Änglarna via Ann Albers, 14 maj 2023

Änglarna
Via Ann Albers, 14 maj 2023
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Ett träds förmåga att klara livets stormar, ligger både i dess rotfasthet och flexibilitet. Dessa två till synes motsatta krafter stödjer faktiskt varandra. Rötterna gör att trädet står stadigt när det svajar i vinden, och dess flexibilitet hindrar det från att ryckas upp. Tillsammans utgör dessa två egenskaper en styrka som gör att era träd kan nå oöverträffade höjder i naturen, ta emot de näringsämnen de behöver från jord och sol, och generöst ge till ekosystemet omkring dem. De lever stadigt centrerade i sin egen sanning, vilket gör dem öppna för att ta emot och dela livets oupphörliga flöde.
Ni är också starkast när ni förenar krafterna av rotfasthet och flexibilitet. Om ni vet vilka ni är och var ni står i ett givet ämne, kan ni förbli fast rotade i er egen sanning.
Säg till exempel att ni har ett hälsoproblem. Ni vet vilken typ av kur som fungerar bäst för er och ger en naturlig resonans hos er. Vissa av er föredrar modern medicin, medan andra föredrar naturmedicin. En del arbetar enbart med energi. Många av er tycker om en blandning av båda. Vad ni än föredrar kan ni förbli stabilt rotade i er egen visdom om vad som känns bra för er, oavsett andras åsikter om vad som är bäst. Ni kan för all del ta andras åsikter som en input, men när ni är rotade i er egen sanning och det Gudomliga, kommer ni snabbt till insikt om vilka åsikter som ger er näring och vilka som inte gör det, helt enkelt genom att känna hur de känns.
På samma sätt vet ni i ert hjärta och er mage vilka övertygelser, beteenden och ideologier som ger gensvar inom er. Om ni förblir rotade i ert eget paradigm, kommer det att fungera för er. Om ni istället låter andras övertygelser vara viktigare för er än era egna, kan ni få problem. Er vägledning är unikt anpassad till er.
Att förbli rotad i sin egen sanning är inte det samma som  att vara stelbent, inte flexibel. Om ett träd var rotat men ändå stelt, skulle det brytas sönder i stormen. Istället förblir trädet rotat i sitt centrum, men är också flexibelt. Det böjer sig och svajar när naturens krafter pressas mot det. Det kämpar inte emot vinden, utan tillåter den. På grund av sina starka rötter kan det vara flexibelt utan att brytas av.
Ni kommer också att upptäcka att när ni är rotade i det Gudomliga och i er egen sanning, kommer ni inte att ”knäckas” när yttre krafter pressas mot er. När någon insisterar på att ni ska bete er som de vill, kommer ni att lyssna och låta dem ha sin egen åsikt. Ni kommer att svaja lite men snabbt återvända till er egen sanning. Ni kommer att förbli centrerade i er själva utan att behöva ge efter för andras krav, och utan att behöva framhålla er egen åsikt.
Det finns mycket visdom hos era träd, ska ni veta. De lever mycket längre än de flesta människor. Deras icke-motstånd mot krafterna omkring dem frigör enorma mängder energi, som de använder för att växa och producera frön eller frukter. Ett träd som böjer sig djupt i stormen förblir så rotat att det kommer att resa sig när vinden avtar. Det kommer att återuppta sin verksamhet med att mata och skydda andra växter och djur i ekosystemet.
Så istället för att vänta på att världen ska förändras, på att andra ska komma överens eller börja bete sig bättre, fokusera på er egen förankring och flexibilitet. Föreställ er att rötter av ljus flödar från era fötter och gräver sig djupt ner i jorden. När något eller någon kommer mot er som känns som en stark kraft, föreställ er då att er energi svajar och böjer sig men inte går sönder.
Oavsett vad som kommer i er väg kan ni alltid återvända till ert centrum, till ert fokus på lösningar och till ert fokus på kärlek. Oavsett vem som är negativ omkring er kan ni alltid välja att må bra.
Ni måste inte få människor omkring er att hålla med er. Förbli istället rotade i er kärleksfulla sanning och förbli trogen mot den, oavsett vad eller vem som kommer i er väg. Då, även mitt i livets stormar och utmaningar, kommer ni, liksom trädet, att känna rötterna och flexibiliteten som ger er en sann, djup och bestående styrka.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *