Ann Dahlberg kanaliserar Mästarna På Ljusarbetarmötet i Stockholm, 16 februari, 2019

Ann Dahlberg

kanaliserar Mästarna (via Skype)

På Ljusarbetarmötet i Stockholm

16 februari, 2019

Moder Maria:

”Jag är Moder Maria och jag är glad att få hälsa till er alla idag. Jag älskar er så mycket. Jag vet att ni gör så mycket med er själva. Jag vet hur ni kämpar och försöker förstå, både er själva och alla andra som ni möter på er väg och jag är så tacksam för alla era försök och vet det väl att det inte bara är ett försök, utan att ni faktiskt tar er fram, bit för bit på den väg som är eran. Det är just det att det är ju eran väg som är viktigast. För att alla är ett, så är det ju faktiskt så att den väg som du bär inom dig är den väg som du ska bära fram, och att det är genom att bära fram din egen väg som du också hjälper andra att bära fram sin väg. För det ena påverkar det andra, som ni så väl vet idag, alla ni som sitter där, har full insikt och förstår att det är så att det som påverkar dig också påverkar dina medmänniskor. Det är också viktigt att tillämpa förlåtelsens budskap. Förlåtelsens budskap är ett av de viktigaste budskapen. Att förlåta dig själv för det som har varit, för det du tänker, för det du känner, för det du har tänkt eller det du har känt. Det påverkar också allt annat som är utom dig. Så förlåtelsens budskap skulle jag vilja att ni tog med er idag. Att allt ni ser och möter, som ni känner att kanske inte är så bra, att ni möter det med kärlek och förlåtelse i ert hjärta. På den vägen så kommer ni att hitta det sanna jaget, det sanna livet och det som ni alltid har sökt, eller söker, just nu eller tidigare, eller framåt, hela tiden. Jag avslutar här med att säga att jag älskar er väldigt mycket och att jag finns vid er sida och går med er och hjälper er och stödjer er, så ni behöver bara ge mig en tanke upp, så finns jag där, i stillheten kommer ni att känna mig. Bakom era tankar och känslor, där finns ert sanna skäl, och där finns också jag tillgänglig. Jag älskar er så väldigt mycket. Jag är Moder Maria.” Tack.

Judas:

”Jag är Judas. Vi har hållit oss till ett tema, de här gångerna som Ann har kanaliserat ner oss. Och det här temat har rört sig om hur ni ska hitta ert sanna själv, förlåtelse och det budskap som finns där inbäddat inom er. Ty det här är en av de yttersta tiderna och då är det så extra viktigt att man fokuserar lite extra inom sig. Det är extra viktigt att man finner det sanna själv som står där och trampar och väntar. För den här tiden gör det mycket lättare att hitta det, för många människor. På Jesu tid var det mycket svårt att finna detta, det var ytterst få förunnat och kanske inte alls där. Men den här tiden som är idag så är det många förunnat, alla som vill och söker kommer att finna det, så var det ljus och den styrka och den kraft, utåt, som ni har inåt. Många av er förstår vad jag menar när jag säger att kraften som ni har innan, den projiceras utåt och påverkar alla de som ni möter. För det är väldigt viktigt nu att ni visar alla som finns runtomkring er och som ni möter och som det är meningen att ni ska möta, att det lyser ett ljus inom dem själva också, precis som det lyser ett ljus inom er. För ni lever i Förändringens Tid och tiden förändras, kanske inte riktigt på det sätt som ni tror att den kommer att göra, men den kommer att förändras. Vet att det är Ni som är Förändringen. Det är ni som sitter här, tillsammans med mången som finns där runtomkring er, utanför er, i andra världar, i andra länder, överallt på Jorden, men ni är ändå ett så ni är nära varandra. Det är ni som förändrar den här världen och ni gör det just nu. Och vi är väldigt tacksamma, som Moder Maria sa, och vi älskar er väldigt mycket och vi finns här runt er, vi stödjer er. Räck ut en hand så tar vi den. Det är många runtom er nu, ni har många runtom er där just nu, egentligen är det tjockt i det där rummet. Det finns olika guider, kraftdjur och annat. Ta till er detta, känn detta inom er, förstå att ni är viktiga. Att ni är viktiga för det som sker på Jorden just nu och jag älskar er så mycket, jag går vid er sida, precis som alla övriga Mästare just nu, guider, ledare, kraftdjur, väsen och allt som finns runtomkring er, för att ni nu ska ro det här i hamn. Det är inte långt kvar, nu kära vänner, det är inte långt kvar, kära Jordbor. Jag tackar för mig och jag säger som Moder Maria: Jag älskar er så mycket. Jag är Judas.” Tack.

Jesus:

”Jag är Jesus. Precis som jag vandrade med er för 2000 år sedan så vandrar jag nu med er idag. Jag var i mitt sanna själv på den tiden. Jag växte, jag tog allt från den Helige Anden, allt jag sa, allt jag var och allt jag gjorde, var från min Fader och Den Helige Anden uppifrån. Men precis likadant går jag ibland er nu. En del av er kan känna att jag finns i närheten och jag lockar er nu att finna ert sanna själv. Jag hjälper er, jag går runt er och jag finns hos er idag. Många av er känner mig starkt, andra känner mig lite, jag finns där. Jag rör vid er och era hjärtan, för att jag vill att ni ska finna ert sanna själv och bli det budskap som jag var för 2000 år sedan. Men nu är ni många som ska föra det budskapet, för nu är det dags för hela den här Jorden att gå in i en ljusare tid. En kärleksfullare och ljusare tid. Därför finns jag idag nu hos er, känn att jag rör vid er. Känn att jag kopplar ihop er, att det finns en rund ring runt er idag, av Kärlek och Ljus. Känn att det pirrar lite i ert hjärta. Känn att jag älskar er. Känn att jag omhuldar er. Var trosviss att du är en del av mig och att jag är en del av er. Vi är alla ett. Jag avslutar nu detta med att säga att vi finns hos er alla idag. Jag älskar er så mycket. Var i Sanning, på Vägen, så finner du Sanningen och Livet. I sanningen, i din egen sanning, där finns livet, det liv som det idag är meningen att du ska leva. Jag är er ödmjuke tjänare, jag älskar er väldigt mycket. Jag är Jesus” Tack Jesus.

Tack Moder Maria, Tack Judas, Tack Jesus.

Vi tackar dig Ann.

 

 

Transkriberat från Skype-inspelning: Aslög

Du gillar kanske också...