Änglarna via Ann Albers, 8 maj 2022

Änglarna
Via Ann Albers, 8 maj 2022
Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.
Så många av er är så känsliga. Ni känner världen inom er. Även om ni har er unika fysiska form, personlighet och  kombination av energier, kan ni som en våg känna strömmarna av havet under er. Det är därför så många av er känner vågor av sorg. Det är därför så många av er känner er stingsligare, eller mindre toleranta än vanligt. Det är därför det också är viktigt att ni fokuserar på det som känns som kärlek, det som ni kan uppskatta i livet och det som ger er glädje. Ju mer ni medvetet väljer att ställa in er på de högre vibrationerna, desto mer skickar ni dessa högre och gladare vibrationer in i ”havet” av delad energi där ni alla är anslutna.
Ett ögonblick av uppskattning för doften av ert morgonkaffe – några sekunder av djup frid och tillfredsställelse – kommer att sända en krusning av frid till havet av delad energi. Föreställ er att denna krusning av frid vidrör en själ som fruktar för sitt liv. När denna krusning av frid når personen, bara för ett ögonblick, andas den också djupare och kanske minns en enkel njutning i sitt eget liv. I det ögonblicket, tillfälligt lindrad av sin rädsla och i frid, slutar personen att vara en match för någon som är arg och rädd. Ert ögonblick av uppskattning kan ha räddat den personens liv.
Varje tanke, ord och handling skickar en krusning av vibrationer in i havet av delad energi. Det är så ni positivt kan påverka er värld, även när det verkar som att ni ingenting ”gör.” Ni kan uppskatta ert eget liv, och då blir er vibration en outtalad bön för alla själar att få ett liv de kan uppskatta. Ni kan njuta av er egen frid och er vibration blir en bön för alla själar att känna frid. Ni kan uppskatta ert hem och er mat och er uppskattning är en vibration som emanerar utåt i havet av delad energi, som ger resonans och stärker vibrationen hos alla som önskar ett säkert hem och rikligt med mat.
I era kärleksfulla handlingar, delar ni kärlek. I er uppskattning utstrålar ni en vibration som berör alla hjärtan som är villiga att öppna sig för uppskattning. Ni kan inte göra någonting i ett vakuum, för ni har rötter i havet av delad energi. Det finns inte en tanke ni kan tänka, inte en handling ni kan göra eller ett ord ni kan säga, utan att orsaka en vibration av ringar på vattnet som berör alla själar.
Så frågan är nu: ”Orsakar jag konflikt eller fred? Sänder jag ut krusningar av kärlek eller ilska? Det är därför det är lönlöst att strida mot det ni hatar, för det fungerar inte – ni förstärker det istället med era krusningar av hat. Det är därför önskningar om att andra ska ändra på sig aldrig fungerar. Ert negativa fokus på dem ger bakslag. Det är därför kärlek – även i dess minsta uttryck – är kraftfullt bortom ord.
Ta hand om er, kära ni, var snälla mot er själva, tillåt er själva att känna glädje och se på er framtid med positiva förväntningar. I dessa högre vibrationer bidrar ni till helande, hopp, frid och den vänlighet som så väl behövs på er planet i dessa tider. Ni gör skillnad. Vi ser de kärleksvågor som ni sänder ut förena sig med andra för att skapa massiva strömmar av kärlek. Dessa kan vara underströmmar för vissa, självklara för andra, men inte desto mindre så förstärks kärleksströmmarna på er planet för varje dag, och kärleken, mina kära, kommer alltid att segra.
Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket.
Änglarna.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...