Änglarnas Råd via Goldenlight, september 21, 2019

Änglarnas Råd via Goldenlight, september 21, 2019

 

Planeten Jorden är Beredd att Gå In I en Ny Gyllene Tid | Änglarnas Råd via Goldenlight

 

Planeten Jorden är beredd att Gå In I en ny Gyllene Tid av Fred och Välstånd, när Ljuset Fortsätter att Överskrida det Mörka ~ Änglarnas Råd inklusive Ärkeängeln Mikael via Goldenlight

 

21 september 2019

Hälsningar vi är Änglarnas Råd som kommer till er igen denna kristallklara högfrekventa dag, i er ”Nu”-tid … men som vi har nämnt många gånger i våra meddelanden, så existerar faktiskt inte ”tiden”, allt existerar samtidigt i det stora Allt Som Är, och allt överallt är en Utstrålning från Skaparens Källa, vilken inkluderar er älskade varelser, samtliga varelser i alla stjärnsystem, alla planeter, alla universum och alla multiversum, till oändligheten och bortom.

Fundera ett ögonblick på det stora Allt Som Är, som vi har beskrivit det här. Det betyder att det inte finns någon separation, inget verkligt mörker eller ljus, utan istället en serie lager, mönster och konstruktioner som utgör dimensionella verkligheter, där varje dimension förstärker nästa. Med andra ord så skulle den 12:e dimensionen inte existera utan den 11:e, som inte skulle existera utan den 10: e dimensionen, etc., ända ner till den dimension som de flesta av er för närvarande bor i, som är den övre tredje/övre fjärde dimensionen. Ni, såväl som er planet, stiger alla upp till den övre fjärde och nedre femte dimensionen … den nedre fjärde dimensionen har för närvarande ett reserverat utrymme av, låt oss kalla dem, rebeller och diskarna enheter, som har påverkat den tredje dimensionen ondskefullt. De har karvat ut detta utrymme, för att de i den tredje dimensionen inte ska veta om deras existens, med andra ord, gömma sig så att de flesta på jorden, inte skulle känna till deras existens.

Varje lager och dimension flyttar för närvarande upp ett hack eller två, så att de av er som finns i den övre tredje, nu kommer att flytta upp i den övre fjärde, och några till den femte dimensionen. Många av er bor redan i anden och sinnet, i den övre fjärde dimensionen … de av er som är andligt uppväckta tar nu stora kliv mellan den övre fjärde och övre tredje dimensionen … och när ni fortsätter på ”uppstigningsstegen”, så kommer många av er att gå in i den femte dimensionen.

Den femte dimensionen är ett sinnestillstånd och en mental tillämpning som stöder medvetenheten om enighet, sammanhållning, att hjälpa andra, medkänsla, kärlek, förståelse, inre frid, visdom, healing, upplysning, transcendens, och de högre förmågorna för telepati, teleportering, clairaudience (”klarhörsel”), clairvoyance (”klarseende”), claircognizance (”klar kunskap”), clairsentience (klar ”känsla”), och en mycket starkare känsla av Enighet med Alla, Enighet med Källans Skapare och enighet med andra varelser, inom er dimension.

Dualitet, som är en av grundreglerna i den lägre tredje dimensionen, existerar inte i den femte dimensionen … så konceptet av dualitet såsom ljus och mörker, ilska och rädsla, kärlek och hat, varmt och kallt etc, upplevs inte så mycket i den femte dimensionen, och i den mån det existerar, så är det endast för att dess motsats finns. När ni stiger upp (eller ”höjs”) i medvetenhet till dimensioner med högre frekvens, så kommer den högfrekventa energin som omger er planet nu, att hjälpa era mänskliga kroppar att uppgraderas, för att klara de höga frekvenserna, samt omprogrammera den mänskliga hjärnan och kroppen, för att uppleva mindre dualitet i tankar, känsla och känslor. Uppstigning betyder att ”gå upp eller klättra”, och då förstår ni att uppstigning i princip är en höjning av era medvetenhetsfrekvenser.

Dimensionerna finns på grund av det mönster som finns, och vi i änglarnas rike ingår i mycket av detta mönster, och varelserna som finns i dimensionerna är också en del i kvarhållandet av dessa frekvensspecifika lokaliseringar. Vi säger ”lokaliseringar” inom citat, eftersom det inte är en plats av den typ som ni är bekanta med, som till exempel i den tredje dimensionen, men varelserna i dessa ”medvetenhetsområden” (som vi kommer att kalla dem), är också ansvariga för existensen och fortsättningen i skapandet av dessa riken av medvetenhet. Så då, som ni förstår, är i själva verket varje varelse en del i samskapandet av allt.

De varelser som finns i vart och ett av dessa medvetenhetsriken – som också kallas dimensioner – var och en av dessa varelser har samma medvetenhetsfrekvens och mönster, som de andra varelserna i dessa riken.

Det som händer nu på er planet, är att den har flyttat in i ett högt laddat, högfrekvent område, i ert nuvarande universum. Denna högfrekventa, högdimensionella energi, fortsätter nu att öka sitt crescendo i varje ”Nu”-moment, och får många, många varelser på er planet att vakna och höja sin medvetenhet till dessa högdimensionella begrepp av renhet, enighet, medkänsla, service till andra osv. Denna högfrekventa energi är så stark (och blir allt starkare), att man nästan inte kan låta bli att anpassa sig och tona in sig till den. Den här processen sker automatiskt eftersom den är förprogrammerad, och valdes kollektivt av gruppen med era högre själv, för de av er som kommer att vara en del av denna Nya Gyllene Tid.

Denna energi orsakar, och håller på att skapa, en utbredd våg av ljus över er planet, som snabbt har höjts i ett crescendo sedan år 2012 i er tidslinje. Denna högfrekventa energi omger er planet, och har omfamnats av kära Moder Jord Gaia själv. Gaia är också en kännande varelse … ja er planet är en varelse precis som ni är … hon har en kropp precis som ni har och hennes kropp är planeten … så om man skadar planeten, så skadar man anden som lever i den, och det är därför det är så viktigt att ni nu i er tidslinje, börja reparera er planet istället för att förstöra den.

De mörka energierna som har styrt er planet under eoner, kommer inte att överleva det ökande crescendot av dessa högfrekventa energier … deras energi kan helt enkelt inte längre existera, eftersom den inte matchar vibrationerna och frekvensen i dessa energier.

Att höja medvetenheten på er planet är en naturlig del i andens utveckling, och den främjas av denna högfrekventa energi. Många av er kan tona in er till denna energi och höra den, som till exempel den som transkriberar detta meddelande … hon kan höra denna energi, och den är speciellt hög idag, eftersom solen i ert solsystem också avger denna högfrekventa energi, och särskilt under klara dagar, när det inte finns några aerosolbesprutningar med Geo-engineering, så är den högfrekventa energin starkare. Varför de hållit på med dessa besprutningsprogram, är till viss del för att försöka förhindra denna medvetenhetshöjning … men inget kan stoppa den, och besprutningen kommer att upphöra snart. Det finns för många av ljuset på er planet nu, för att den mörka agendan ska kunna fortsätta … de mörka kommer att lämna er planet, på ett eller annat sätt.

Om vi går framåt i ”tiden”, så är det så att de varelser på er planet, som är intresserade av att hjälpa andra, känna ovillkorlig kärlek, vara medkännande, omtänksamma, ha enighetsmedvetande osv … så är det de som kommer att vara era framtida ledare … det kommer att vara de som kommer att hjälpa alla andra på er planet, att fortsätta höja sin frekvens. Allt kommer att kulminera i en massiv ”soleruptions”-händelse, vilken kommer att skapas av ert kollektiva medvetande och Solen, som också är en levande varelse … det här har kallats ”Den Stora Solblixten” av vissa … det här är en händelse som ni också kan ta till er ”Nu”, bara genom att helt enkelt tona in till det. Kom ihåg att allt händer samtidigt i nuet … det betyder att det händer nu … och om ni vill det, tänk då bara på hur ni kan få det att hända.

Detta samskapande med den ”Stora Solblixten”, kommer att hjälpa till med fortsättningen av medvetenhetsutvecklingen på er planet, och de som också deltar är varelserna på er planet (både från den yttre och inre jorden), och Moder Jord GAIA. Många av er kallar detta, eller har kallat detta, ”Den Nya Jorden”. Den Nya Jorden är ett mönster av medvetenhet som läggs något över er nuvarande dimensionella verklighet. Allt är former av energi och de mönster som vi talat om, såväl som frekvenser av medvetenhet … så ni förstår att när alla varelser på er planet går in i denna frekvens av medvetenhet, från den högre fjärde och den femte dimensionen, så kommer ni helt naturligt att få denna verklighet … för ni förstår, ni är alla Mini-Skapare som har kraften från Källans Skapare.

Så vetskapen om att ni skapar ett samhälle med högre medvetenhet, gör att det skapas. Allt som krävs är att er medvetenhet tonar in till det, och att ni sedan tar det till er. Detta är också den Tid som vi och många andra har profeterat om, Tiden för det Stora Uppvaknandet … tiden för den Nya Gyllene Tiden på den Nya Jorden … och tiden för de Tusen Åren av Fred. Det är den tiden ni alla skapar och för fram, och gör till verklighet nu.

Jorden kommer då att bli en Övre Fjärde/Nedre Femdimensionell verklighet, och kommer också att fortsätta att höja sin frekvens till högre densiteter av verkligheten … eller till högre nivåer eller frekvenser av medvetenhet, när ni fortsätter att utvecklas andligt.

Och som ni kan förstå, så är den här stora Solblixten något som ni drar till er och in i er verklighet … ni gör den till verklighet genom era tankar, precis så som ni skapar allt annat i er dimensionella verklighet … till er frekvens av medvetenhet. Ni är alla anslutna, ni är alla kapabla för de högre dimensionella förmågorna, och ni har dessa förmågor kodade i ert DNA. Det Stora Uppvaknandet som inträffar nu, är en del av uppvaknandet till dessa förmågor.

Skapandet av denna Stora Solblixt, liknar en stor och kraftfull stråle av solsken och gyllene ljus, som kommer att bada varje levande varelse på er planet i ännu högre frekvensenergi, än den ni upplever nu, och det kommer att bli ett stort språng framåt i er evolution som art och planet. Om ni läser det här meddelandet, så kommer ni att vara en del av detta, och ni kan då pausa ett ögonblick nu, om ni vill tona in er till den här episka händelsen.

Denna högfrekventa energi, som omger och badar er planet nu, är det som väcker era högre dimensionella förmågor. Några av er är redan medvetna om att dessa förmågor ökar … till exempel så hade den som transkriberar detta meddelande, sitt andra andliga uppvaknande 2012, och då blev hennes förmågor av telepati, clairvoyance, clairaudience och claircognizance, mycket starkare. Så kommer det också att bli för alla er nu, som vill vara en del av denna högre frekvensiella verklighet av medvetenhet. Medvetandet om att ni har dessa förmågor, har legat vilande under en mycket, mycket lång tid, och det här kommer att hjälpa er att väcka upp dem, så att ni kan använda dem.

Ni förstår, människan utvecklades inte från apor. Människorna på er planet, av många storlekar, former och färger, består av en kombination DNA från olika stjärnsystem, som Plejaderna, Andromeda, Sirius, Lyra osv. Under många, många ”Nu”-ögonblick på er planet (vilket ni vetat under tusentals år), är att många varelser från hela galaxen, universum och multiversum, deltog i detta experiment som kallas” Jorden”. Detta experiment bestod av att blanda många olika välvilliga stjärnvarelser, med den grottboende Cromagnonmänniskan. Så fick ni alla de olika raserna på Jorden. Dessa stjärnsystem förde också med sig DNA från olika växter och djur, till ytan och insidan av er planet … ja det inre av er planet, är ett helt ekosystem med högre dimensionella varelser som bor inne i den. Endast cirka 1% av er befolkning vet om detta, kanske några fler nu, tack vare visselblåsare som Corey Goode, etc. Många av varelserna som bor inne i jorden bodde på ytan vid en tidpunkt. Några av dessa flydde från Lemurien och Atlantis vid den stora översvämningen. Andra kom från olika stjärnsystem. Det finns en blandning av olika raser inom jorden, precis som på ytan … enda skillnaden är att inne i jorden finns de i en högre frekvensmedvetenhet .

Så småningom när varelserna på jorden fortsätter att öka sin frekvens, och påverkas av denna stora solblixt – vilken är en skapelse av enighetsmedvetenhet som hjälper er och er andliga utveckling – är att ni småningom kommer i harmoni med den högre frekvensmedvetenheten hos den inre jordens varelser, så att alla kan förenas i frid, harmoni och broderlig och systerlig kärlek. Det här är er andes sanna tillstånd, och kommer från Gud eller som vi kallar det, Källans Skapare. Allt annat är en felaktig skapelse eller en avvikelse, eller påförda er i ett lägre tillstånd av medvetenhet, från de mörka varelserna i det nedre fyrdimensionella området som vi beskrev tidigare, som tyvärr över tid tagit över kontrollen på ytan av er planet, via fjärrstyrning av några av härskarna på er planet. Detta kommer att upphöra nu … de har gått med på att också gå vidare i sin utveckling, vilket kommer att frigöra de människor som kontrollerades av dem … detta är en del av den insvepande energin för det stora uppvaknandet på er planet nu. Allt där uppgraderas … faktiskt så uppgraderas allt överallt, med en nivå eller två, så detta är bara en del av den naturligt högre frekvensutvecklingen av Guds skapelser, vilka är utrustade med samma skapelsekraft som deras Källas Skapare (Gud).

Vi har sagt många gånger, att uppstigningen är en harmonisering med de högre dimensionella frekvenserna … detta är fortfarande sant och en av anledningarna till att denna utveckling till de högre dimensionerna sker, och en av de saker som får det att ske, är det faktum att extremt högdimensionell energi omger er planet just nu. Detta kan delvis mätas med det som kallas Schumann Resonance, vilket mäter frekvensen på er planet. Detta symboliserar den högre dimensionella energin som ni nu omges av..

 

(Här finns en del information om Schumann Resonance: http://www.ultimatescience.org/frequency-electromagnetic-field-planet-earth-changinghttp://www.ultimatescience.org/frequency-electromagnetic-field-planet-earth-changing and https://ascensionenergies.com/2017/02/11/the-schumann-resonance-is-rising-to-reflect-higher-consciousness/https://ascensionenergies.com/2017/02/11/the-schumann-resonance-is-rising-to-reflect-higher-consciousness/)

 

Så ni förstår att er uppstigning är en naturlig utveckling i medvetenhet, och att ni som helhet tillsammans med er Sol, kommer att skapa ett ännu högre dimensionellt medvetet samhälle med era tankar om ni så önskar. I de högre dimensionerna manifesteras saker omedelbart … man måste bara tänka på något, och beroende på styrkan i tanken så manifesteras det direkt. Ni kommer alla att lära er det, och experimentera med det i det som kallas er ”framtid” … det kommer därför att vara nödvändigt att vara försiktiga, och mycket noga med vad ni tänker, så att ni bara skapar det ni önskar.

Som vi nämnde tidigare, när ni använder er av medkänsla, villkorslös kärlek och hjälper andra, så kommer ni att vara i harmoni med begreppet Enhetligt Medvetande, vilket är verkligheten och insikten om att allt hos Källans Skapare uttrycker sig självt … inklusive ni själva, alla människor, alla djur, alla växter, alla planeter, universum etc.

När den yttre civilisationen på er planet fortsätter att höja sin frekvens, och går in i det övre fjärde/nedre femdimensionella medvetandet, så kommer den att komma i harmoni med den högre dimensionella frekvensen runt den. Denna energi finns med er alla nu. För närvarande är det en mycket stark, evolutionär, högfrekvent energi. Den kan orsaka kaos när den bränner upp skräpet och annat som inte längre behövs. Det här är det som orsakar en del av turbulensen på er planet, detta tillsammans med att många människor vaknar upp, i kombination med den sista flämtandet från den mörka energin, som haft kontrollen där.

”Q-rörelsen” och alliansen av ljus på er planet, ger nu indikationer på denna stora förändring på er planet … om att allt kommer att skifta, så att ni kan heala er planet och heala och hjälpa andra. Ju mer ni, individuellt och som ett kollektiv, kan ta del av denna energi, desto snabbare höjer ni frekvensen för er civilisation. Varje person som höjer sin egen frekvens, tonar in till sitt högre själv och till denna högdimensionella energi, kommer att kunna bidra mer till helheten, till det Högre Goda.

Det kommer att finnas stora humanitära projekt över hela er planet, för att bota sjukdomar, heala världen, heala planeten, heala andra och hjälpa alla att leva i ett tillstånd av glädje, upplysning, välstånd, överflöd, och alla bra saker som kommer från Källans Skapare. Det är därför många av ljusarbetarna och stjärnfröna, har kommit till planeten vid den här tiden. Det är tiden före ert inträde i den Nya Gyllene Tiden på Jorden. Denna Nya Gyllene Tid börjar på allvar, så snart ni kollektivt manifesterar detta crescendo av högfrekvent medvetande, som en grupp.

De tusen åren av fred som många förutspår, kommer att föregås av uppbyggnaden av er grupps högfrekventa medvetande … vilket kommer att kulminera under denna stora solblixt, och det är ett samskapande mellan er Sol och Källans Skapare, liksom många av de Uppstigna Mästarna som nu hjälper er planet, inklusive Moder Maria, St. Germain, Sananda (som ni kallar Jesus), Ärkeänglarna, liksom vi, Änglarnas Råd, och många andra Uppstigna Mästare och mycket utvecklade varelser, som lånar ut sin välvilliga energi till er planet. Detta inkluderar många av de stjärnnationer som finns i högre dimensioner, men som kan vara runt er planet när som helst. Många finns runt er planet just nu, men de flesta kan inte se dem på grund av dimensionella frekvensskillnader. De kan ses på vissa ställen där slöjan är tunn, till exempel på ECETI Ranch i USA, och på många andra platser över hela världen, där slöjan är tunn. När människor höjer medvetandet, kan många se dessa högre dimensionella farkoster, som helt enkelt är manifestationer av högfrekventa energitankar. Portaler till de högre dimensionerna öppnar upp runt er planet, av portarnas vakter och frekvensbärarna.

Som avslutning, vill vi tacka er för ert deltagande i detta samskapande av den Nya Jorden, den Stora Solblixten, den Gyllene Tiden och Tusen År av Fred. Kom alltid ihåg att ni tillsammans skapar detta, och att ni själva är skapare. Det ni fick lära er när ni växte upp, om att ni var maktlösa och hjälplösa, stämmer inte med Sanningen om vilka ni verkligen är. Kom alltid ihåg, att ni är villiga deltagare i detta Stora Experiment med Jordens Uppstigning, och att ni är en integrerad och avgörande del av helheten. Allt ni tänker, gör och säger är av betydelse … varje tanke ni tänker, skapar den värld ni vill ha. Ta till er denna sanning, och sanningen vi har skrivit om här ikväll, så kommer ni att skapa denna vackra värld. Ni skapar den verkligen Nu. Det här är vad ni kom hit för att göra. Vi i Änglarnas Råd, de Uppstigna Mästarna, den Inre Jordens Varelser i de högre dimensionella rikena, liksom alla välvilliga Stjärnnationer och Källans Skapare, står bakom er i detta vackra gruppskapande.

Vi skickar er ömsint kärlek och ljus,

Vi är,

Änglarnas Råd tillsammans med,

Ärkeängel Mikael,

Ärkeängeln Gabriel,

Ärkeängeln Raphael,

Ärkeängel Chamuel,

och Ärkeängeln Zadkiel.

 

© The Golden Light Channel, thegoldenlightchannel.com, 2019. Please include this copyright and credit, original title, and a link to the source message when reposting this message.

 

Översättning: Maggan

 

 

 

Du gillar kanske också...