Meddelande från P’taah genom Jani King, 6 april, 2020

Meddelande från P’taah genom Jani King, 6 april, 2020

 

Meddelande från P’taah via Jani King

April 2020

Viruspandemi – en tid av möjligheter

F: Mänskligheten som helhet genomgår en mycket svår och annorlunda tid just nu och många människor undrar vad som händer, så jag skulle vilja be er att berätta vad som händer just nu.

P’taah: Verkligen. Detta är, för mänskligheten världsomfattande, en mycket förvirrande tid för er alla. Detta virus, denna pandemi som det har kallats, fungerar på så många nivåer.

Och vi påminner er om att ni inte är offer här, ni är inte offer, ni är medskapare i denna världshändelse. Det är viktigt att ni kommer ihåg detta eftersom om ni inte känner till er egen kreativa kraft, blir ni offer. Vi talar inte nödvändigtvis offer för viruset utan snarare offer i er egen upplevda verklighet.

Så ni skulle behöva titta på denna betydelse av virus som en mest häpnadsväckande möjlighet, i förståelsen att det fungerar på många, många nivåer. Det första är att vi påminner er om att ni inte får sjukdom som om ni skulle gå ut och fånga en hund eller en varelse. Ni är inte offer, ni skapar absolut er egen verklighet.

Så i den förståelsen att ert större väsen vet exakt hur ni ska befinna er i era val och i ert spel, och i er upplevda verklighet – tiden för er födelse, de val ni gör, och verkligen särskilt hur och när ni går hem. Så igen påminner vi er, ni är medskaparna av er verklighet. Nu är det på en personlig nivå.

På global nivå för planeten kan ni verkligen se att det finns många gåvor. Planeten fyller på ett sätt på sig själv, och ni har alla sett exempel på detta, rensningen. Och så detta är en mycket märkbar gåva, att planeten läker sig själv.

Och på ett sätt är detta en möjlighet för var och en av er att läka sig själv. Att ha tid att gå inom sig, att vara tyst, att göra, skulle vi säga, anslutning – tydlig anslutning om ni inte redan har det – med större delen av vem ni är, ert storslagna själv, er själs väsen.

Också en tid för reflektion, att vara i förståelsen för vad ni faktiskt tror om vem ni är och vem ni är i er värld. Att titta på er egen makt, se hur förenade ni är – eller inte är – med er planet, med människorna i ert liv och i denna tid av isolering. Visst kan ni se era relationer på ett annat sätt, era dagliga relationer med er familj, med era vänner, med de personer ni har arbetat med och så vidare.

Så hellre än att tro på paniken och rädslan som virvlar runt er, vet att ni har kraften och att ni har styrkan att dra er tillbaka från det, och i denna tid av isolering att verkligen titta på era val, att titta på er rädsla, gå in i djupet, omfamna allt som håller er åtskilda från kunskapen om vem ni är.

Och vi påminner er om vem ni är: ni är det perfekta och eviga – vi betonar eviga – uttryck av Källan. Vi påminner er om att detta är ert nu, detta är er verklighet, detta är en del av ert liv, en liten del av vem ni verkligen är. Och om ni inte kan, eller inte ens vill ansluta till denna större del av er, tillåter ni på ett sätt er själva att fångas in i rädslan och de berättelser som verkligen inte behöver påverka er alls.

Vi skulle säga till er att verkligen använda denna viktiga tid för att tillåta er kreativitet, återupprätta med vem ni är och verkligen titta på vad ni verkligen önskar i ert liv. Det är dags att låta de gamla sakerna som inte tjänar er helt enkelt falla bort, så att ni kan tillåta er att leva i er fulla potential.

Tack, tack, tack.

 

You are receiving this email because you opted in at Light Source P’taah (Australia) – https://ptaah.com.au – or your email address was provided to us by Light Source P’taah in the USA

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...