Änglarna via Ann Albers, 18 februari 2024 

 

 

Änglarna 

Via Ann Albers, 18 februari 2024 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Ni är i ständig dans med energierna omkring er. Ni är alla empatiska individer, kapabla till att känna allt ni ställer in er på. Ni kan känna andras känslor. Ni kan känna resonansen av livet omkring er. Ni förstår intuitivt vilka frekvenser som är kompatibla mer er i ett givet ögonblick, och vilka som inte är det. 

Om ni är glada och har en bra dag kan ni fortfarande stöta på en arg person, men om den inte matchar era inre frekvenser kommer den inte att störa er. Den är inte kompatibel med er kärleksfulla vibration och kan inte dra ner er. Ni kommer att ha medkänsla, titta nyfiket på personen eller helt enkelt bestämma er för att undvika den. Om ni är upprörda kan den “trigga igång” er, men efter att ha övat på att ställa in er energi, kan ni snabbt hitta tillbaka till glädjen. 

Men om ni redan är upprörda, skulle en sådan person förstärka er egen ilska och göra er ännu mer upprörda. Om ni är ledsna kanske ni inte vill vara i närheten av någon som utstrålar glädje, om ni inte sträcker er efter den frekvensen. Om ni känner er stärkta kanske ni inte känner igen i er någon som är på ett offerhumör, och om ni känner er som ett offer kanske ni inte vill höra något om hur ni kan bli mer stärkt. 

Denna förmåga att känna frekvenser omkring sig är en av många anledningar till att det är vettigt att älska och acceptera er själva, även när ni är nere. Ni kommer att attrahera ochresonera med de som har en liknande medkänsla. Det är vettigt att sträcka sig efter den bästa vibration ni kan hitta, så att ni kan känna er högre vägledning och resonera med andra i dessa högre riken som kan förstärka era egna goda känslor och få högre vägledning. När ni väljer att älska er själva och hitta anledningar till att må bättre, kommer ni att finna att ni inte längre har någon önskan om att engagera er i täthetens danser och mörker. 

Det finns de på er jord som lever i en sådan rädsla att de kräver ert samtycke, ofta på ett kärlekslöst sätt. De finns de som tar ut sin ilska på oskyldiga. De finns de som i tidig barndom lärde sig att få sin vilja igenom genom att vara älskvärda, förföriska, krävande eller manipulativa och fortsätter med detta beteende i vuxen ålder. Det finns de vars smärta är så stor att de inte kan hitta en annan utväg än att ta ut den på andra. 

Det här är inga hemska själar. Alla själar är skapade från ljuset. Detta är dock själar som är förlorade, åtminstone för en tid, i de tätare energierna. Driv dem inte längre in i mörkret med ert hat, kära vänner. Vänd er bort från deras dåliga beteende och be för dem, i hopp om att era böner en dag kommer att hjälpa till att lyfta in dem i ett större ljus. 

Vi ber er inte att acceptera otrevliga beteenden. Vi ber er inte att må bra av fula ord. Vi ber er inte att bli förälskade, i mänsklig bemärkelse, i dem som hatar och sårar. Vi säger helt enkelt detta – ni behöver inte hamna i tätare densitet för att andra omkring er vill att ni ska känna deras smärta. Ni kan förbli i ert ljus, er glädje och er kärleksfulla vibration, oavsett vad andra väljer. 

Vi vet att detta inte är lätt, men det är vägen till er djupaste frihet. Ni måste kanske leva med dem, arbeta med dem, åka samma buss som de, men ni måste inte engagera er i den energi de utstrålar, för de pockar på uppmärksamhet på ett osunt sätt. Ni måst inte ge dem er uppmärksamhet. 

Ni får välja var ni lägger ert fokus och vilka vibrationer ni vill förstärka. Ni måste välja om ni vill sugas in i diskussionen, bli defensiva när ni attackeras eller känna ett behov av att rättfärdiga er godhet för dem som inte kunde se den, även om er ljus var bländande i stunden. 

Kära ni, vi älskar er! De flesta av er har inte fått lära sig att leva i en atmosfär av kärlek på själsnivå. Ni har tränats i att ra snälla saker, försvara er heder, kräva respekt eller förakta dem som är kärlekslösa mot er. Inget av det här är nödvändigt. Livet kan var så mycket enklare. Ni kan leva utan att släppa in negativitet och dramatik i ert känslomässiga rum. 

Ni kan välja, och återigen välja, att inte dansa med mörkret, oavsett vem som erbjuder er deteller hur häftigt det verkar. Det är inte alla som förstår er kärlek och ert goda hjärta. Det är inte alla som kan kommunicera på ett vänligt sätt eller bete sig på ett anständigt sätt på er planet, men det betyder inte att ni måste engagera sig i det. 

När de som har gått vilse i mörkret ropar efter kärlek och uppmärksamhet på ett kärlekslöst sätt, ge bara deras sanning er uppmärksamhet. Ge bara bra beteende er uppmärksamhet, men dra tillbaka ert fokus från sårande ord och beteenden. 

Om någon sviker er, svik inte er själva. Ge er själva kärlek och vänlighet, sök lugn och helande och gå sedan vidare. Ge dem inte mer makt över er genom att ge dem uppmärksamhet för deras kärlekslösa beteende. Ni behöver inte försvara er rätt att bli behandlad med ärlighet. Naturligtvis förtjänar ni ärlighet. Inte alla är villiga att erbjuda er det. Dra er undan dem som inte kan vara ärliga, eller ignorera åtminstone deras lögner. 

Om någon talar till er i ilska, prata antingen vänligt till dem eller säg ingenting. Svara inte. Låt dem sitt i er tystnad med sin egen obehagliga vibration, och gå sedan iväg när ni kan eller byt ämne. Deras ilska handlar inte om er, den handlar om att de inte längre har kontakt med sin kärleksfulla ande. 

Om någon attackerar er karaktär, omfamna då er sanna karaktär. Ingen kan skada ert rykte för dem som tänker själva! Andra kan bara få er att se dålig ut för dem som också letar efter det som är negativt. Det här är ändå inte den typ av människor som ni vill imponera på. 

Låt er värdighet, kärlek och goda karaktärsdrag tala för sig själva. Låt dem som måste tänka illa om er ta ansvar för sina egna obehagliga känslor, medan ni väljer att må bra med er själva. Tala bara sanning om er egen karaktär med dem som kan höra den. 

“Kasta inte pärlor för svinen,betyder helt enkelt att det är meningslöst att erbjuda sina pärlorav visdom och sanning för dem som inte kan känna igen dem för vad de är. 

Det är dags för er, kära ljusarbetare, att frigöra er från de tätare energierna som har försökt, ofta framgångsrikt, att dra ner er under er livstid. Det är dags att sluta bevärdiga de tätare beteendena med er uppmärksamhet. En förälder som lugnt skickar ett barn som beter sig illa till sitt rum med en kärleksfull men bestämd attityd, är mycket mer effektiv i att tillrättavisa barnet än en som slår, skadar, skriker och bestraffar. På samma sätt är det när ni skickar vuxna, som är ovänliga “till sitt rum” symboliskt, genom att förbli bestämda, kärleksfulla och vägra att ge efter för deras dåliga beteende, är det mycket mer sannolikt att ni kan påverka.  

När vi i himlarna ser på dem, som ni skulle kalla de mest avskyvärda människor, ser vi deras själar. Vi minns deras ljus. Vi uppmärksammar och förstärker, genom vår kärlek, allt de gör som är bra eller snällt hur litet det än är. Vi hedrar inte deras mörker med vår uppmärksamhet. När de för krig, antingen bokstavligt eller bildligt, viskar vi försiktigt till deras själar: “Kom ihåg att du är ljus. Du är kärlek. Du vill ha kärlek. Du vill känna dig trygg. Du vill bra inom dig själv. Det finns bättre sätt att göra det på. Kom ihåg.” Om vi bara skulle erbjuda dem hat och förebråelse, skulle det driva dem djupare in i deras mörker. Vår önskan är att hjälpa alla själar att hitta sin väg hem till den kärlek de är.  

Paradigmet att bestraffa dem som befinner sig i mörker har aldrig befriat dem från deras mörker. Paradigmet att försvara sin heder har aldrig övertygat dem som inte kan det. Paradigmet att insistera på att de som inte respekterar sig själva tillräckligt för att vara kärleksfulla, ska respektera er, har aldrig fungerat. Öga för öga har aldrig hjälpt någon av parterna att se klart hur man hittar vänner och känner kärlek igen.  

Istället kan ni stå stadigt och kraftfullt i er vetskap om att känna er egen godhet, ert ljus och er skönhet som andras ovänliga beteende inte kan komma åt. När ni vet vilka ni är behöver ni inte andras bekräftelse. När ni vet hur ni vill behandlade, vänder ni er bort från dem som inte gör det. När ni respekterar er själva behöver ni inte sänka er till deras nivå. När ni lever och förblir i sanningen att ni är dyrbara, unika och älskade av er Skapare, kan åsikterna hos dem som är bortkopplade inte längre påverka er. 

Ni kan dra er tillbaka, antingen bokstavligen eller energimässigt, från dessa mörka. Ni kan förbli tyst, be, skicka kärlek eller helt enkelt fokusera på allt som känns bättre.  

Anpassning till kärlek är anpassning till den kraft som blåser liv i allt skapat. När ni fokuserar på de enklaste saker med kärlek – ert kaffe, er make/maka, er hund, ljuset som silar in genom ett fönster, en vacker tanke – lever ni i det ögonblicket i linje med Skaparen. Stanna där så ofta ni kan, för i det rummet kommer kraften som skapar världar att vägleda er med impulser av glädje, nåd och lätthet.  

Kämpa inte mot mörkret, kära ni. Engagera er inte i det energimässigt, oavsett vems mun eller beteende det kommer genom. Fokusera så ofta som möjligt på det som ni kan älska, för kärlek är den enda sanna kraften i Universum. När ni förstärker kärleken, kan mörkret inte existera i samma utrymme. 

Vi känner era kärleksfulla hjärtan. Vi känner ert ljus. Himlen vet vilka ni är. Var säkra på att om ni vilar i denna kärlek så ofta som möjligt, då kommer de som är vilse i mörkret inte att ha någon makt över er, och ni kommer att bli kraftfulla fyrbåkar av ljus för dem sträcker sig efter en högre och lyckligare verklighet. 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *