Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 27:e april 2017

Rådet av Strålande Ljus via Ailia Mira, 27:e april 2017

 

 

Hälsningar Gudomliga Varelser,

Vi är här för att ni är här, i ert fokus, i era önskningar och med ert hjärta, och utifrån era syften har ni sammankallat energierna, vetandet, insikterna, förbindelserna, den samverkan som tjänar er i denna verklighet av tid/rum, för fullbordan av era önskningar och vi älskar det.

Vi är här för att tala med er idag om aktivering av överflödets energi. Och inaktivering av energin med brist eller begränsning.

Vi är glada över att vara här, och vi är glada att vara till tjänst på detta sätt. Vi är väldigt angelägna om att delta i livet på jorden, och vi är angelägna om att delta på alla sätt som gynnar de av oss som är förkroppsligade här, vilket ni är. Vi älskar det interdimensionella spelet som uppkommer, när fler och fler av er vaknar upp, och kommer ihåg den osynliga världen som ert förkroppsligande utgick ifrån.

Fler och fler av er inser hur ni kom hit, och sedan valde att leva i full kännedom om vilka ni verkligen är. Vi njuter särskilt av de tider då ni går samman med varandra, i en medveten samskapelse som denna. Det blir en enorm förstärkning av upplevelsen för alla involverade, oavsett vad vi fokuserar på.

När ni lever med den här utvidgade referenspunkten, kommer känslan av möjligheter fram, och om ni tillåter er att känna, blir känslan inombords verklig för er genom det enorma stöd ni får, och allt börjar kännas mycket lättare.

Detta är ett underbart sätt av att leva på jorden, och vi känner att ni svävar när ni upplever att möjligheterna kommer för att ni ska få era upplevelser. Meningen är att ni ska må bra, veta vad ni har möjlighet till, känna er fria, ha det roligt och att veta. Meningen är att ni ska lämna det gamla av att leva i begränsning bakom er, och istället fokusera på att ni ska känna er helt fria att uttrycka er själva, och finna det ni vill.

Meningen var att ni skulle må bra, känna er kunniga, känna er fria, ha roligt, att veta, upptäcka vad ni vill, upptäcka vad ni föredrar, upptäcka vad som gör att ni trivs och välja fritt att ha upplevelser som tilltalar er, leva på ett sätt som passar er, ha mer och mer roligt dag efter dag efter dag.

Ändå upplever ni inte att livet är så här, och vi vet att det stör er. Men om ni bara kunde förstå, att när livet inte känns på det sättet, så är det inget fel, och då skulle det kännas lättare. Om ni bara kunde förstå att när ni har en dålig dag, eller när det kommer dagar när ni är irriterade eller stunder när ni känner er olyckliga eller att ni plötsligt känner er missnöjda … så är det inget fel, och då skulle de dystra sakerna och känslorna försvinna fortare, och ni skulle fortare må bättre igen.

Ni mår så som ni tillåter er att må, och de förändrade känslorna kommer i allmänhet ganska gradvis. Vibrationens stigning och sänkning brukar också komma ganska gradvis. Oftast sker det i steg. Ni går sällan från total lycka till hat, eller från hat till total lycka. Istället tar ni mindre steg, där ni börjar känna ett sorts lugn och belåtenhet, och då börjar ni känna er ivriga och saker börjar kännas roligare, ni ler mer och det uppstår en sötma, sedan upprymdhet och glädje. Lite mer så är vad som händer.

Åt andra hållet brukar det kännas som tristess, och tristessen orsakar ofta irritation eller missnöje, och då blir ni upprörda eller olyckliga, och ibland arga.

Förflyttningen tenderar att ske mer gradvis och det är bra för er. Det är bra för er att saker tar tid att utvecklas, så att ni kan bli klara över ert fokus. Det faktum att den energi ni fått till er, också kräver ert fokus för att fortsätta, är också fördelaktigt. Det betyder att ni är ansvariga. Det betyder att när ni drar tillbaka ert fokus, kommer energin att falna och upplevelsen av den slutar komma. Är inte det befriande?

De saker i livet som händer som ni inte gillar då? Sluta uppmärksamma dem. Låt dem falna. Vi berättade lite om det här nyligen.

Idag vill vi prata mer om de sinnesstämningar ni befinner er, som verkligen till slut kan reduceras till något simpelt som inte tjänar er, och hur man hjälper sig själv med att inte hamna i det här tillståndet riktigt så ofta. Hur man låter tillståndet falna. Hur man får de aktiva vibrationerna av de saker ni inte gillar, att upphöra vara aktiva och manifesteras för er.

Sättet att göra detta på, är att förstå när det händer, och sättet ni märker det på när det händer, när ni märker att ni inte mår så bra, och innan det börjar gå för fort, att då dra tillbaka er uppmärksamhet och se om ni kan uppmärksamma något annat som ger er en känsla av lättnad, eller något ni gillar, har och vill fortsätta med, och skulle välkomna mer av.

Detta lilla och subtila skiftet kommer att tjäna er bra. Det är så enkelt, men det har kraft och det har det för att ni är kraftfulla varelser. Var uppmärksamma på hur ni använder era muskler, för det är så ni för ut och applicerar er kraft. Tänk på att ni är kraftfulla, och för att verkligen befria er från ett begränsat liv, och sätten med kompromisser för att skapa, som de flesta upplever, måste ni börja ta hänsyn till att dit ni riktar er uppmärksamhet, kommer kraften.

Det är med uppmärksamheten ni flödar energin.

Allt ni riktar uppmärksamhet på blir förstärkt och får en aktiv energi. Var uppmärksamma på vad ni vill fortsätta med, och lär er genom övning, gradvis, och gör det till en vana, så att när ni känner att ni inte mår bra, då förstår ni att det betyder att ni är fokuserade på ett sätt som inte tjänar er. Hitta era egna metoder för att ta uppmärksamheten från de saker ni inte gillar, och skifta till något ni inte har något emot kommer att upprepas, eller återkommer.

De saker ni inte gillar kan inte uppstå om ni inte uppmärksammar dem. Eller om ni inte uppmärksammar något som har en essens i den upplevelsen. Allt ni upplever är en reflektion av ert fokus. Essensen av det visar sig i ert liv, och ibland de verkliga detaljerna av det.

Kärnan i allt ni inte gillar är brist.

Kärnan i allt ni inte gillar är “jag har inte det jag vill ha”. Det är kärnan i allt ni inte gillar, så om ni är fokuserade på brist, kommer ni att manifestera alla slags brister i ert liv, och brist på sådant ni gillar mest. Det är en mycket frustrerande upplevelse för er, och det gör er mer rasande än något annat. Det är uppenbart, för det är helt i strid med de ni verkligen är, som har ovillkorlig kraft.

När ni tänker på hur ni inte vill att det ska vara, så är det brist. När ni ser hur människor är och ni blir irriterade, så är det också brist. De är inte så som ni vill att de ska vara. Ni har inte det ni vill ha. När ni tittar på ert konto och tycker att det inte finns tillräckligt mycket pengar, så är det också brist.

När ni ser på ert hus, er kropp, era vänner eller ert företag, och på något sätt tycker “jag har inte det jag vill ha”, det är brist. Alla sätt ni fokuserar på vad gäller sådant som ni inte gillar, är essensen av brist.

Brist är, “jag har inte det jag vill ha. Jag har inte det jag vill ha. Jag har inte det jag vill ha. “Det är verkligen källan till allt ni inte gillar i ert liv. Allt ni inte gillar i ert liv kommer från alla de gånger ni fokuserat på, “jag har inte det jag vill ha.” Hur som helst, om ni kan lägga mindre fokus på “jag har inte jag det jag vill ha” så kommer det att kännas bättre för er, och utifrån detta andra fokus kommer livet också att bli bättre.

Anledningen till att det känns bättre för er är att de verkliga ni har överflöd! De sanna ni är kapabla. De sanna ni har tillgång till allt ni vill hela tiden, och det är så ni vill att ert liv ska kännas, för att det verkligen är så.

När ni är fokuserade på det ni har som ni gillar, känner ni er som er själva!

Ni tror att det är era prylar som gör er lyckliga. Det är det inte, även om de kan vara underhållande och roliga. När ni känner er glada beror det på att ni är i en sinnesstämning som hänger ihop med de ni verkligen är. De ni verkligen är har överflöd.

Vilket tillstånd som helst av brist, kommer att förstärka upplevelsen av brist, eftersom det förstärker allt ni riktar uppmärksamheten till. Det spelar ingen roll om ni uppmärksammar det och hatar hela upplevelsen av det, för ni säger energetiskt är, “ge mig mer av det”, eftersom er uppmärksamhet är riktad till det, och er uppmärksamhet ger kraften.

Allt ni ger uppmärksamhet, får ni mer av, och när ni gör det, och tänker, “jag har inte det jag vill ha,” så gissa vad? Ni har just uttryckt en vision för ert liv som ni inte vill ha.

Ni har just sagt, “som jag ser det så är det här ett liv jag inte vill ha.” Ni skickade bara ut en vibration som säger: “Min vision om mitt liv är att jag inte har det jag vill ha . Min vision om mitt liv är att jag inte har det jag vill ha här, och jag har inte det jag vill ha här, och jag har inte det jag vill ha här, och jag har inte det jag vill ha här, och det är min vision om livet” och skapelsen säger
“Okej”. Då får du mer av det.

Förstå att detta är det viktigaste skiftet att komma tillrätta med i ert liv, om ni vill att saker ska bli bättre för er, för att, “jag har inte det jag vill ha” blir annars essensen i allt ni inte gillar.

Alla saker ni gillar är essensen av, “jag gillar att jag har det här. Jag gillar att det här händer mig. Jag gillar att det här kommer till mig. Det känns bra för mig.”

Under allt detta finns: Känner ni er kapabla eller inte? Känner ni er kapabla eller inte?

De sanna ni är kapabla och när ni inte känner er så, när ni inte känner att ni har överflöd, kommer ni inte att känna er som er själva, och kommer inte att gilla det. De sanna ni, de eviga ni, era själars själv, det fält av ljus ni härstammar från i detta förkroppsligande, finns ständigt i en upplevelse av överflöd, klarhet och kraft, och allt ni vill är ert.

Ni är inte synkroniserade med allt ni är, när ni tänker, “jag har inte det jag vill ha.”

Ett annat sätt att leva, det glada sättet, det överflödande, skickliga, klara sättet av att ha en förkroppsligad upplevelse, börjar med att ni inser att ni är fria att fokusera på det ni vill ha.

Det bästa sättet att leva, börjar med att utforska de oändliga möjligheterna, med att fokusera på det som finns tillgängligt för er hela tiden. Allt detta börjar med att ni lär er vara mer flexibla för hur ni använder er uppmärksamhet – upptäck i första hand, er oändliga frihet.

Vi anser att det kraftfullaste sättet är att fokusera på det ni har lättast att älska. Vi föreslår att ni noterar det ni redan har som ni gillar, och att uppmärksamma det, och uppmärksamma det sedan dag in och dag ut, för att lära er hur det går till.

Om det ämnet talade vi nyligen, och all den information som kommer till er varje dag, och hur mycket av det ni alla tar till er. Vi vill helt klart säga att inget av det behöver elimineras. Det som är viktigt är, hur ni känner er när ni tar det till er; det kommer att indikera er varelses tillstånd – ni vet det på grund av hur ni känner. Om det känns bra när ni mottar det, skapar det mer känslor av bra erfarenheter. Om det inte känns bra, om ni konsumerar innehåll av något slag, och ni blir trötta, tappar intresset, blir irriterade eller upprörda, då är anledningen en brist. Det ni då gör riktar uppmärksamheten till “det är inte vad jag gillar. Jag tycker inte om det. “Då skapar ni mer av brist och saker ni inte gillar.

Ni behöver inte eliminera någonting i ert liv för att få de upplevelser ni vill ha, men det kanske blir lättare att i början fokusera på sådant ni älskar, och verkligen få till den drivkraften, så att ni blir mer benägna att ta med den ovillkorliga synpunkten för allt.

Det kan vara intressant att fråga er själva, “Hur kan jag fokusera just nu och känna mig ganska bra? Vad kan jag göra som gör det lite lättare? Vad kan jag uppmärksamma just nu om jag inte känner mig så bra, som kan få mig att känna mig lite bättre, eller kanske bara känna mig avslappnad eller må gott?”

Dessa mjuka och milda avsikter för bättre anpassning är fördelaktiga. Ni har oändliga val i er värld och i ert sinne, när det gäller vad ni riktar uppmärksamheten på.

I ert sinne finns önskningar ni kan tänka på. Ni kan tänka på varför ni gillar dem, varför de skulle vara roliga, varför ni blir glada då de kommer. Ni har er fantasi, ni har till och med minnen ni kan välja. Så ni har tillgångar att fokusera på i ert medvetande, och allt ni har tillgång till att kunna fokusera på i den yttre verkligheten – det finns många val och ni är fria att välja. Det finns många olika saker att kunna välja, för vad ni vill använda kraften av er fokusering, och det finns alltid saker ni kan uppmärksamma, för att lättare kunna må bättre.

Att vara kärlek, är det hela denna Stora Fest handlar om, och vi har pratat om att det bara finns ovillkorlig kärlek, verkligen, inget annat är kärlek, och ovillkorlig kärlek är helt naturlig och ovillkorlig kärlek är det ni känner, när ni är i ett anpassat tillstånd.

Så, anpassningen är målet och ovillkorlig kärlek strömmar fram från anpassningen, liksom alla andra goda saker ni vill uppleva. Anpassning är klarhet, anpassning frigör en upplevelse av ovillkorlig kraft och ovillkorlig kärlek, och allt vi berättar om nu för er.

Allt vi föreslår och uppmanar er att leka med och utforska, är med enda syfte att ge er kraft att vara de ni verkligen är, de suveräna, ovillkorliga, kraftfulla eviga varelser ni är.

Idag föreslår vi att ni uppmärksammar era känslor, med förståelse för att mindre goda känslor oftast kommer från, “jag har inte det jag vill ha”.

Nu, se om ni kan minska stunderna då ni fokuserar på brist, och när ni inser att er uppmärksamhet blir på ett sätt som att “jag har inte det jag vill ha” eller, “det är inte det jag tycker om,” erkänn det då som en brist eller en begränsning.

Lär er förstå att sättet inte är korrekt eller fördelaktigt, det är bara ett synsätt – ni kan välja ett annat. Det synsättet är inte fördelaktigt eftersom det tar bort er från anpassningen med er helhet. Ni kommer inte att känna er så bra då, plus att ni då genererar fler liknande upplevelser.

Så, eftersom det inte är det enda sättet att se, välj ett annat! Lär er att ni kan välja något annat – gör det själva! Välj ett annat när ni tänker så, och det spelar ingen roll hur länge ni gjort det. Det förstör inte jorden, det är inte förödande. Gör inte så stor sak av om ni inte tycker att ni mår bra, men lägg märke till det. Lägg märke till det och bli mästare på det!

Upptäck er förmåga att göra olika val när ni känner er mindre lyckliga, och upptäck att de små växlingarna faktiskt skapar en underbar kraft, och den underbara dynamiken blir bättre när ni blir mer anpassade, och den ovillkorliga kärleken och glädjen blir er erfarenhet och den erfarenheten? Ni kommer att tycka om det, och det som kommer ur det, mycket.

Vi är klara.

Vi är Rådet av Strålande Ljus.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker – www.st-germain.se

You may also like...