Änglarna via Jenny,14 mars 2018

Änglarna via Jenny 14 mars 2018

Hur ni får ett fridfullt sinne

Ni är som virvelvindar av känslor när jorden själva atmosfär är laddad med förändring. Det händer överallt, på platser och i hjärtan där den förhärskande meningen och inställningen tidigare varit vardagslivets stadiga rytm. Nu vaknar så många upp, eller är redan vakna, att det inte går att förneka längre – era liv har förändrats. Er värld har förändrats. Era stabila känslor har förändrats. Er framtid manar er framåt.

Ni kan sjunka ner i era hjärtan, kära ni, och vara i vår frid. Vi omfamnar er inuti hjärtat, just nu lugnar vi er med vår ömma kärlek. Det finns inget att frukta och ingenstans ni måste bege er. Andas, bara var och låt oss ta hand om er denna minut, detta nu. Förneka inte vår kärlek till er.

Var bara dig själv. Ditt naturliga jag, ditt vänliga jag. Var ditt klarsynta jag, den som förstår. Du behöver inte vara någon annan än den du är för att bära de mest finstämda vibrationerna från änglarnas riken. Ditt goda hjärta är öppningen som behövs.

Att leva med änglarna betyder att du tillåter de änglar som är dig närmast att nå dig och röra vid dig, att tala till dig och röra sig genom dig. Det är så naturligt att ha den kontakten. När du tillåter de här ömma och finstämda ingivelserna från dina änglar inser du hur naturligt det är. Du känner hur rätt det är. Du känner hopp. Vi är med dig.

Många akademiker och lärda personer får den här kontakten att verka mycket svår, mycket tung och mycket sällsynt. Vi säger er än en gång att så är det inte. För i er liv just nu kan ni förstå den rena kärleken och lugnet i relationen med oss. Vi känner er. Vi har varit med er sedan ert första andetag. Vi känner till era drömmar och förhoppningar och vi vet de bästa sätten att vägleda er mot deras fullkomning. När ni släpper in den här hjälpen öppnar ni upp för de många subtila och förunderliga kopplingarna som finns i universum. Ni kan börja uppleva vad somliga kallar mirakel i er vardag.

Exakt hur vårt samspel med er ser ut är unikt för var och en av er, eftersom ni alla är unika i era vibrationer. Var och en av er är så speciell i universum. Släpp in era änglar och himlens kompani i ert liv och i ert medvetande nu, när ni håller på att nå ett mera fullkomligt självuttryck

Den här tiden är i sanning fantastisk – den bästa tiden i ert liv, vilket ni kommer att förstå. Andas och var lugna. Var lugna och andas. Vi är med er.

Även om vågorna tycks starka är det endast gott som kommer. Ni kommer inte att gå under nu.

Var starka och modiga i kärleken som omsluter er, kära ljus.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...