Änglarna via Ann Albers, 10 december 2023 

 

Änglarna 

Via Ann Albers, 10 december 2023 

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Idag vill vi tala med er om självuppskattning, för när ni uppskattar det goda inom er, uppskattar ni också Guds ljus inom er. Om ni älskar Gud måste ni inkludera er själva i den ekvationen, eftersom ni är födda av den kärleken, upprätthållna av den kärleken och samskapande med den kärleken. Ni utstrålar Gudomlig kärlek till världen med varje god, vänlig, kärleksfull, uppskattande, generös, lekfull, humoristisk, kreativ eller vacker tanke, ord eller handling.  

Ni är ljusarbetarna. Ni tillför ljus genom den minsta utstrålning av kärlek till världen varje dag. Det är dags att släppa illusionen av falsk ödmjukhet och sluta fokusera på era så kallade brister, och det är dags att äga och uppskatta hur ni låter det Gudomliga ljuset stråla ut från er.  

När ni vaknar på morgonen säg till er själva: “Jag har valt att komma tillbaka till Jorden för ännu en dag. Vilken modig själ jag är!” När ni ser er omkring i ert hem, kan ni då uppskatta de otaliga små saker av kärlek ni ser omkring er? Det finns kanske en sten på byrån som påminner er om er semester. Kan ni uppskatta det faktum att ni uppskattar något så litet? 

När ni känner värmen från er morgondusch, kan ni erkänna då att ni älskar det varma vattnet och uppskattar dess flöde? Ni sänder en dominoeffekt till världen även med denna lilla tanke. När ni andas in ångan från ert kaffe och känner dess värme, kan ni erkänna att ni uppskattar, och därmed välsignar, de tusentals själar som ägnar sina liv åt att ge er detta ögonblick? Ni bryr er. Ni känner en vibration av kärlek. Det spelar roll.  

Själverkännande är långt ifrån arrogans. Ni sätter inte er själva över någon annan. Ni säger inte att ni är den enda på Jorden som gör det bästa kaffet! Ni förminskar på intet sätt någon annan genom att erkänna ert eget ljus, er godhet och era gåvor. Faktum är att ju mer ni noterar och erkänner all kärlek ni utstrålar, desto lättare kommer ni att se andra göra samma sak, för det ni fokuserar på får ni mer av.  

Inte en enda av er sa innan denna livstid: “Jag kommer att lida för att bevisa min värdighet. Jag kommer att försöka kompensera mina brister. Jag kommer att arbeta hårt för att övertyga människor om att jag är en god och kärleksfull människa på insidan. 

Ni har aldrig kommit till korta inför den Gudomligas ögon. En kärleksfull förälder skulle aldrig säga till sitt barn, som kämpar i en prestigefylld och svår skola: “Vilken besvikelse du är! Varför presterar du inte bättre? Visa mig att du har förtjänat min tillgivenhet genom att vara perfekt!” En kärleksfull förälder skulle uppmuntra barnet för dess val och villighet att lära, även i en tuff situation. En kärleksfull förälder skulle erkänna barnets duglighet, påhittighet och förmåga att lyckas. På samma sätt skickar er kärleksfulla Skapare en stadig ström av stöd och erkännande. 

När ni uppskattar och erkänner er själva, är ni överens med det Gudomliga perspektivet av er. När ni kritiserar er själva, håller ni inte med det Gudomliga. Gud säger: “Ni är perfekta även när ni gör fel.” Om ni stod framför Gud (och det gör ni varje dag), skulle ni då säga: “Jag håller inte med! Jag är inte perfekt! Jag vet mer än du gör Gud om mig själv, och det är klart att jag harbrister.” Kära själar, Gud har rätt om det här. Överlämna er till kärleken! Erkänn ert eget ljus. Vänd andra kinden till och bortse från era brister så fort ni märker dem, och erkänn er förmåga att stråla ännu starkare. I denna kärleksvibration tar ni emot en stark längtan och impuls att växa bortom era så kallade brister, lika säkert som en växt som får bra jord och vatten kommer att växa. 

Vi skulle vilja att ni tog några minuter varje dag för att uppskatta er själva på alla sätt ni kan. Tacka er själva för att ni inkarnerar på denna Jord för att vara en del av en massiv och avgörande förändring i den mänskliga verklighetens paradigm. Uppskatta det faktum att ni går upp och går till ert arbete, dricker kaffe med vänner, eller tillbringar tid i stilla meditation, därför att allt ni tycker om bidrar till kärlekens vibration. Uppskatta er själva för att ni söker efter en större kärlek. Ni skulle inte läsa våra ord här om ni inte gjorde det. Uppskatta hur ni vänligt hjälpte en främling, tog er tid för en vän eller bad för en världssituation. Tusen gånger om dagen, om inte fler, stärker ni kärlekens vibration på planeten. 

Kära ni, sann självuppskattning är aldrig arrogant. Den sätter sig inte över andra. Den är helt enkelt ett erkännande av den Gudomliga gnistan inom er. Varje kärleksfullt ord, tanke eller handling kommer från den Enda Kärleken. När ni uppskattar er själva, uppskattar ni Gud. När ni uppskattar kärleken inom er, uppskattar ni kärleken inom allt. När ni fokuserar på kärlek, attraherar ni mer kärlek. När ni fokuserar på ert bästa, attraherar ni andra som också vill göra det. Kan ni föreställa er det? Ni kan uppskatta er talang så mycket att andra tycker om den också. Ni kan uppskatta er förmåga att göra ett jobb så bra att ni drar till er klienter som också älskar ert arbete. Ni kan uppskatta ert kärleksfulla hjärta så mycket att ni utan ansträngning drar till er en kärleksfull partner som kommer att göra detsamma.   

Man kan inte bara tänka uppskattande tankar. Ni måste verkligen känna uppskattning för er själva. För vissa av er kommer det att bli lätt, för andra kanske det tar tid. Det känns bra att älska och uppskatta sig själv. Det känns oskyldigt och naturligt när ni verkligen tonar in på den här vibrationen. Ni kan vara som ett barn och se er själva genom kärlekens ögon med uppskattning och förundran. Genom att göra det kommer ni att utstråla kärlek och vara det ljus som niverkligen är på denna Jord.  

 

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

Översättning: Ulla 

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *