Änglarna via Ann Albers, 17 februari 2019

Änglarna, 17 februari 2019

Via Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Titta mot horisonten, där kommer ni att se en linje där Jorden möter himlen. Föreställ er att ni går mot den i hopp om att kunna röra vid himlen, men oavsett hur snabbt ni går kan ni aldrig nå den, eftersom den alltid rör sig bort från er. Så en dag inser ni det uppenbara – att oavsett var ni är, står ni redan i skärningspunkten mellan Jorden och himlen.

På liknande sätt kan upplysning kännas som en avlägsen horisont. Ni lär er om verklighetens sanna natur. Ni börjar prata med era guider. Ni kan till och med ha mystiska upplevelser och ändå lätt falla tillbaka i mycket mänskliga upplevelser. Känslan av att ha full kontakt med och vara omsluten av kärlek, kommer och går. Ena minuten är ni säkra på att ni kan nå den, och i nästa minut verkar den försvinna bort.

Var snälla och tålmodiga mot er själva när ni fortsätter att väcka er själ här på Jorden. Ni går inte ”fram” och ”tillbaka” i era andliga framsteg. Ni utvecklar helt enkelt ”muskeln” av ert fokus för att förbli mer stadiga i kärlekens och glädjens vibrationer. Upplysningen – precis som horisonten – är inte ett avlägset, svårfångat mål. I stället är det ett tillstånd som är tillgängligt för er här och nu, mer och mer så, eftersom illusionen av separation mellan himmel och Jord försvinner.

Precis som ni står i skärningspunkten mellan Jorden och himlen, står ni också hela tiden i skärningspunkten mellan himmel och Jord. Om ni, i er mänskliga kropp ”tittar upp”, ser ni himlen. Om ni ”tittar ner” ser ni Jorden. Ni andas in och ni andas ut himlen. Ni äter och utsöndrar Jordens frukt. Ni lever verkligen i båda världarna.

Så är det också med er själ. När ni ”tittar upp” genom att notera kärlekens gåvor i nuet – omkring er, från andra och inom er – det är då ni känner himlen. När ni ”tittar ner” genom att notera vad som är fel, inte fungera eller är negativt, då känner ni er mycket jordbundna.

Precis som ni måste andas för att hålla er vid liv i den fysiska kroppen, så måste ni även nyttja den himmelska vibrationen av kärlek, för att hålla ert hjärta och er själ vid liv med passion och glädje, här på planeten Jorden.

Om ni skulle äta men inte andas, skulle ni inte leva länge. Likaså, om ni bara skulle koncentrera er på jordiska angelägenheter och inte ta er tid att knyta an till energier av kärlek och glädje, då skulle er själ snart känna sig avdomnad.

Om ni skulle andas men inte äta, kan ni överleva en tid, men så småningom skulle ni bli svaga och illa rustade för att hantera ert jordiska liv. Likaså, om ni bara fokuserar på själen, skulle ni behöva att någon annan tog hand om era jordiska problem.

Det idealiska livet uppstår när ni äter, andas, fyller ert liv med inspiration, och utifrån det perspektivet sköter era jordiska problem.

Det spelar ingen roll hur mycket ni har att göra, ni kan ändå avsätta några minuter om dagen till att vårda er själ. Ni kan helt enkelt stanna upp, var ni än befinner er, och ta ett djupt andetag och lägga märke till de små bevis för Skaparens Kärlek som finns i era liv. Tacka för de minsta välsignelserna.

Ta några minuter och bara sitt ner, blunda, andas och ta emot … för kärlek, mina kära, är som syre för själen. Ni behöver dessa minuter för att koncentrera er på det, och därmed känna det. Det finns där som en energi som väntar på att ni ska ta emot den, lika säkert som att syre finns i er atmosfär i väntan på att ni ska andas in det.

Era ögonblick av att ”titta ner” är mer era ögonblick av att ”titta upp” eller mer exakt att ”se till ert inre”. De stunderna är aldrig bortkastade. Njut av era jordiska angelägenheter medan ni är i era kroppar, men glöm inte att själsligt andas genom att fokusera på allt som inspirerar känslor av kärlek och glädje.

Ni bor och lever i skärningspunkten mellan Jorden och himlen. Ni lever också i skärningspunkten mellan himmel och Jord. Himlen på Jorden kan helt enkelt uppnås genom att träna ert fokus på att ”titta upp” och ”andas in” den kärlek som finns där hela tiden.

Gud Välsigne Er. Vi älskar er så mycket.

Änglarna.

Du gillar kanske också...