Änglarna via Ann Albers, 6 februari 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 6 februari 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Tänk er att ni står framför en mycket stor och varierad buffé. Ni älskar absolut en del av de rätter som erbjuds. Andra rätter tycker ni inte om. Många av rätterna kan ni lämna utan någon som helst känslomässig påverkan. Ni är fria att välja vilken mat ni tycker om.
Vissa av er skulle tänka på vilken slags mat ni ”borde” äta. En del av er skulle gå rätt på de maträtter ni älskar. Ytterligare andra – ett mycket mindre antal av er – skulle tjafsa om den mat som ni inte tycker passar på en buffé. Vilken av dessa grupper skulle njuta mest av maten? Ni vet redan svaret.
Anta att ni tar er tid att sitta ner och titta på ett program på er TV. Ni har ett stort utbud att välja mellan. Ni väljer ett och upptäcker att ni älskar det. De flesta av er skulle fortsätta att titta på det. Men anta att ni väljer ett program och upptäcker att ni inte gillar det. Skulle ni byta kanal eller skulle ni tjafsa om det och fortsätta att titta på det av nyfikenhet? Vilket av dessa val skulle få er att känna störst glädje?
På samma sätt i er värld, erbjuds ni en stor variation av idéer och vibrationer att välja mellan. ”Mat” för er smak erbjuds er hela tiden. ”Program” sänds hela tiden. Vi talar inte om bufféer eller TV-program här, utan snarare mat för tankar, energetiska sändningar och program som massmedvetandet har bemyndigat. Vad kommer ni att ta in? Vad kommer ni att titta på? Vilka energier kommer ni att representera?
Ni har ett val!
Välj de tankar som stimulerar er, ger er glädje, inspiration och som stärker er. När ni känner en energi som ni inte tycker om, använd kraften i er fria vilja för att fokusera på saker som ger resonans inom er. Från den stora buffén av idéer och energier får ni välja vad ni ska ta in, vad ni ska anpassa er till och därmed välja om ni kommer att njuta av ert dagliga liv eller inte.
Världen kommer alltid att erbjuda er variationer. Ni visste att ni skulle komma till ”buffén för att avsluta alla bufféer” när ni kom till Jorden. Ni var ivriga att se den variation som ni kunde välja från. Ni visste att ni kunde fokusera på det som gav er glädje och därmed dra in det i er upplevelse. Ni var ivriga att uppleva, ivriga att välja och ivriga att skapa.
Vad ni inte förutsåg var att ni så lätt skulle ge efter för inflytandet från andra som ville att ni skulle tro på det som de tror på, agera som de gör eller vara som de vill. Ni visste att frestelsen skulle finnas där, men från er själs ivriga och självsäkra perspektiv trodde ni inte att det skulle vara så svårt att stå fast i er egen kärleksfulla sanning. Ni kom för att leva … och låta leva. Ni förväntade er aldrig att alla skulle hålla med er, inte heller förväntade ni er att ni skulle hålla med alla andra. Ni var nyfikna på kontrasten som skulle hjälpa er att tydligare få veta vad ni ville uppleva och skapa.
Som oskyldiga små barn var ni mycket bra på att fråga efter det ni ville ha, vägra det ni inte ville göra och stå fast i ert eget fokus. Ni visste ganska klart vem ni ville leka med och vem ni inte ville leka med. Sakta tränades dock de flesta av er i att lägga mindre fokus på ert eget hjärtas vägledning och mer på att behaga andra.
Istället för att klandra dem som tränade er i att inte lyssna på er inre kompass, börja hedra dem. Istället för att argumentera om er smärta, fokusera på det som ger er glädje. Istället för att slåss mot en värld som ibland, mycket övertygande, argumenterar för sin misär, ge er själva tillåtelse att fokusera på det som ger er glädje!
Ge, på samma sätt, andra tillåtelse att känna som de vill, för ni har aldrig någonsin haft för avsikt att kontrollera någon annan, inte ens för vad ni uppfattar som ”deras eget bästa.” Det allra bästa för varje själ är att välja en väg utifrån det som känns glädjefullt, naturligt och inspirerande och sedan leva efter det och lära sig av det. Den största fördelen för er själ är att välja en väg som inspirerar er, leva efter det, lära er av det och välja att leva och älska mer.
När ni känner överraskande ryckningar och dragningar i era energier, ta er tid att i tysthet återknyta kontakten med er egen själ. Fråga er själva ofta: ”Hur känner jag om det här?” istället för ”hur ska jag känna?” Fråga er själva: ”Vilka tankar känns bra och naturliga för mig?” istället för ”Vad tycker alla andra?” Att prova en idé är som att prova lite mat på buffén. Smakar det bra? Vill ni svälja det? Vill ni ha mer av det eller vill ni spotta ut det? Sedan, mina kära, gå vidare.
Njut av tanken. Njut av energin. Eller om ni inte gör det, gå vidare! Välj annorlunda. Ni skulle aldrig drömma om att slösa bort en potentiellt god måltid på en buffé, genom att fokusera på att tjafsa om maten ni inte gillar. Ni behöver inte slösa bort ert dyrbara liv med att fokusera och argumentera om de idéer och energier ni inte tycker om heller. Gå vidare, välj det ni gillar och lev ert liv så lyckligt som möjligt – oavsett vem eller vad som vill att ni ska tänka, agera eller vara som de vill. Lev och låt leva!
Ni är, för evigt, fria. Ni kom hit med vetskapen om att ni skulle älska mångfalden, lika säkert som att ni skulle älska att välja från en enorm och läcker buffé. Njut av er tid här på Jorden genom att välja de tankat, idéer och beteenden ni älskar – för även om ni lever i hundra år är det kort i jämförelse med evigheten.
Ni är i evigheter fria att välja, fria att fokusera, fria att känna och fria att skapa. Och så är alla andra också.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...