Änglarna via Ann Albers, 1 juni 2019

Änglarna via Ann Albers, 1 juni 2019

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket,

När ni ser på er värld kära ni, vad ser ni då? Ser ni det magnifika, prakten och undret med skapelsen, eller ser ni smärtan och problemen? Ser ni en utvecklande medvetenhet närvarande i allt, eller olika grupper av varelser som alla försöker överleva? Ser ni hopp, eller ser ni förtvivlan?

Se nu inom er själva. Är det lätt att fokusera på det magnifika, på prakten och underverket, eller bor där smärta och problem? Ser ni en utvecklande medvetenhet i alla era tankar och känslor, eller accepterar ni bara vissa, medan ni kritiserar eller fördömer andra tankar och känslor. Känner ni er hoppfulla och glada över era liv, eller känner ni förtvivlan?

Vi föreslår denna enkla övning, för det ni ser och känner inom er själva, är det ni ser i er yttre värld. Om ni älskar och accepterar er själva, så kommer ni att älska och acceptera den utvecklande medvetenheten i er yttre värld. Om ni tillåter alla tankar och känslor i er själva att finnas, så tillåter ni samma hos andra, och rör er helt enkelt bort från det som inte är i överensstämmelse. Om ni tycker att vissa aspekter av er själva är värdiga att älskas, medan andra inte, så kommer ni att tycka detsamma om andras.

När ni upptäcker att ni kritiserar någon eller något i den yttre världen, prova en annan enkel övning.

  1. Säg först vad ert klagomål beträffande den andra är: “Jag står inte ut när de … “
  2. Sedan säger ni till er själva “Om jag … (samma klagomål), så är jag inte värd att älskas.” För detta är verkligen vad ni säger till er själva.

Till exempel, “Jag står inte ut med att den personen är så full av hat!” översätt till “Om jag är full av hat så är jag inte värd att älskas”. “Jag står inte ut med människor som ljuger” är ett annat sätt att säga, “Om jag ljuger så är jag inte värd att älskas.”

I sanning, kära ni, ni är alla, alltid och för alltid värdiga att älskas. Det ni föraktar hos andra, är det ni anser inte kan älskas hos er själva. Detta är inte ett klander från himlen, utan snarare en instruktion. Er upprördhet beträffande andra, hjälper er att upptäcka era illusioner om separation, för ni är verkligen alla En, levande och skapade i varje andetag inom En Kärlek.

Ni är inte bara värda kärlek. Ni är kärlek.

Det är er uppgift att söka upp det som separerar er från kärlekens upplevelse. De som upprör er visar er bara de områden ni skulle döma er själva.

Nästa gång någon gör er upprörd så försök att ändra mönstret från dömande till sanning … “De är fulla av hat. De är bortkopplade från upplevelsen av kärlek. När du själv är full av hat, jag är bortkopplad från upplevelsen av kärlek.” “De ljuger. De är bortkopplade från upplevelsen av kärlek och sanning. När du ljuger (även för dig själv), jag är bortkopplad från upplevelsen av kärlek och sanning.”

Så ni förstår, kära ni, det sätt ni ser på världen, hjälper er verkligen att förstå hur ni ser på er själva.

Alla varelser är ett uttryck för Gudomlig kärlek. De minns, eller inte. Du minns, eller inte. Ett enda ögonblick av självacceptans och självmedkännande, så minns ni kärleken. Ett enda ögonblick av acceptans istället för att döma någon annan, så minns ni kärleken. Det ni gör för att älska er själva eller någon annan, gör att ni återkopplas till er djupaste, grundläggande sanning.

Världen befinner sig i ett mycket splittrat tillstånd just nu, och ändå känner vi oss uppmuntrade, eftersom vi ser så många av er som rör sig mot större kärlek, tolerans, frid och vänlighet. Var det ljuset, först för er själva, kära ni. Acceptera er själva. Älska er själva. När ni inte känner er värdiga kärlek, älska er då ännu mer, för då, och endast då, kan ni uppriktigt känna detsamma för andra.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så väldigt mycket.

  • Änglarna

 

Översättning: Maggan

 

You may also like...