Änglarna via Ann Albers, 29 augusti 2021

Änglarna
Via Ann Albers, 29 augusti 2021
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Vad är ni emot? Vi frågar inte i allmän mening. Vi erbjuder er ett verktyg så att ni kan fråga er själva när ni befinner er i en situation där ni är emot något.
I en kultur av klagomål, förstärker ni det ni klagar på … helt enkelt för att ni fokuserar så starkt på det. Just nu, på er planet, finns det så många människor som fokuserar på viruset och dess olika varianter, att det har pågått alldeles för länge, när det kunde ha upphört för länge sedan. Fokus är fokus vilket det är positivt eller negativt, och fokus gör att ni ställer in er på en given verklighet när det finns så många andra möjligheter.
Vi förstår att ni måste hantera saker på en mänsklig nivå. Men om ni helt enkelt gav era utmaningar tillräckligt med uppmärksamhet för att inse att ni behöver en lösning, och sedan ställer in er på den lösningen, skulle ni komma fram till den mycket snabbare. Er pandemi skulle ta slut inom en vecka om en tillräckligt stor del av mänskligheten fokuserade på välbefinnande.
Till exempel, just nu får ni statistik. Ni får veta hur många som är sjuka och hur många som dör varje dag. Vad skulle hända om ni fokuserade på den stora majoritet som blir friska och på de miljarder människor som är friska? Tänk om era nyheter varje dag skulle tala om de många människor som hämtar sig från allvarliga sjukdomar, hur många människor som blir hjälpta av kärleksfulla handlingar och hur många människor som tar hand om sin egen hälsa och kropp genom meditation, intuitivt ätande och vänliga handlingar? Er värld skulle snabbt förvandlas till en sådan verklighet!
Även om världen inte förändras så snabbt som ni skulle önska, kan ni tänka positiva och inspirerande tankar. Ni kan fokusera på välmående. Ni kan ta hand om er kropp, skicka den kärlek och äta det som den intuitivt tycker om att äta. Ni kan fokusera på friska människor i världen, de människor som stödjer välbefinnande och allt som känns bra för er kropp och i ert eget liv.
Så när ni ser något ni inte tycker om, fråga omedelbart er själva: ”Vad tycker jag om?” När ni ser något som ni är emot fråga er själva: ”Vad har jag emot det?”
Om ni är emot krig är ni för fred. Se om ni kan skapa ett fridfullt hjärterum, trots kaoset i världen. Bli den förändring ni söker. Meditera, be, slappna av och gör något ni tycker om. Börja där.
Om ni är emot mandat är ni för frihet. Kan ni befria ert sinne från att känna sig kedjad vid gamla seder och dåliga vanor? Kan ni söka det goda här och nu? Ni är fria att tänka vilka tankar ni vill. Ni är fria att känna hur ni vill. Börja där! Omfamna en vibration av frihet om ni verkligen vill ha mer frihet i er värld.
Om ni är emot ett politiskt parti, vilka är då idealen ni är för? Tala från hjärtat i konversationer och tala med entusiasm om de ideal ni tror på. Gör det här utan att försöka övertyga någon annan – tala bara från ert hjärta – och ni kommer att få en mycket bättre reaktion.
Om ni inte gillar er gnisslande dörr, tycker ni om saker som fungerar felfritt. Ni kan fokusera på de goda känslorna av en väl fungerande dörr och sedan få den åtgärdad.
Om ni inte tycker om er gnälliga medarbetare, tycker ni om människor som är mer positiva och självgående. Ni kan fokusera på vad som är bra med ert samarbete, så att ni är i en positiv och upplyftande vibration.
Mina kära, ni kommer aldrig att kunna lösa världens problem eller ens de enklaste förtretligheter i ert eget liv genom att klaga på dem, irritera er på dem eller att försöka få andra att förändra sig. Detta är ett slöseri med er dyrbara livskraft. Det håller er borta från att uppleva den Gudomliga kraft som skapar hela universum – den kraft som vill flöda genom själva ert kreativa hjärta när ni fyller era tankar med kärlek.
Istället för att klaga eller försöka att få andra att förändras, var förändringen. Befria ert sinne. Fokusera på ert eget välbefinnande. Håll er till och lev efter de ideal ni vill att andra ska leva efter. Ge inte bort er kraft till omständigheter eller till andra. Det Gudomliga lever och andas i er, och när ni fokuserar er uppmärksamhet på något som ni är ”för” eller något ni ”älskar,” då låter ni det Gudomliga flöda genom er och förstärker just det, för det Gudomliga kan bara förstärka med kärlek.
När ni höjer er vibration över klagomål, bekymmer och upprördhet, och i stället koncentrerar er på det ni älskar, då mina kära, kommer ni att gå samman med otaliga andra till en högre vibration och stärka den värld som var och en av er önskar från djupet av ert hjärta. Längst in längtar ni alla efter en värld i fred, en värld av kärlek, en värld av vänlighet, en värld där den stora mångfalden av mänskliga idéer och ideal inte ses som ett hot, utan snarare som en härlig buffé att välja från, att lära sig av och att skapa från.
Det här, mina kära, finns inom räckhåll och börjar med er nästa fokusering och er nästa tanke.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...