Änglarna via Ann Albers, 4 december, 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 4 december 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Era högtider är ett firande av Ljus i mörkret. Kristusbarnet föddes under mörka tider av förtryck och tunga skatter, i en mörk kall grotta av en ung ogift moder. Hoppet hölls mirakulöst nog uppe efter en intensiv massaker, krig och kaos när hopp var desperat behövligt. Firandet av vintersolståndet – den mörkaste dagen på året – markerar en vändpunkt mot Ljuset.
Historien bakom varje högtid är olika. Firandet är unikt. Ändå är vibrationerna för alla dessa högtider desamma: kärlek, fred och hopp. Var och en, på sitt eget sätt, är en hyllning till Ljusets seger över mörkret som erbjuder en stråle av hopp, oavsett hur utmanande tiderna än är. Ni fokuserar – några av er hela tiden, andra för ett ögonblick – på Ljuset och den ständigt närvarande kärleken som väntar på att bli sedd och erkännas.
Ljuset har aldrig lämnat er. Det var närvarande i skapelseögonblicket. Det är närvarande i varje kärleksfull blick. Det är närvarande i varje barns födelse och varje själs återfödelse när de färdas tillbaka till de expanderade världarna. Ljuset är närvarande i era tårar när ni sörjer era fysiska förluster, och närvarande i era skratt. Ljuset finns i er glädje och i er sorg, där det ligger begravt, kanske som ett frö som väntar på att ni ska erkänna det liv det vill gro inom er.
Ljuset är lika närvarande nu som det alltid har varit. Kärleken förblir konstant och oförändrad. Den visar sig i massor av olika former. I den grad ni tillåter den i ert eget hjärta och i ert eget liv, kommer ni att uppleva ständigt ökande mängder av detta ljus.
Ni kallar något ett mirakel när ert fokus på en önskan är starkare än ert tvivel och er misstro. Om ni vill uppleva ljuset, kära ni, fokusera på det. Om ni vill uppleva det som kärlek, fokusera på kärlek. Om ni vill uppleva det som överflöd, fokusera på överflöd. Om ni vill uppleva det som fred, fokusera på fred. För var ni än är, är ljuset där. Vad ni än fokuserar på, är vad ni upplever.
Maria fokuserade på Guds nåd och hennes vilja att ta emot den i form av ett barn. Tempelväktarna fokuserade på hopp och återinvigde det till Ljuset igen. Under vintersolståndet fokuserar ni på de längre, ljusare dagarna som kommer. Under dessa vändpunkter skiftar er värld fokus från mörker till Ljus och förtvivlan till hopp. Genom att göra det låter ni Ljuset – i många vackrare former – att flöda in i er upplevelse.
Vänd ert fokus till allt som är vackert, ljust och kärleksfullt. Fokusera på värmen bakom allt julpynt. Njut av er materiella värld. Den är också en manifestation av Ljuset. Kom dock ihåg att uppskatta kärleken bakom den. Älska era sammankomster genom att fokusera på det goda inom alla. Älska era traditioner, nya som gamla, genom att fokusera på den goda känslan de för med sig. Älska era måltider och ert godis som en symboler för kärleksfull omsorg. Älska era gåvor som symbol för kärlek; vilket ni uppskattar gåvan eller inte, uppskatta tanken. Älska era dekorationer för konstnärskapet och kreativiteten bakom var och en.
Vart ni än tittar, se kärleken. Med varje gnistrande Ljus, tänk på och uppskatta Ljuset inom var och en av er. Om ni har förlorat kärleken i form av död, öppna upp för att känna dem så som de är nu, för de vet var ni är och känner sig närmare er än vad som kan beskrivas i mänskliga termer, och de vill dela detta Ljus med er.
Ljuset är aldrig borta. Det finns där för er alla. Det väntar helt enkelt på att ni ska bjuda in det i ert hjärta, i era liv och samhällen. Välkomna Ljuset in i ert hjärta under julen genom att fokusera mer på det, och genom att göra det kommer ni att uppleva mer av det varje dag.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket,
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...