Änglarna via Ann Albers, 29 september, 2018

Änglarna, 29 september 2018

Via Ann Albers

Det var aldrig min mening att ni skulle lida. När jag skapade er var min önskan att utforska de många aspekterna av jaget. Jag var fortfarande en tyst potential och jag började föreställa mig världar, på samma sätt som ni – som är skapade till min avbild och liknelse energetiskt – gör när ni är små barn. Jag föreställde mig världar med varelser av olika raser och arter. När jag skapade och upplevde dessa världar inom mig, föreställde jag mig ännu större möjligheter.

Jag fantiserade om en värld där en mångfald av dessa varelser kunde leva i harmoni. Jag föreställde mig en värld där jag kunde uppleva mig själv i den mångskiftande befolkningen. Jag skulle ge er fri vilja. Jag undrade vad jag ”som många” skulle skapa, kanske till och med bortom vad jag ”som En” kunde drömma om.

Och så föddes era världar. Jag har levt i dem, och låtit dem ha ett eget liv, när vi kollektivt utforskar vilka vi kan vara. Min kärleksfulla vilja för er är att ni drömmer bortom det jag ursprungligen föreställde mig för er, att ni drömmer om en kärlek som kan uttryckas på tusentals olika sätt, att ni drömmer om ett samspel inom vårt kollektiv som är kärleksfullt, vänligt och inspirerande.

När jag inom mig ser er strida och argumentera och förminska varandra, vet jag att jag skulle kunna tvinga er att göra annorledes, men i er frihet växer ni i kärlek och även jag lär mig kapaciteten av Kärlekens närvaro i vår kollektiva existens. Jag skulle kunna tvinga er att vara lyckliga genom att helt enkelt förändra min dröm, men det vore mycket snällare att låta er lära er att söka er egen glädje, för därigenom skapar ni nya världar och även nya liv. Jag skulle kunna kontrollera er, men det skulle inte var någon kärlek i det, för jag har skapat er och vill att ni ska utforska och skapa ännu mer.

I det ögonblick ni drömmer en dröm med kärlek i, kommer jag att rikta min uppmärksamhet och energi till den drömmen. I samma ögonblick ni ber för ett bra samspel, kommer jag att drömma om en djupare harmoni mellan er. I det ögonblicket ni ber om healing, kommer jag att föreställa mig er i det perfekta tillstånd jag alltid har sett finns inom er.

Ni finns i mig och jag finns i er. Ni är min kärlek manifesterad, separerad i en mängd varelser och former, och kollektivt utforskar vi allt vi kan bli. Genom era val och drömmar utvidgar ni kärlekens möjligheter. Genom era böner framkallar ni större medvetenhet.

Vi är inte separerade, min kärlek är din kärlek. Mina drömmar för er glädje och expansion förvandlas till era drömmar för ett större uttryck av min kärlek.

Oavsett om detta uttrycks i en önskan att bygga ett hus, klä ett barn inför skolan, hjälpa de förtryckta eller ett utbrott av ilska, arbetar det för att utöka vår kollektiva existens och en ständigt ökande medvetenhet om den kärlek som vi är.

Jag värderar er högt, kära förkroppsligandet av min kärlek. Dröm era drömmar och slappna sedan av när jag vägleder er – varsamt och kärleksfullt – mot ert uttryck.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...