Meddelande från Änglarna via Jenny, 16 april, 2018

 

I ditt hjärtas mitt – det är där vi får kontakt – finns din varelses sanning. Ingen statisk sanning; snarare ett område där vi kan mötas. I detta möte är det varje gång nytt, det är rent. I detta möte, varje gång, kommer du på nytt till insikt om att du är världens ljus.

Kan du förnimma gnistan av ljus inombords? I ditt höga hjärta. Och den Stora Modern, Mare, kärlekens hav, bakom dig, bakom ditt hjärta. Det rena ljuset kommer in på många sätt, varje gång är det nytt och även bekant. Denna nåd är så vidsträckt, men vågorna berör dig så precist, er alla, var och en av er.

Detta storslagna som håller på att veckla ut sig har ett syfte och vi finns hela tiden med er. Ni känner till känslan av att vara i ett flöde av ljus. När ni välsignar, när ni ber, när ni sänder hjälp i form av kärleksljus. Detta känner ni till. Likaså kontrasten när ni befinner er utanför flödet. När orden utav klarhet sinar, när ni inte förmår uttrycka er utifrån hjärtat, när små irritationsmoment upptar er uppmärksamhet – om ni så talar eller inte, så är vi tillsammans med er. När ni höjer rösten, eller er hand, eller när ert vredesmod stiger, det är då ni ska stanna upp. Till och med ett enda andetag hjälper. Stanna. Rusa inte framåt. Be om vad ni verkligen önskar er: Harmoni. Centrerad frid och djup stillhet. Då, utan större möda, blir ”Ja” till att Vara återigen känt för er.

Ni befinner er djupt mitt uppe i en förändring, såsom er välsignade Jords magma. Ni har haft tillit så långt och vida kring, ni måste ha tillit till nuet, ytterligare denna lilla stund.

Regeringarnas ledare möts bakom många sammanhang och täckmantlar. Sönderfallet och omstruktureringen av era organisatoriska strukturer, era banker, era bolag, fortgår. Inuti var och en av er pågår samma subtila och dynamiska omformande. Dessa slag av förändringar gör det möjligt för er att få en vidare förståelse. Ni börjar kunna inse förbindelsen mellan beslut som tas medvetet eller omedvetet och de sätt som dessa drar i er när de skisserar upp ert liv.

Från ståndpunkten för ett utvidgat medvetande är allting väl. Varje upplevelse och varje gestaltning kan tjäna er. Vi föreslår en enkel övning i att minnas, återkalla, på nytt få känna det storslagna Ljuset i att Vara. Bakom tankarna och ert mentala engagemang kan ni åter träda in i detta utrymme, andetag för andetag. Kära Ni, det är där vi kan förenas.

Återigen säger vi att vi älskar er.

Känn nu även välsignelsen för ert liv.

Det gäller ständigt att vi älskar er.

 

Du gillar kanske också...