Änglarna via Ann Albers, 27 februari 2021

 

Änglarna via Ann Albers

den 27 februari 2021

 

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket.

I en värld med vitt skilda åsikter och perspektiv, så kan det vara svårt att föreställa er att ni kan finna harmoni. Trots det så existerar allt liv – inklusive ni själva – i en underbart synkroniserad vibrationsdans. Harmoni är vad ni upplever när ni överlämnar er till de naturliga impulserna som uppstår inom er – när ni befinner er i harmoni med ert eget djupare Själv.

Ni kommer att hitta bevis på denna harmoni och ordning i varenda facett i den naturliga världen. Inuti universa, galaxer, solsystem, ekosystem och i självaste era egna mänskliga kroppar, så ligger livets mångfald och perspektiv bortom mänsklig förståelse. Inte desto mindre fungerar vart och ett av dessa system i en perfekt orkestrerad dans, som stödjer både det goda i de individuella komponenterna, såväl som det goda i det hela.

Andas. Just nu, inuti självaste er egen kropp, så har ni en orkestrering av livet i en oräknelig, mirakulös mångfald av former! Triljontals celler samverkar med varandra och sänder ut signaler via nervkanalerna. Det finns miljontals kemiska reaktioner i ett givet ögonblick och elektro-magnetiska vågor pulserar unisont, vilket er vetenskap en vacker dag kommer att förstå.

Inom varje andetag – i varje mikro-ögonblick – dansar detta universum av pyttesmå varelser som bildar den kropp som du kallar ”du”, tillsammans i en harmoni som inte går att föreställa sig.

Bara andas en stund.

Begrunda det mirakel som du är …

Känn livet inombords …

Föreställ dig de triljontals cellerna, signalerna, kemikalierna och otaliga andra livsformer som lever inom dig, inkluderas i dig och håller dig vid liv.

Känn mångfalden av livet som sorlar, vibrerar, kommunicerar och dansar inuti dig!

Du är en Magnifik, Mirakulös, Mångskiftande och Harmonisk samling varelser och delar av samverkan, med mångskiftande syften, passioner och perspektiv!

Du är ett ekosystem i dig själv.

Du är ett universum av liv och en vibrationssymfoni som pulserar och själv väver sig alltigenom hela skapelsen!

Kan du känna miraklet av grupperna inombords? Kan du känna deras samverkan? Använd till att börja med din fantasi. Du kan närsomhelst tona in dig på denna harmoni i livets mångfald. Den lever inuti dig.

Om den här övningen känns alltför utmanande, se på vilket ekosystem som helst. Studera det. Lär er hur ett fallet träd livnär svamparna som agerar som nervsignaler under skogen, för att hjälpa de levande träden att frodas. Lär er om insekterna vilka livnär fåglarna, som äter fröna och som flyger till nya platser och planterar nya träd. Kära ni, ert liv och allt liv är en invecklad, sammanvävd matris av mirakler – en symfoni av mångfald som fungerar i en koordinerad dans bortom era vildaste drömmar.

Den mänskliga rasen blev också utformad för att vara oändligt olikartad, samt för att fungera i harmoni som en del av livets ekosystem på er planet Jorden. Bara känn det för en stund. Känn rättigheten av din plats inom helheten. Känn betydelsen av dig själv, här och nu. Känn det energimässiga bidrag som du är, när du utsöndrar varierande grader av kärlek och känn hur dessa signaler vävs in i väven i den mänskliga rasens vibration!

Du saknar aldrig någonsin syfte och värde. Du spelar roll. Dina tankar spelar roll. Dina känslor spelar roll. Dina önskningar spelar roll, för självaste önskningarna är de signaler som aktiverar universum till att vägleda dina steg i självaste livets dans.

Så nästa gång du märker att du inte håller med någon annan – om det så är med deras egna ageranden, deras övertygelser, deras perspektiv, till och med deras behandling av dig – påminn dig: ”Jag behöver bara bekymra mig om min egen plats i den här dansen! Jag behöver bara signalera universum med mina egna önskningar och följa min egen inre kompass, samt leva i enlighet med mitt eget hjärta och utifrån mina egna känslor och mina egna övertygelser!”

När ni gör det så kan ni känna er förvissade om att allt ni behöver göra är att vara er själva och att alla andra kan hitta sin plats i dansen, i enlighet med sina egna önskningar. Likt en cell som signalerar kroppen för att få hjälp med hälsan och välbefinnandet, så kan ni signalera universum att ni önskar hälsa, lycka, glädje, överflöd, frid och vadhelst annat ni väljer att skapa – oberoende av vad någon annan gör, tänker, tror eller är!

Du är den som signalerar, tonar in dig, den som tillåter och därför skaparen av din egen personliga verklighet och när du signalerar vad du önskar, tona in till vad du önskar känna, låt det komma till dig genom att kliva ur vägen (gör dig av med dina rädslor och tvivel och skifta ditt fokus på framgång), så får du uppleva den verklighet du önskar få uppleva.

Så, vi ber er, för er egen glädjes skull, er egen sinnesfrids skull, ert eget välmåendes skull, ert eget överflöds skull, bli som varje annan underbar och vacker del av naturen och lev naturligt – i enlighet med er egen inre natur.

Ni behöver inte tänka på vad ni behöver göra härnäst, om ni agerar naturligt, baserat på hjärtats naturliga uppmaningar.

Ni behöver inte oroa er över hur ni ”borde” känna er om ni låter er själv känna er som ni gör och sedan älska er själv genom det tills ni naturligt återgår till kärlek.

Ni behöver inte bekymra er över vad någon annan gör, för i ert naturliga tillstånd av att tillåta er själv tänka tankar som känns bra, att välja glädje när ni kan – så kommer ni att bli naturligt vägledda till er plats, i enlighet med era egna önskningar, i den här underbara livsdansen.

Det var inte meningen att ni alla skulle samverka med alla andra. Ni var menade att vara sanna till självet och i och med att ni gör det, så låter ni livet sortera er i likasinnade grupper och i grupper med samma känsla i hjärtat. En del av er är likt organceller, ni samlas tillsammans med ett gemensamt syfte. Vissa av er är som nervceller, ni delar meddelanden med perspektiv som skiljer sig åt. En del av er är som katalysatorenzymerna i den mänskliga kroppen. Ni alla har en plats i den här underbara livsdansen.

Var bara er själva, kära ni. Det finns inget behov att över-analysera vad det betyder. Andas. Slappna av. Vad kommer nu naturligt, kärleksfullt, vänligt till er? Vad känns mer som kärlek just nu?

Vilka tankar känns bäst för er? Ni har utbildats på sätt som är onaturliga för er självaste varelse, och ändå finns Kärleken, som är er essens, ständigt där, den stiger upp inom er och vägleder er på den mest naturliga vägen i en Gudomligt orkestrerad livs- och kärleksdans.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

Änglarna

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...