Änglarna via Ann Albers, 8 april, 2017

Änglarna, 8 april 2017

Via Ann Albers

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

I en kaotisk värld eller i ett kaotiskt liv, kan ni alltid finna frid. Varaktig frid är inte beroende av yttre faktorer, den bygger på insikten om att allt alltid är i sin ordning om ni ser på livet från själens perspektiv. Det finns de som blir ängsliga och oroliga i ett tyst rum, och det finns de som känner frid trots att bomber faller ner omkring dem.

Det finns många yttre saker som stör er frid, men det som verkligen stör er inre frid är antingen rädsla eller motstånd. Ju mer ni kan omfamna livet som det är, och ju mer ni kan lita på den kärlek som ligger bakom all skapelse, desto fridfullare kommer ert hjärta att vara.

Ni kanske fruktar för er säkerhet och ekonomiska trygghet, men om ni kunde lita på att era behov alltid kommer att tillgodoses, skulle ni känna er lugna och uppleva inte bara trygghet, utan sant överflöd. Om ni visste hur oförstörbar er själ verkligen är skulle attackerna i världen betyda mycket lite, eftersom er själs ljus aldrig kan förstöras eller förminskas, inte ens i döden.

Ni kanske är rädda för att ni kommer att vara ensamma för evigt, men om ni litar på att Skaparen vill guida er till likasinnade skulle ni vara lugna, strålande och lyckliga och ni skulle lättare kunna ledas till er ”stam.” Ert fridfulla sinne lockar andra till er.

Försök, i varje ögonblick, att säga till er själva: ”Livet är som det är, och det är perfekt i denna stund för min själs tillväxt i kärlek. Även när jag skapar ett lyckligt liv, litar jag på fulländningen av detta ögonblick.”

Vi vet att det är extremt svårt när ni är insvepta i det mänskliga tankeparadigmet. Ni har fått lära er att tro att döden är slutgiltig, snarare än en dörröppning. Ni har fått lära er att ni inte kan vara lyckliga förrän… att ni inte kan få frid förrän… Ibland är det mycket svårt att överskrida inprogrammeringen. Och ändå, mina kära, är det vår plikt att försiktigt och kärleksfullt påminna er, att om ni kan tro på att det finns en fulländning i detta ögonblick som ni kanske aldrig kommer att förstå förrän ni ser tillbaka på ert liv genom Guds ögon och er egen själ, då kommer frid att komma.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...