Änglarna via Elisabeth (Tazjima), 23 juli

Änglarna: Att vara ljuset

23 juli 2015

Kanal: Elizabeth Ayres Escher

 

I Början fanns Ordet och Ordet var ljus.

Så börjar en av böckerna i Nya Testamentet. Naturligtvis måste era mänskliga sinnen veta … precis vad ÄR Ljuset och vad ÄR Ordet?

Som Änglar känner vi till dessa saker eftersom vi är dessa saker. Vi förstår vårt sanna väsen och behöver inte kämpa för att förstå vad som inte sägs. Vi vet bara.

Som människor, som länge har lidit under illusionen av att ni är separerade från Källan, börjar ni först nu att få en glimt av vad vi redan har vetat i evighet inom vår existens. Och en del av er förstår nu att ni VALDE att glömma vilka ni var just för att föra Ljuset till dem som har hållts i mörker länge. Detta var en tjänst och ett uppdrag som ni både valdes för och erbjöd er att göra, på en oupplyst planet, den sista att uppstiga inom detta kända universum.

Ni är inte ensamma. Ni är inte skilda från Källan. Hela Universum finns inom er energikropp, som potential, väntandes på det ögonblick då ni börjar låta själens viskningar att tränga in i ert självhat och tillskansade mänskliga förståelse av livet.

 

Låt värmen av den Inre Solen smälta bort självhatet och självdömandet. Ni har inte misslyckats med att vara här, genom att vara vid liv på denna märkliga värld. Ni har valt att VARA här nu, för den största anledningen, inledningen av en aldrig tidigare skådad period av förändring och omvandling av denna värld. Och det händer EFTERSOM NI är här.

Så låt oss torka era tårar, då år av missriktade läror och föreställningar tvättas bort mot bakgrund av förståelsen som kommer när ni öppnar upp till viskningarna av er inre röst, till den visdom som evigt hålls inom er, som endast kan nås via en öppet hjärta.

Släpp de barriärer som omger ert hjärta, släpp era rädslor och dömande, av er själva och av andra som först inte verkar vara som ni, men som verkligen är det, då ni är Ett vid er innersta kärna.

Även nu är Kärnan, ert väsen, utsatt för världen. Ljuset inom er skiner genom människans miasma från århundraden av att bo här i en kultur efter den andra, i en kropp efter den andra, för att få erfarenhet och visdom … den visdom som kommer att vara till nytta när ni ser på den föränderliga världen och ser de möjligheter som ligger framför varje person om bara de också vänder sig till Ljuset och omfamnar deras Varandes fullhet.

Vi ser er som ni ÄR, flerdimensionella varelser som har tagit form som många individer, men som i kärnan är, vid sitt sanna väsen, En varelse, helt anpassad med Källans energi.

Det kanske inte verkar så för många som fortfarande upplever effekterna av mänsklig förvirring, då missförstånden och kunskapen härstammar från dem som känner sig skilda från Källan, och nu kämpar för att behålla vad de tror är deras rätt att vara fria från Källans herravälde. Denna ego-drivna rädsla driver nu dessa skrämda personer att hota och övertala sina medmänniskor, att använda renodlad kraft att försöka kontrollera vad som inte kan hållas tillbaka, uppvaknandet av människorna omkring dem.

Er galax har flyttat in i ett nytt område i rymden som innehåller energi som nu stödjer förändring och förvandling, åtminstone för dem som gör det möjligt för energin att tränga in till sin kärna. De som gör motstånd kommer att möta förändring som påtvingats dem genom krafter utanför deras kontroll. Det finns inget jordiskt sätt att kontrollera vad som händer i hela världen, eller, i hela ert solsystem.

Era vetenskapsmän har sett förändringarna i Solen och på de andra planeterna i ert solsystem, även om många av er fortfarande är ovetande om dessa förändringar. Denna okunnighet har påtvingats er av dem som fortfarande försöker kontrollera ert medvetande och ert liv genom yttre omständigheter.

Men nu kan ni kliva bortom dessa kontrollanters försök att kontrollera det mänskliga medvetandet. Genom att gå inåt, träder ni in i världar bortom kunskapen hos dem som inte är anpassade till Sfärernas musik, eller till de mjuka viskningar av det mänskliga hjärtats själ. Inga galler för fönstren kan hålla tillbaka uppvaknandeprocessen hos dem som beaktar den inre rösten av visdom och kärlek.

Er värld och era liv genomgår en genomgripande omvandling, en som tar er långt utöver vad ni har upplevt inom tidsramen för de senaste tusen åren. Och ni kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra dessa förändringar då ni är i samklang med Själens inre sorl, som leder och skyddar varje steg som ni tar, oavsett om ni förväg vet eller ej, vart dessa steg tar er.

 

Tillåt rädslan att sköljas bort från kroppen, tillåt helandet som skett att omvandlas till handling nu, då ni börjar röra er framåt, först som individer, sen som samhälle och kollektiv, med avsikt att läka er värld och skapa liv av överflöd, glädje och frid för allt liv.

Likt en blomma som svarar på värmen från solen, genomgår ert DNA ett skifte, och möjliggör de delar som har varit off-line i århundraden för att nu komma tillbaka on-line. Då denna naturliga process sker, kommer er inre visdom och era gåvor att utvecklas och uppenbaras för er själva och för dem som delar ert dagliga liv. Ni kommer att veta i det ständigt närvarande Nuet, vad det är som behöver göras. Då ni får tillgång till Akasha biblioteket, kommer ni inom er själva att att behärska, vad och hur ni ska utföra det som, åtminstone i det förflutna, har avskrivits som omöjligt att utföra. Det kommer att ske eftersom det är Viljan hos Källan, Skaparen, att dessa saker händer nu. Och ändå, ert erkännande och acceptans av denna Vilja behövs också då Anden arbetar i samarbete, inte i separation.

Ni är förkroppsligad Ande, gudomliga varelser som vistas i ett kärl som består av material från planetens kropp på vilken en del av er medvetenhet nu bor. Då mer av er närvaro tillåts förekomma inom samma kärl, genomgår ni en genomgripande förändring av det sätt på vilket ni närmar er det dagliga livet. Det är som om hela er värld har vänts upp och ned. Och så är det, att Anden inte fungerar eller fungerar på det sätt som ni som unga har lärt er att acceptera som ”hur det är”. Den ”vägen” var falsk och korrupt och skapad för kontroll så att ett fåtal mäktiga individer kunde styra en hel planet och hålla befolkningen under deras inflytande. Den tiden är nu borta och även om effekterna kommer att dröja tills de är helt förvandlade; har ni möjlighet att ta kontroll över era egna liv genom er heliga avsikt och vilja att arbeta MED liv och Ande.

Ni kommer att upptäcka då ni genomgår de nödvändiga utrensningar av elementen (eld, luft, jord och vatten) att ert liv får en helt ny innebörd. Anden stöder livet. Livet svarar in natura genom att översätta anden i en mängd nya kreativa former.

Ni kommer inom en snar ”framtid” att upptäcka vilka fantastiska synkroniseringar som kommer att ske i ert liv för att omvandla det till något som ni i dag inte skulle känna igen som möjligt, för att inte tala om sannolikt. Låt Anden förvandla er, inifrån och ut och bli och förkroppsliga den fulla potentialen som ni redan bär inom ert energifält, som en levande gud, en skapande varelse, som ett och med helt enhetlig resonans med Källans energi.

Vi är ständigt närvarande och väntar på er tillåtelse och godkännande av vår assistans för att hjälpa er gå igenom dessa intensiva tider med behag och lätthet. Prata med oss ​​i viskningar eller rop; Vi kommer att komma snabbare än tanken och hålla upp er när ni genomgår dessa mirakulösa tider av förundran och förändring.

Vi är Änglar av den Gudomliga Moderns legioner , som evigt vakar över sina barn och som svarar på deras böner och vandringar genom sina meditationer.

 

Namaste.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

©All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, www.bluedragonjournal.com

 

Du gillar kanske också...