Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 november 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 6 november 2022

 Jag är Judas och idag vill jag prata lite om det liv som finns runt omkring er, kära Jordbor. Det myllrar av liv överallt omkring er, liv som ni kan se och liv som ni inte kan se med blotta ögat. Ni tittar på en sten eller stubbe men ser inget liv där. Tittar ni närmare i stubben så ser dock att det är många småkryp som lever där, tills det bara återstår mull av stubben som nu har återbördats till Jorden igen. En livscykel har avslutats och en ny kan växa upp. Det finns även liv i berg och stenar men deras livscykel är så lång så det går inte att se med blotta ögat.

 Allt som rör sig och blir till består av energi som är levande på olika sätt. Alla har de sin uppgift i den stora tavla av enhet som ni befinner er i, kära Jordbor. Det är en vacker tavla med ett sjudande liv överallt, när man ovanifrån tittar ner på Jorden. Allt samarbetar med vartannat i ett mästerverk av ej skådat mått, för den som inte är invigd i livets alla mysterier. Det kan ta sin tid att komma dit, det kan ta sin tid att komma dit, men så småningom kommer vi alla att se de storslagna vyerna av allt liv som finns i och runt omkring oss. Hela universum myllrar av liv men det ligger på en helt annan nivå än den jag pratar om här. Det myllrar av liv även inom er själva. Väsen som får allt att fungera i er kropp på olika sätt under rätt förutsättningar och i rätt miljö. Precis som jordens mikroorganismer inte mår så bra i en förorenad och giftig miljö, så är det detsamma för era kroppar.  Det är inte så stor skillnad på er kropp och jordens och jag tror att vi har nämnt det förut. Ta hand om er själva och era kroppar, ni är en del av allt och det sjuder av liv både inom och utom er. Var rädd om livet, det är er läromästare på ett betydligt högre plan än vad några av era skolor kan befinna sig på. Därmed inte sagt att det inte är viktigt att lära sig saker. Kunskap är alltid bra att ha och den bör kompletteras med livskunskap för att öka förståelsen av er själva och den värld ni föddes in i. Den andliga kunskapen har dock fått falla tillbaka för den materiella och de bör utvecklas sida vid sida för en större och djupare förståelse för det som sker inom och utom er. Allt stannar vid en viss gräns om man bara mäter med materiella mått. Utan ett intuitivt och andligt perspektiv, så skulle er värld stå stilla och utvecklingen stanna upp. Alla forskare som fått er värld att utvecklas och förändras har förstått det och förvånats av de resultat som har skett, när de har gått efter sin intuitiva förmåga och sett det genom ett andligt perspektiv. Detsamma gäller för varje människa och den utveckling som de genomgår i liv efter liv. Det finns krafter som väcker upp och manar väsendet att gå vidare vare sig väsendet är medveten eller omedveten om det. Livet står aldrig stilla, det rör sig och förändras hela tiden. Ibland kan man tydligt se förändringarna, ibland märks de inte förrän efter att en en lång tid har förflutet och du jämför med hur det var då och hur det är nu. Detsamma gäller för jorden, solsystemen, allt som finns till i hela universum, de rör sig och förändras hela tiden. Tidsperspektivet kan dock ur en viss synvinkel variera beroende på vilken nivå allt befinner sig i förhållande till en själv. Det är lättare att uppfatta det som ligger närmare ens egen nivå än det som ligger långt ifrån.

 Ja, Jorden sjuder av liv, ni sjuder av liv, ert solsystem och hela universum består av liv i ständig rörelse och förändring. Ni är alla en del av den förändring som sker nu och överallt i både er värld och övriga världar som existerar i universum. Det kan kännas överväldigande när man tänker på det, men det är inte meningen att man ska fundera så mycket på det, utan koncentrera sig på vad som just nu sker inom sig själv. Din egen utveckling till en högre förståelse vem du är och vart du är på väg, för att nå din fulla potential av att vara en människa på jorden med alla de förmågor av andlig kunskap och visdom som bor inom dig. Det är med visdom och kärlek som de förmågorna kommer att uppenbara sig för dig.

 Stor kärlek

Du gillar kanske också...