bara utvidgas och intensifieras. Men orden – språket i tal eller skrift såsom det brukas av förkroppsligade varelser – är ett fullständigt otillräckligt sätt att bli förtrogen med varandra. Samtliga befinner sig i en gudomlig relation och en relation är ett sätt att vara förtrogen sinsemellan. Människorna i egenskap av sociala varelser förstår detta mycket väl, fastän det naturligtvis förekommer stunder när ni önskar vila från era relationer, ha en stilla tid inombords inom er heliga inre helgedom. När ni vaknar upp och märker att ni själva helt och hållet är fullt medvetna om att ni är Ett, i varje ögonblick, så är relationen emellertid ett ständigt men icke-inkräktande, ett fridfullt tillstånd som ständigt finns närvarande ifall ni önskar engagera er, som erbjuder Kärlek och inte ställer några krav. Ett tillstånd som är svårt för de flesta av er att föreställa er, eftersom ni har fått uppleva många krävande relationer.

I egenskap av människor grundar sig era relationer mestadels på behov och är inte befriade från åtaganden av ett eller annat slag, fastän naturligtvis kärleken till andra mycket ofta är en del av dem. Men Kärleken, med stort ’K’ är varken ett åtagande eller ett krav, Den bara är, ständigt närvarande, ständigt tillgänglig, Den finns överallt, och när ni öppnar er för Den, så omfamnar Den er ögonblickligen i total acceptans och utan förbehåll av något slag.

Den är er natur, så ifall ni inte stänger ut Den eller vägrar acceptera eller uppmärksamma Den, så är Den allt ni är. Den enda anledningen till att ni inte känner Den, eller att ni förblir omedvetna om Den, är på grund av val som ni gör och ett av de större är valet att tro att ni själva är ovärdiga Guds Kärlek för er. Gud dömer er aldrig, allt negativt själv-dömande och allt själv-skuldbeläggande som ni upplever, drivs av egot. Egona drivs av rädsla och tror att de hela tiden behöver skydda er från de ständiga och ibland skenbara totalt konsumerande hoten i den omgivning som ni i egenskap av människor bebor. Att vakna upp innebär att släppa taget om rädslan, för ni blir fullt medvetna om att det inte finns någonting att frukta. Ni är gudomliga och eviga varelser som skapades ur och existerar i ett evigt tillstånd av Kärlek. MEN, ni valde att få uppleva livet i en kropp som en människa och era mänskliga kroppar utsätts för rädsla, lidande och smärta. Men återigen så är de händelser och relationer som ni upplever eller möter i egenskap av människor en del av de livsvägar som ni planerade för er själva innan ni inkarnerade för de lärdomar som ni önskade lära er. Det förekommer inga misstag eller sammanträffanden – ni valde dem på en högre nivå – de alla är möjligheter för er att ta lärdom och lärdomen är alltid att det enbart existerar Kärlek.

Ju mer ni kan upprätthålla och manifestera avsikten att enbart vara kärleksfulla, oberoende av de omständigheter ni befinner er i, desto mindre kommer ni att få lida. Javisst, ni kanske får, och högst troligen kommer ni, att få uppleva sjukdom och skador på er mänskliga kropp, eftersom ni får knuffar till att lägga uppmärksamhet på de lärdomar som ni ställs inför. Men ni kan inte förstå lärdomarna genom intellektuellt resonerande och analyserande, ni måste gå inombords, till den heliga inre helgedomen och där stillsamt vila med sinnet/hjärnan så stilla ni förmår, så att ni sedan kan bli medvetna om er intuition, er vägledning som leder er genom alla upplevelser som ni går igenom tills ni får det där ’Aha-ögonblicket’ och den lärdom som ni ställs inför blir tydlig och meningsfull för er.

De lärdomar som ni ställs inför är inte enbart för er. När ni går igenom dem så kommer de som ni umgås med på något sätt att där hitta lärdomar för sig själva. Kom ihåg att ni valde att inkarnera vid detta högst betydelsefulla ögonblick då mänskligheten går igenom en andlig blomstring, för att ni var ivriga och villiga att hjälpa till i processen. Det är en enorm utmaning för alla involverade, mycket krävande för ert tålamod och er acceptans, i och med att ni får hantera allting som framträder för er. Och ni alla, utan undantag, har vad ni behöver för att lyckas i detta magnifika åtagande – konstant och oändligt stöd från alla i de andliga rikena, vilka naturligtvis inkluderar era egna högre eller andliga själv.

Det som ni inkarnerade för att göra, och det som ni gör, är absolut väsentligt och kan inte utföras av någon annan, var och en av er har era individuella roller att spela och var och en av er kommer att uppnå det ni inkarnerade för att genomföra.

Men naturligtvis, i egenskap av människor är er medvetenhet om denna gudomliga plans utvecklande allvarligt begränsad, så att det ofta förefaller som om ni kämpade i mörkret utan ens en liten ficklampa till att lysa upp er väg. Vänd er därför åtminstone en gång per dag inombords, och helst oftare – när ni står och väntar i trafiken, när ni står i kö, när ni väntar på någon. Ett ögonblick här och där slås mycket kraftfullt samman till er pågående avsikt att vara kärleksfull vad som än dyker upp, fastän ni kanske inte får ut någon känsla av det. Bara förnya er avsikt, i ögonblicket, och fortsätt med vadhelst ni höll på med, i vetskapen om att ni gör en enorm skillnad.

Ni är innerligt älskade och högt hedrade när ni följer era skenbart individuella vägar i riktning mot uppvaknandet. Ert uppvaknande är gudomligt säkrat och när det äger rum så kommer ni att vakna upp till en fantastisk glädje. Guds plans briljans för Hans skapelse ligger i sanning ytterst bortom någon meningsfull beskrivning, den kan endast upplevas och ni kommer alla att få uppleva den, för den utformades med er i sinnet, i Guds Sinne, där ni alla har er eviga existens.

Med så väldigt mycket Kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, August 24th, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...