Änglarna via Ann Albers, 5 november

Anglarna Ann Albers

Änglarna, 5 november 2016  

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

De kommande månaderna ser ut att bli en spännande tid på er planet, där alla försöker att få fram sina unika perspektiv och synpunkter. Njut av mångfalden, mina kära! Fira det faktum att ni inte är stöpta i samma form, att ni är olika. Det skulle verkligen vara en tråkig värld om alla tänkte, agerade och föreställde sig livet på samma sätt. Mångfald planerades in i själva strukturen av skapandet och er mänskliga ras är en av de mest skiftande arterna i Universum.

Så hur handskas ni med människor som ni inte håller med, eftersom det inte är meningen att ni alla ska hålla med. Inse först och främst att varje själ – vilket de är medvetna om det eller inte – vill bli erkända som att de har något värdefullt att säga och något att tillföra planeten. Varje själ, utan undantag, oavsett hur trevliga eller obekväma de än är, har för avsikt att ge kärlek.

Lyssna på varandra! Öva konsten att verkligen försöka förstå varandra. Ni behöver inte hålla med och ni måste inte acceptera vad någon annan säger som er sanning. Ni behöver inte göra vad någon annan säger åt er att göra. Vi ber er bara att ibland lyssna med medkänsla. Om ni inte håller med någon så fråga dem: ”Jag vill förstå varför du känner/tror som du gör. Jag har en annan uppfattning. Kan du hjälpa mig så att jag förstår dig bättre?” Om ni lyssnar artigt och med respekt kommer de flesta att bemöta er på samma sätt. Om ni inte kan det, var tysta.

Det är inget tvång att argumentera. Det finns heller inget tvång att alltid ha ”rätt”. Ni har redan ”rätt” i Skaparens ögon för den tillväxt ni väljer i detta ögonblick. Alla andra har ”rätt” för det växande deras själar väljer i nu-ögonblicket.

Så när ni lyssnar på nyheterna, era politiker etc., lyssna antingen med respekt eller lyssna på något annat, för alla själar har rätt till sin åsikt. Ni också.

I själva verket är ni alla förkroppsligade utifrån en vacker Kärlek. Alla, utan undantag, har en plats i skapelsens enorma och vackra pussel. På ungefär samma sätt som att cellerna i kroppen måste vara olika för att uppfylla sina syften och kroppens högre syfte, så måste också ni vara olika för att uppfylla ert eget unika syfte och era lärdomsplaner och bidra till tillväxten av hela den mänskliga rasen.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...