Anshar från Inre Jorden via Tarashtan, 24 december, 2019

Anshar från Inre Jorden via Tarashtan, 24 december, 2019

Kusinerna Kallar | Anshar via Tarashtan

Kusinerna Kallar!

Hjärtliga hälsningar från Anshar av Inre Jorden. Du kan räkna oss bland dina mänskliga kusiner. Vi är av dig och för dig.

Vår grupp har utvecklats från er. Vi kom tillbaka hit för att följa er genom passagen från slaveri till frihet. Vår existens beror på er framgång; och ni kan knappast föreställa er djupet av vår solidaritet.

Vi har länge stått utanför ert synfält, men den tiden är över. Vi önskar nu utöka våra kontakter och vår kommunikation med er inför de kommande mötena.

Idag har vi bett den här kanaliseraren att tala för vår räkning. Och det första budskapet vi har bett honom att leverera är att vi söker fler telepatiska samtalskanaler. Vid detta gynnsamma ögonblick i er kollektiva utveckling kan många av er tydligt höra och samtala med oss. Om du känner dig så inspirerad, vänligen gå med i processen att lyssna på oss, samtala med oss, och kanske till och med dela våra budskap med andra. Var och en av er hör annorlunda, med olika termer av referens. Och var och en av er har unika erfarenheter och insikter att föra ut till våra samtalsgrupper: även om vi bara kan urskilja dem genom era frågor. Vi har mycket att dela med er och mycket att lära om er. Och det finns mycket utrymme för oss att arbeta tillsammans till gagn för alla.

Må våra grupper börja samlas!

Vårt andra budskap kommer inte att vara nyheter för de flesta av er. Det handlar om de anmärkningsvärda framsteg som ni gör. I tredimensionell verklighet, ser er värld ut att vara en enda röra, och alla era framtidsutsikter illa äventyras. Men i fyrdimensionell verklighet, de gamla makterna kollapsar och seger har blivit oundvikligt. I den femte dimensionella verkligheten, har er befrielse redan uppnåtts, och ni och alla era olika supportrar firar nu i övermått. Ja: ni förlorar; ni vinner; ni har vunnit. Varje påstående är sant, beroende på synvinkel.

Vi vill påminna dig om att du enkelt kan välja den nivå där du betraktar; din värld och hur du uppför dig själv. När du hittat nyckeln till den femte-dimensionella våglängden av seger och jublande firande, kan du njuta av dig själv mer och samtidigt underlätta den kollektiva omvandlingen. Vi respekterar ditt val i detta. Vi vill främst påminna er om att ni har det valet. Ibland, mitt i den turbulenta förändringen, kan det glömmas bort!

Nu till vårt tredje och sista budskap i dag. Vi hoppas att du kommer att läsa det noga och reflektera över det under de kommande dagarna. Vårt tredje budskap handlar om Messias och Frälsaren.

Du behöver inte en Messias och du behöver inte en Frälsare. Du är de du har väntat på.

Det stora behovet och den stora möjligheten för er i er tid, är för var och en av er att vakna, till den oändliga makten och närvaron inom er själva. Detta är vägen till Gud, eftersom Gud lever inom. Alla som står inför dig och förkunnar att vara din väg till Gud kommer att leda dig i fängelse (eller användas) för att fängsla dig och leda dig bort från frihet och uppfyllelse.

Snälla fall inte för detta igen!

Kom ihåg att varje sann lärare eller profet som någonsin kommit till dig strävade efter att avslöja den obegränsade kraften inom dig. Det var först efter att varje stor hjälpare gått vidare som en kontroll-sinnad grupp började invertera och modifiera den ursprungliga undervisningen för att förhindra befrielse.

Alla goda ting börjar inom. Vi lyckas när vi balanserar extrovert uppmärksamhet med introvert uppmärksamhet. När du fortsätter att rensa ut korruption och återställa godhet omkring dig, måste du också rensa ut korruption och återställa godhet djupt inom dig. Dessa yttre och inre aspekter av omvandling är beroende av varandra och måste utvecklas tillsammans.

Var därför din egen Frälsare. Frihet, hälsa och lycka kommer att belöna ditt mod och ansvar.

Vi står vid er sida, redo att hjälpa till. Vi är redo att prata med er nu. Och vi ser fram emot att träffa er i nästa etapp av er resa!

Vi är den Inre Jordens Anshar. Du kan räkna oss bland dina mänskliga kusiner. Vi tackar er från djupet av vårt väsen för er existens och er uppkomst.

– Tarashtan

https://sananda.website/anshar-from-inner-earth-via-tarashtan-december-24th-2019/

Översättning:  Mats

You may also like...