Änglarna via Ann Albers, 28 augusti 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 28 augusti 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
En massiv ström av kärlek strömmar in i er dimension just nu. De senaste åren har fått så många individer att be att det ska bli bättre på er planet. Medan det Gudomliga alltid sänder er en mäktig ström av kärlek, är det ni som bestämmer hur mycket ni ska släppa in i er verklighet. Just nu ber mänskligheten om mer kärlek än någonsin tidigare, och vacklar samtidigt mellan att acceptera eller motstå den.
Det är därför ni ser så mycket kaos just nu. Det är därför vissa av er känner en sådan trötthet. Lika säkert som ett stenblock orsaka turbulens i en snabbt strömmande bäck, orsakar motstånd mot kärlek turbulens i era liv och i er värld.
När ni flyter på kärlekens strömmar, mår ni bra. När ni inte gör det, mår ni dåligt. Det är faktiskt så enkelt. Ni är skapade av kärlek. När ni inte fokuserar på saker som känns bra för er, gör ni motstånd mot kärlek i varierande grad. Det gör er inte till en dålig person, det ger er bara inte den mest behagliga upplevelsen av livet.
Vi vet att det finns saker och människor som triggar igång er ilska, men er ilska är en högljudd signal att vända er bort från dem och vända er uppmärksamhet mot bättre saker, mot det ni vill ha.
Vi vet att mista en älskad person kan utlösa djup sorg. Försök att fokusera på den kärlek som finns bortom sorgen. Kärlek känns bra. Längtan känns hemsk. Kärlek flyter med strömmen. Längtan motstår den. Ni vill ha kontakt med era kära andligt. Ni vill ha en relation. Ni vill känna deras välsignelser. Tillåt er själva att gråta, men när tårarna upphör fokusera på de lyckliga minnena och närvaron av era kära, även om ni inte kan känna dem än, och även om ni inte riktigt tror på att det är möjligt. Gör rum i ert hjärta för det eviga band som ni delar, och räkna med att ni någon gång kommer att få kontakt med dem igen på ett nytt och ännu mer fantastiskt sätt. Vi skulle aldrig anklaga er för er sorg. Vi försöker försiktigt hjälpa er att finna kärlekens energi och glädje, i vilken ni kommer att få kontakt med era kära igen.
Det är lätt att skylla på den yttre världen för dåliga känslor, men i slutändan bestämmer ni själva om ni vill rikta era tankar uppström (bort från kärlekens flöde) eller nedströms (i linje med kärleken). I slutändan, mina kära, är det ni som bestämmer om ni vill fokuserar på allt det galna i er värld, eller om ni vill fokusera på det goda. I sista hand bestämmer ni om ni är problemorienterade eller lösningsorienterade. Ni bestämmer själva om ni vill berätta glada historier om er framtid eller dystra sådana. Ni får välja om ni vill fokusera på smärta eller det goda, även om ni måste föreställa er det goda just nu. Ni väljer. Gör ert bästa … en bättre tanke i taget.
Kärleken vill flöda obehindrat. Den vill hjälpa till att vägleda er mot allt ni önskar. När den blir nekad eller ignorerad, hittar den ett annat utlopp. Ibland i katastrofer lägger människor alla meningsskiljaktigheter åt sidan och fokuserar på det som är viktigast. Kärleken tillåts flöda. Ibland när en känsla kommer upp att ni har kört fast, måste ni välja att älska er själva igenom det. Ibland när ni har en fysisk utmaning måste ni välja att älska er själva och anta mer självacceptans än någonsin tidigare för att läka. Dessa utmanande omständigheter är inte nödvändiga, men de är en konsekvens av att inte ge kärleken ett lättare utlopp.
Till exempel är de flesta fysiska tillstånd inte resultatet av en massiv blockering, utan snarare resultatet av åratals förnekelse av era egna känslor. Fysiska problem kan läkas mycket fortare dessa dagar genom att medvetet anpassa sig till kärleken. Fokusera på hur det skulle kännas att må bra. Om ni inte kan göra det, fokusera på något annat som känns bra. Leta efter en bättre känsla, lite i taget, och fira den varje gång ni hittar den. Er kropp vet hur den ska läka. Ni kommer att vägledas till rätt vård och hjälp. Den mäktiga kärleksströmmen informerar era celler och försöker hela tiden att föra tillbaka er kropp i harmoni. Fokusera på något trevligt och låt kärleken utföra sina underverk.
På samma sätt gör ni om ni har en gammal känsla som dyker upp, tryck inte bort den eller försök att ignorera den. Älska er själva genom den. Fråga hur den försöker vägleda er till större kärlek. ”Ilska hur försöker du vägleda mig till kärlek?” Kanske den talar om för er, att återkomma till ett särskilt upprörande ämne från det förflutna som får er att må dåligt inte är ett bra val, och att ni skulle må bättre om ni fokuserade er uppmärksamhet på det ni vill. Er ilska kommer att försvinna när ni tillåter er själva att se framåt.
”Vemod, vad försöker du säga mig?” Kanske försöker det tala om för er att något eller någon ni förlorat är ouppnåelig eller oåtkomligt. I det här fallet, överlämna er till att tänka på vad ni vill, även om ni inte vet hur er önskan kan bli förverkligad. Föreställ er en otrolig kontakt med era kära i anden. Föreställ er en ännu bättre relation än den som inte fungerade. Föreställ er det hus ni vill ha, även om ni inte vet hur ni ska få det.
Föreställ er en framtid där ni mår bra, är lyckliga och fria och leta efter de känslorna nu. Det skulle verkligen vara tråkigt om ni alla var tvungna att besvara era egna böner med det lilla ni vet. Universums Skapare vill hjälpa till. Tro på det. Lita på det.
När ni anpassar era tankar till dessa människor, saker, situationer och framför allt tankar som gör er lyckliga, kommer era manifestationer att komma mycket fortare. Ni kommer att njuta av underbara, magiska interaktioner på er väg. Istället för att kämpa, anstränga sig och stressa över hur ni ska lösa era problem och utmaningar, överlämna er till kärleken. Vad känns bättre? Lägg ert fokus där. Tillåt er själva att må bra. Har ni ett problem? Sluta att kämpa och försök komma på en lösning. Förutse resultatet och vänta på att inspirationen och magin ska utvecklas. Universums Skapare vet den bästa och mest välvilliga lösningen.
Mina kära, ni är oerhört älskade. Ni har bett om ett mäktigt flöde av kärlek. Ge er själva lov att vända bort era tankar från det som drar ner er och mot det som lyfter upp er. Det är bättre och mer produktivt att fokusera på att uppskatta en enda blomma, istället för att bli arg på politiken! Det är ännu bättre att föreställa sig en värld i frid och harmoni, fylld med vänlighet och medkänsla. Det är bättre att njuta av ert dricksvatten med uppskattning, istället för att frukta torka. Det är ännu kraftfullare att tänka sig vattenreservoarerna fyllda med vatten. Gör vad ni kan för att rikta era tankar mot kärlekens strömmar på enklaste sätt, och ni kommer att skörda frukterna av att bäras framåt av denna mäktiga ström!
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...