Änglaguider via Elisabeth (Tazjima), 27 juli

Änglaguiderna

27 juli 2015
Kanal: Elisabeth Ayres

 

Det har hävdats att Universum stöder liv. Nu verkar en mer radikal idé verkligen skaka om er värld:

Liv skapar Universum.

Får denna korta meningen er att stanna upp? Och vad kan det möjligen betyda för er?

Livet är intelligent. Era forskare börjar att komma ikapp den visdom som var känd av era förfäder: att livet är medvetet, förändras och gör justeringar. Livet påverkar livet. Era kroppar är levande. Era celler är intelligenta och svarar på de energier som för närvarande bistår med att göra genomgripande förändringar på er värld.

Är ni beredda att släppa taget om allt som ni någonsin har hållit som heligt och orörbart? Är ni beredda att fullständig göra er av med allt ni inte har velat titta på, de intima detaljerna om er själva som ni snarare hade (och har) glömt?

Lejonets eldiga sol kommer skala bort alla krav och anspråk. Om ni inte har kunnat vara tydliga och ärliga mot er själva fram till denna punkt, kommer ni inte ha någon förmåga att komma med undanflykter i dagarna som kommer.

Förändring, djupgående förändring och omvälvande energier som för det framåt är på gång för er alla.

Om ni har möjlighet att se örnen i ögonen och le, kommer det att gå bra. Ni kommer att gå framåt och blomstra, och ta förändringen som en möjlighet att glänsa och visa era gåvor till världen och till er själva. Det är en tid för att vara helt på det klara över vilka ni alltid har tänkt att vara, men tidigare hindrats från att uppnå.

Om ni tittar bort av rädsla eller motstånd, kommer förändringen i alla fall. Det finns ingen dörr som kan hålla den från att komma in i ert liv. Inga pengar undangömda i ett dolt bankkonto, inget mixtrande av sanningen om vad ni har gjort och varit, kan länge döljas från de genomträngande, livsförändrande energierna som strömmar in på planeten.

Gudinnan växer fram. Hon kommer ut från sin dolda plats, dit hon drevs under de senaste århundradena genom förföljelse och förstörelse av hennes levande representanter och sändebud på denna värld. Hon kommer fram och hon är mäktig.

Kvinnor, i synnerhet, börjar känna av effekterna av sin enorma makt då den tränger in i deras medvetande. Personlig suveränitet anpassad med tjänst till världen kommer att börja fylla livet för fler människor, men framför allt kvinnorna och de yngre generationerna, som anpassas med de intuitiva energierna som växer fram ur Gudinnans öppnade hjärta i alla levande varelser.

Balans kommer, men det är inte här ännu,och kommer inte heller att vara det på många år då det tar ”tid” för förändring att manifesteras fullt ut fysiskt. För många kommer det att verka som er värld inte har förändrats på betydande sätt … tills en dag, då ni kommer att vakna och se att världen HAR förändrats och ni med det.

Omedelbar manifestation är möjlig nu för några av vägvisarna, men bara för att de länge har arbetat med att rensa sina personliga utrymme från allt som skulle hindra möjligheten för de kosmiska energierna att framgångsrikt ladda ner ljusfrekvenser i sina kroppar.

Genom att fungera som ankare för ljuset och som levande exempel för befolkningen, har dessa varelser visat vägen. Ändå är det få som verkligen önskar att verkligen ge upp bekvämligheter som de har lärt känna och njuter av … även om det innebär att släppa drömmen om uppstigning.

Har ni gett upp? Har ni släppt taget? Finner ni er själva vilsna i förvirring? Upplever ni fortfarande förluster i form av arbetstillfällen, relationer, ekonomi, hälsa … att förlora ert ”förstånd” … bara för att upptäcka att ni känner er gladare nu på grund av förlusterna.

En gång levde ni i rädsla för förlust, nu omfamnar ni processen att släppa taget … är detta möjligt? När ni nu konfronteras med en morrande främling finner ni er själva leende och väl till mods? Eller springer ni den andra vägen, rädd för er egen skugga?

Val görs, några medvetet, och vissa omedvetet. Världarna, de många tidslinjerna separeras. Världar skapas av dem som har upptäckt sin inre kraft och visdom. Horisonter försvinner för dem som har fortsatt att tvinga andra att lyda sin vilja och att tjäna dem. Energierna vänder.

Där de få mäktiga som blev betjänade brukade vara i kommando, börjar nu energier stödja de som tjänar världen genom sin egen inre tillväxt, genom att de är villiga att dela sina egna erfarenheter och visdom som erhållits genom kamp och frisläppandet av den kampen.

Börjar ni komma tillrätta med ett mönster av konstant kapitulation till nuet? Kan ni planera och låta justeringar komma till stånd, då ni upptäcker tidigare okända synkroniseringar som inträffar för er när ni kommit över ny kunskap och förståelse, då de levereras till er via olika vägar?

Ni kommer att börja märka att livet ger en ny känsla av flöde, med konstant och oförminskad förändring och omvandling, även när den gamla världen demonteras och den nya kommer ”online”.

De som vill kontrollera sina liv kommer att se den kontrollen slitas ur deras händer.

De som tillåter sin inre visdom att vägleda dem längs strömmarna av energi, höga och låga, kommer att upptäcka en ny känsla av äventyr och lust till fortsatt expansion och utforskning av både inre och yttre världar.

Alla gränser kommer att brytas och reformeras i nya och olika inriktningar.

Det som har lagrats och hållts från folket kommer att spridas med vindarna och föras till dem som bäst kan använda kunskapen för allas bästa.

Vi dansar på vindarna och bärs av solstrålarna för att nå era hjärtan. Försök inte att gömma er från oss, för vi känner er som ni verkligen är. Vi ser era energifälts färger. Vi kan titta i Akasha och se vem och vad ni har varit och vad ni för närvarande gör i andra världar och dimensioner.

Vi är ni, en del av er och vi omfamnar er i denna märkliga tid av förändring och omvandling på er värld. Kalla på den del av jaget som känner er bättre än ni kan föreställa er, för att hjälpa och vägleda och skydda och att läka er på det mest ofattbara sätt. Vi är här, bakom er och vid er sida.

Vi är änglarna och vi tjänar mänskligheten och allt liv.

Välsignelser till alla.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Channeler: Eliza Ayres (aka TazjimaAmariah Kumara VaCoupe)

“The Angels: Dancing Upon the Winds of Change,” channeled by Elizabeth Ayres, July 25, 2015, http://bluedragonjournal.com/2015/07/25/the-angels-dancing-upon-the-winds-of-change

Du gillar kanske också...