“Leriga Vatten: Del 2 av 2” av Ron Giles – 23.9.2019

“Leriga Vatten: Del 2 av 2” av Ron Giles – 23.9.2019

 

“Muddied Waters: Part 2 of 2” by Ron Giles – 9.23.19

Dagens inlägg är del 2 av 2 och en fortsättning från gårdagens inlägg med titeln:

“Muddied Waters: Part 1 of 2” by Ron Giles – 9.22.19

Växlingsbanker:

Banker kan vara involverade i inväxling av RV-valutor men endast om de är kontrakterade med QFS som en agent eller en agentbank. Det finns inga banker, Tier 1, Tier 2 eller Tier 3 som kommer att växla in utan en direkt anslutning till Quantum Financial System (QFS), deras åtkomst återspeglas i deras agenturavtal. ALLA inlösta eller utbytta medel kommer att deponeras i QFS och aldrig i en bank inom det Centrala Banksystemet (som de flesta auktoriserade banker är).

Av bekvämlighetsskäl kanske du som ägare av medlen vill överföra en liten del av dina medel till en bank där du har ett betalkort för eget bruk. Detta kommer att vara ditt beslut och inte en del av inlösen/utbytesprocessen.

Så om du hör om en bankchef, eller någon bankanställd, eller en person som rapporterar sådan information om RV:n, bortse från detta som felinformation eller desinformation.

All agentbanker och all agenturpersonal omfattas av en NDA (Non Disclosure Agreement) och har utbildats om Växlingsprocessen. De kommer inte att ge NÅGON förhandsinformation om frisläppandet av 800 -numren. Lanseringen av 800-numren kommer att vara ”GO” -informationen för dem såväl som för oss. Om du är rädd att Alliansen kommer att tillåta att falska 800-nummer publiceras, är du på fel sida om det staketet. Du måste lita på planen. Att besegra Kabalen innebär att vi kommer att vara säkra i vår inlösen/utbytesprocess och våra möten. Punkt!!! Om du inte tror på det, så sälj din valuta och gå ur processen. Du begränsar din potential stort.

Förresten kommer absolut ingen att byta ut eller lösa in innan 800-numren släpps för alla, inte ens militären eller militära baser. Motsatta rapporter är lögner som läggs ut av lögnare. Det har bevisats över tid, många gånger, att dessa människor fortfarande inte har medel tillgängliga även om de rapporterar att de kan se det i sina konton. QFS är inte aktivt för allmänheten, så hur kan de ha gått igenom inlösen/utbytesprocessen?

Fan, jag önskar att folk inte skulle röra upp Slammet med all denna dumhet.

Tier Ett, Två och Tre är inte involverade i någon Zim-inlösen. Punkt!!! De är det gamla gardet och har visat sig giriga och inte värda att vara en del av lösningarna på problem de har skapat.

Tier Fyra är den enda nivån som kommer att involveras i Zim-inlösenmedlen. Zim är inte för regeringar, Kungliga eller Företag som har varit en del av den gamla bluffen. Zim är bara för de Ödmjuka Suveränerna som kommer att göra det tunga lyftet av Mänskligheten för att få dem ur fattigdom och Bristmentalitet. Vi är de enda som är bevisat kapabla utföra jobbet.

Andra entiteteter kan ha Dinar, och kanske Dong etc., men Zim är uteslutande för jordens Ödmjuka Suveräner. Rapporter om motsatsen är lögner som läggs ut av ljugande lockfåglar.

Det Globala Guldavtalet eller det internationella Guldstandardavtalet (GSA) är inte detsamma som en guldstödd valuta. GSA är en föregångare till den faktiska Guldstödda Valutan inom QFS. Guldet som finns kvar i Fort Knox har inget att göra med att stödja USN-valutan.

I QFS kommer varje valutaökning för varje nation att ha ett digitalt guldcertifikat som motsvarar ett stycke guld som har identifierats och avsatts för att stödja den ökningen av valutan. En hög med guld någonstans ”backar” inte valutan och fastställer inte heller värdet på valutan. Denna hög med guld är en handelsvara som kan säljas, så hur kan den backa valuta över tid? Nixon tog oss bort från guldstandarden med ett penndrag, hur kan guldet i Fort Knox, om det finns kvar, backa upp vår valuta efter den smarta manövern? Guldstandarden är inte densamma som den guldstödda valutan i QFS. Räkna ut det själv.

Om du litar på de befintliga krafterna, har jag en fantastisk havsutsikt i Grand Canyon som jag släpper för två dollar per tunnland.

All Guldstödd Valuta är en Helt Ny Valuta som aldrig tidigare har använts. Den är designad för den Globala Valutaåterställningen (GCR). Det guld som används för att stödja valutan har ackumulerats i hundratals år av de kinesiska Äldsta. Det sattes åt sidan för denna tid i jordens historia för att stödja det nya Kvantfinansiella Systemet.

Kabalens gamla Centrala Banksystem var utformat för att ekonomiskt förslava mänskligheten med användning av skuld. QFS kommer att vara det finansiella system som gör oss fria från Kabalen. Vi Zim-innehavare/Zim-välgörare kommer att göra det tunga lyftet för att få mänskligheten ur skuldslaveri och in i den Nya Jorden, fria att vara de Suveräner vi är. Vi är välsignade, verkligen.

Förresten, det kinesiska Guldet som lånats ut till Kabalens Centralbanksystem är inte samma guld som används för att stödja världens valutor. Kineserna visste att de kanske inte får tillbaka det guldet, så de har inte rört det guld som avsattes för att upprätta guldstödet för den nya Globala Valutaåterställningen(GCR) inom QFS. Endast 40% av det tillgängliga avsatta guldet kommer initialt att användas för att guldbacka världens valuta. Resten kommer att hållas i reserv för framtida liknande användning.

Den Globala Valutaåterställningen (GCR) kommer att vara en händelse där ALLA Valutor i världen återställs till Guldstödda Valutor inom QFS. Alla valutor är på nominellt värde med alla andra guldstödda valutor, oavsett priset på guld.

Valutaväxlingsverksamheten kommer att försvinna eftersom alla valutor är på nivå med varandra – det finns inget sätt att tjäna pengar på fluktuationer i valutavärden; guldstödd betyder att alla valutor har ett gemensamt värde med andra valutor – inga fluktuationer, ingen elektronisk valutaväxling behövs. Om priset på guld går upp, så går värdet på alla valutor upp … ingen nettovärdeförändring mellan alla valutor.

Var försiktig med rapporter som säger att något är/har skett: EXEMPEL, många privata jetflygplan har landat i Reno; fråga dig själv ”Än Sen? Hur betyder det någonting för RV:n? ”Det finns inga” koder ”som innehas av någon enskild person, till exempel Michael Cotrell, som kommer att bestämma frisläppandet av 800-numren De som hävdar sådan exklusivitet är inte ärliga. Kim Possible och Tank försökte upprätta ett liknande bedrägeri men blev bevisade bedragare istället.

Det Kvantfinansiella Systemet har enskilda agenter eller agenturbanker som inbegriper de som kommer att utföra inlösen eller utbyte. Varje utbildad agent har en privat direktanslutning till QFS säkrad med sin egen etablerade Pin-kod och inte av någon fiktiv kod som innehas av en självutnämnd viktig person.

När 800-numren är aktiverade börjar samtalen och mötena bokas. Vid utnämningen har intervjuaren befogenhet att upprätta konton i QFS och kommer att byta ut eller lösa in enligt deras utbildningsprocedurer.

Dessa medel kommer sedan att deponeras i QFS. Varje valutahållare kommer att få information för att upprätta sin egen direkta tillgång till QFS och sina egna konton genom säkra online-förfaranden för att få tillgång till sina medel på lämpligt sätt.

Tror ni verkligen att Alliansen skulle sätta inlösen/utbytesprocessen i händerna på en person som har visat sig vara otillförlitlig i sitt samröre med Lee Wanta?

Inte en chans.

Lär er att skilja mellan historiska saker som handlar om Dinar: d.v.s.-kontraktskurser, grupper, paymasters, koder etc., de betyder ingenting för Zim-obligationer eller andra valutor förutom dinaren. Paymasters är förknippade med Dinar-grupper som var organiserade för att få utbetalt kontraktskurser för sina grupper, i tron att gruppen skulle få en bättre kurs än vad en individ kunde förhandla om.

För sent att ändra detta nu men grupper kommer aldrig att få bättre förhandlade kurser än en individ som växlar in på egen hand. Det är personligt och har alltid varit det. Det finns inget värde i en grupp som är låst i en Dinar-växelkurs som fastställts för flera år sedan.

Grupp-Paymasters har inget med Zim-inlösenmedel att göra, och inte heller kontraktskurser. Så varför antar människor att dessa Dinar-termer har något att göra med Zim-inlösningarna?

Det har de inte. I grund och botten talar ingen RV-information som inte innehåller information om QFS och inlösencentra om Zim-inlösen. Titta på orden de använder. Ord som används ”berättar” mycket om informationen. Dålig information har nyligen presenterats om den strukturerade utbetalningsprocessen. Om du inte tror på en strukturerad utbetalning för Zim-medel är du inte väl informerad och kommer att drabbas av ouppfyllda förväntningar. Det finns många ”antydningar” i dagens information som inte är tillämpliga för den rena inlösenprocessen av Zim-obligationer. Om du inte vet vad jag menar kommer du att göra det när det är dags för inlösenmötena.

”Leriga Vatten”, fördömt. Hitta din egen klarhet i vad som ges, det kan vara väl dolt.

För några av er kan dessa meddelade Sanningar vara ett svårt ”piller att svälja”.

Jag påstår starkt att de av er som kämpar med de senaste två Inläggen, behövde få det till er ”Rakt av” för ”Vattnet Har blivit Lerigt”. Detta är bara mitt ödmjuka försök att få dig att SE det Nya Paradigmet som vi håller på att gå in i.

Personligen är jag extremt upphetsad och klar över vad jag förväntar mig av inlösenmötet eftersom jag är helt klar över vad jag behöver och planerar att göra med medlen. Detta kommer att göras i harmoni med Mänskligheten, Alliansen, Himlarna och NPTB. Om du är beredd, ska du inte vara rädd.

Det beror på att jag inte är rädd för RV, GCR och den Återupprättade Republiken. För mig är det redan en klar affär. Allt vi väntar på är …

RV/800-numren, som kan komma inom veckor, inte månader. Lycka till och Goda färdigheter till alla och må Himlarna vara med oss, som de alltid är.

Lycka till,

Ron Giles

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...