Änglarna via Ann Albers, 4 februari 2024 

Änglarna 

Via Ann Albers, 4 februari 2024 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Idag ska vi gå in lite mer på djupet om naturen hos era vibrationer, hur det förflutna påverkar nuet, och hur ni kan ändra det. 

När ni ser tillbaka på ert liv kommer ni att minnas många saker som då verkade otroligt viktiga,utmanande och skrämmande, men som nu verkar obetydliga. Dessutom kommer varje utmaning ni möter idag, en dag bara att vara ett avlägset minne. När ni färdas genom evigheten kommer ni alla så småningom att dra slutsatsen att här och nu är det som räknas. Här och nu kan ni vara närvarande i er nuvarande miljö. Ni kan också aktivera minnen från det förflutna eller hänge er åt drömmar (eller oro) för framtiden. Vart ni än riktar era tankar, fokuserar ni er uppmärksamhet och aktiverar därför era vibrationer här och nu. 

Ni kanske tänker på vad som visas på TV. Ni kanske tittar på nyheterna, History Channel eller dramatiseringar av det förflutna. Ni kanske tittar på fiktiva filmer, lyssnar på förutsägelser eller till och med en resa bortom tid och rum i en fantasifilm. Oavsett vad ni ställer in er TV på, gör ni det här och nu. Ni är inte i det förflutna eller framtiden i 3D-bemärkelse. Ni fokuserar på det förflutna, nuet, framtiden eller alternativt tid/rum, och med detta fokus aktiverar ni vibrationer inom er. Som ni vet kommer dessa vibrationer att börja dra till sig olika resultat.  

Var och en av er, baserat på ett stort antal faktorer, kommer att aktivera olika vibrationer. Två individer kan titta på samma program och aktivera totalt olika vibrationer. En person kan titta på en rysare och skratta sig igenom den och aktivera vibrationer och känslor av trygghet, humor och glädje. En annan kanske tittar på samma film och sitter upprätt i soffan med spänd förväntan och aktiverar vibrationer av spänning, förväntan och känslor av smarthet när den förstår handlingen. En tredje kanske blir rädd och aktiverar därmed vibrationer av osäkerhet och rädsla. Ingen av individerna har fel. De ställer helt enkelt in sig på samma verklighet och aktiverar olika vibrationer – antingen avsiktligt eller av vana – och drar till sig samma vibrationer i sina liv.  

På samma sätt kan ni minnas eller prata om ert förflutna och – på gott eller ont – aktivera allavibrationer som är förknippade med det. Ni fokuserar på en önskad (eller skrämmande) framtid och aktiverar alla vibrationer som är förknippade med det. Det spelar ingen roll var i tiden/rummet ni placerar ert fokus, och oavsett varifrån vibrationerna ni aktiverar har sitt ursprung, aktiverar ni dem här och nu. 

Även om det här kan verka intressant eller överdrivet “tekniskt,” är vår anledning till att påpeka detta att er kraft finns i nuet. Just här, just nu kan ni medvetet välja er vibration genom att medvetet välja att fokusera på de tankar och saker som känns bättre för er, eller så kan ni låta ert yttre liv diktera er vibration. När ni väljer att ställa in er på de tankar och saker som tröstar er, lugnar er och hjälper er att må ännu lite bättre, börjar ni attrahera bättre. Om ni låter livet diktera era vibrationer då, mina kära, är ni utlämnade till den yttre världens nåd och det är inte alltid den bästa platsen att vara på. 

Det pratas mycket om att det “undermedvetna” kontrollerar er, men i verkligheten kontrollerar deter bara när det blir aktivt i er nutid och ni väljer att inte göra något åt det. När ni mår dåligt över något i ert förflutna, är det inte längre omedvetet. Så snart något påminner er om ert förflutna, är det inte längre omedvetet. När ni reagerar i nuet baserat på något i ert förflutna, är det inte längre omedvetet. Era obehagliga känslor är en indikation på att ni har aktiverat en oönskad vibration i ert här och nu.  

När ni märker obehagliga känslor eller reaktioner, kan ni göra något åt dem. Ni kan börja med att ställa om er energi genom att tänka på något som får er att må bättre. Det är bara de aktiva vibrationerna, här och nu, som påverkar hur ni mår och vad ni attraherar. Vad som är undermedvetet och därför inaktivt spelar ingen roll i era skapelser. Det är bara när vibrationer är aktiverade som de kontrollerar er.  

Ni har tillgång till alla möjliga kanaler på er TV, men de spelar bara roll när ni slår på TV:n och väljer en kanal ni vill titta på. Dessutom måste ni förbli fokuserade på den kanalen för att aktivera dess vibrationer inom er. På samma sätt har ert omedvetna tillgång till alla möjliga vibrationer som ni kan avge, men först när dessa vibrationer blir aktiva börjar de skapa resultat. 

Vi gör er uppmärksamma på denna finare punkt för att hjälpa er att återta er kraft att förändras, må bättre och dra till er det ni önskar. Ni kan inte kontrollera något som är “undermedvetet. Men i samma stund som en vibration blir aktiv i ert här och nu, kommer ni att bli medvetna om det,eftersom ni känner känslan av – bra, dålig eller neutral.  

Här är en punkt som har så stor betydelse att den kommer att ge er kraften tillbaka på ett mycket bättre sätt. Det spelar ingen roll om ni vet varför en vibration är aktiv inom er just här och nu. Det spelar ingen roll om den kommer från ert förflutna eller er nutid, allt som spelar roll är hur ni ställer in den. 

Oavsett om ni inser att ni är arg på någon för att de påminner er om ert förflutna eller inte, kan ni välja att tänka på något som känns bättre än ilska. Om det hjälper er att förstå varför ni känner som ni gör, för all del, gå till ert inre. Men om fokus på ert förflutna bara tar fram fler dåliga känslor, fokusera på något bättre. Om ni inte kan göra det på egen hand skaffa hjälp, för ni förtjänar att må bra. 

Framtidens terapi kommer inte att handla om att hitta och känna er tidigare smärta så mycket som att hjälpa er att hitta och känna er naturliga glädje, när ni av misstag aktiverar er smärta. Det finns många rörelser, som håller på att växa fram på er planet, som involverar studier och stöd av lycka,vilket är intressant.  

Framtidens helande kommer inte att vara inriktad på att bekämpa sjukdomar, utan snarare genom att hjälpa till med välbefinnandet. Det finns centra, försäkringsincitament och healer i både medicinska och metafysiska världar, som arbetar på det här sättet redan nu. De kommer att öka i antal. Framtidens affärsverksamhet kommer att innebära mer medveten inställning och mindre frenetisk handling. Mastermindgrupper och individer skapar redan på det här sättet. Det kommer att bli mer mainstream. 

I framtiden, när en världskonflikt uppstår, kommer större grupper att samlas för att fokusera på känslorna och utstrålningen av fred. Dessa sammankomster finns redan på er planet. De kommer att växa i antal och orsaka ännu större krusningar av fred i den mänskliga dammen. 

Kära ni, ert förflutna är en uppsättning inövade tankar och övertygelser som kan aktiveras inom er. Er framtid är en uppsättning möjliga fokuseringspunkter som kan aktiveras inom er. Till och med i ert nuvarande tid/rum har ni mycket att välja och många olika vibrationer som kan uppstå. Oavsett om ni fokuserar på det förflutna, nuet, framtiden eller ert tänkta tid/rum, måste ni i nästa ögonblick välja att fokusera på något bättre. Ni får frammana en bättre känsla. Ni får lugna er själva, acceptera er själva och vara snälla mot er själva även i er sorg, smärta eller rädsla, och när ni gör det väljer ni att dra till er mer kärlek i ert liv.  

Ni är inte utlämnade till den yttre världen så mycket som ni tror. Det kan lätt “trigga igång” er och aktivera gamla invanda mönster, men precis som ett gupp på vägen tillfälligt kan få er bil ur kurs, kan ni snabbt ta tag i ratten och styra upp er på vägen igen.  

Allt som betyder något är nu. I detta ögonblick, blunda, ta några djupa andetag och ta helt enkelt emot vår kärlek. Ibland är det det snällaste valet ni kan göra för er själva. Oavsett om er nuvarande stund är vacker eller otänkbart smärtsam, är vi här för att hjälpa er att hitta, fokusera och må bättre. Vi är här för att hjälpa er att komma ihåg att kärleken alltid finns tillgänglig här och nu. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *