Änglarna via Ann Albers, 30 juli 2023 

 

Änglarna  

Via Ann Albers, 30 juli 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.  

Andas! Ta in vår kärlek. Vila i den! Er värld genomgår en enorm förändring just nu. Under pandemin gick ni djupt inom er själva. Ni mötte er själva. Utan distraktionerna i ert vanliga liv, var ni ensamma med era känslor om er själva, ert liv och andras. 

Ni lärde er ganska snabbt om ni älskade eller hatade att vara ensamma. Er önskan om djupare, mer autentiska kontakter intensifierades. Er kärlek för naturen blomstrade. Era känslor av rädsla eller ensamhet ökade i många fall. Ni frågade er om ni gillade att arbeta hemifrån eller på kontoret. Ni funderade på om ni uppskattade ert arbete, eller om ni skulle starta ett nytt företag. 

Alla, utan undantag, mötte er själva och ert hjärtas sanning på en djupare nivå. Ni upptäckte en mer autentisk version av er själva. Ni funderade på några svåra frågor. Vad vill jag ha i livet framöver? Hur vill jag leva? Vem vill jag spendera min tid med? 

När ni ställdes inför dessa frågor blev en del av er exalterade och ivriga inför en förändring. Om ni övar på att leva i en hög vibration, kommer ni att märka att alternativen för er framtid flödar fritt. Följ glädjen och lita på resan!  

En stor del av mänskligheten fastnade dock i mycket mänskliga känslor av frustration och otålighet. Det är lätt att lägga märke till vad ni inte vill ha. Att ta reda på hur ni skapar förändring i era liv kan vara en utmaning om ni försöker göra det på egen hand. 

Er värld genomgår en massiv dragkamp mellan begär och motstånd. Ni känner turbulensen i energin. Ena minuten är era tankar hoppfulla, och i nästa minut känns de hopplösa. Det blir allt viktigare att ta ansvar för era tankar, kära ni. Misströsta inte om ni känner frustration, otålighet, rädsla, upprördhet eller tvivel. Era inte så trevliga känslor ger er två värdefulla bitar av information: 1) de pekar mot det faktum att ni vill ha något annat, och 2) de talar om för er att de tankar ni tänker här och nu om situationen, inte stämmer överens med vad ni önskar. 

Anta att ni tar hand om en älskad eller ett husdjur. Ni kanske känner er överväldigade eller oklara över det bästa tillvägagångssättet. Era obekväma känslor säger er två saker: 1) ni vill ha en tydlig vägledning, lätthet och balans, och 2) era tankar är inte i linje med vad ni vill. Istället för att plågas över era beslut, kan ni ta er tid att dagligen sitta ner, andas och ha för avsikt att ta emot vår kärlek. Ni kan påminna er själva om att “Universum står bakom mig. Det Gudomliga bryr sig om oss båda. Mina änglar vill att jag ska vara balanserad. De vill att mina kära ska få god vård. Jag kan slappna av och lita på vägledningens flöde.” Eller om det är för svårt att tro, vila i vår kärlek, så viskar vi sådana sanningar tills ni känner dem.  

Anta att ni sörjer, som så många av er gör. Naturligtvis saknar ni den fysiska närvaron av era nära och kära. Naturligtvis kommer ni att känna sorg. Vi skulle aldrig kritisera era känslor. Vi ser den enorma kärleken bakom dem. Ändå säger de obehagliga känslorna er två saker: 1) ni vill känna kärlek och förbindelse med era kära, och 2) era tankar är ännu inte anpassade med den förbindelsen. Lyckligtvis är era kära i himlen opportunister! De kommer att dra nytta av varje litet ögonblick när ni är distraherade eller fokuserade på något som känna bra – även om det bara varar en sekund – och försöka komma igenom med sin kärlek.  

Var snälla mot er själva, och gör ert bästa för att anpassa era tankar med era förhoppningar och drömmar. Ni kommer att känna en förändring när ni gör det. Ni kommer att känna er lättare, mer energiska och får lättare att andas. Ni kommer att känna er befriade från bördorna av rädsla och tvivel. När ni tänker på er framtid med glädje och föreställer er att ni känner er underbara, öppnar ni upp för det och den vägledning som kommer att ta er dit. 

Det krävs övning och en vilja att tänka positivt, istället för att låta slumpmässiga tankar styra er. Många frekvenser och vibrationer tävlar om er uppmärksamhet just nu. Men när ni sakta men säkert övar er på att välja utsökta, rikliga, uppskattande tankar i alla delar av ert liv, kommer ni att se förbättringar inom alla områden i ert liv. Vi önskar det här för er. Vi vill att var och en av er ska känna den lycka och det stöd som är tillgängligt.  

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 


Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *