Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 december, 2019

Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 december, 2019

2020 – ÅRET DÅ NI TAPPAR AV  ∞ 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAD AV DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket frestade att berätta allt som vi tror kommer att inträffa under ert nästa kalenderår, men vi förstår hur mycket ni alla sätter er tro till oss, och vi skulle aldrig vilja begränsa dig på något sätt. Vi vill att du skapar den verklighet du vill uppleva, inte den som vi berättade att du skulle hända. Det är den del av oss som vill vara hjälten i din berättelse som skulle vilja ge bort alla de sannolikheter som vi ser. Men vi har en icke-inblandning politik, och vi känner att ge dig varenda förutsägelse som vi läser energierna just nu skulle vara inblandning.

Vad vi kan göra och kommer att göra är att fortsätta att ge dig möjlighet att skapa den version av det nya året som du vill uppleva. Här är några fakta som du kan använda för att stärka ditt förtroende för din förmåga att uppleva livet på jorden som du vill uppleva det. Du har just fått en våg av energi från källan, och som kom i hälarna på solståndet energier. Just nu är ni i ett ögonblick när Kristus medvetandet är vanligare på er värld än vid någon annan tidpunkt, och ni har också gjort så mycket arbete på er själva under de senaste sju åren att ni i själva verket är mycket mer mästerliga skapare än ni någonsin har blivit förgrunden.

Vad hände för sju år sedan, kanske du undrar? Ni skiftade till den fjärde dimensionen, och i detta fjärde dimensionella frekvensområde som ni är i nu, då har ni mindre begränsningar, mer frihet, och ni har tillgång till femte-dimensionell energi. Det finns absolut ingen anledning till att ni i detta ögonblick skall tro på någon form av begränsning av er själva. Vad vi ser hos de av er som är vakna mer än något annat är behovet av tålamod och viljan att slappna av och släppa in alla de skapelser som ni har kallat på och attraherat allt igenom detta universum. Ni är kraftfulla nu och kraftfullare än ni någonsin har varit i fysiska kroppar på planeten Jorden.

En del av orsaken till detta är antalet livstider som ni har levt före den nuvarande och antalet människor på planeten just nu. På grund av dessa två faktorer enbart, har ni tillgång till en enorm mängd energi och en enorm mängd rörelsekraft, och vi uppmuntrar er att göra 2020 till det år då ni tappar av bägge källorna. Vi uppmuntrar er också att skapa en värld för alla att trivas i, för när ni försöker skapa den världen, är ni inte bara den samlade energin hos alla andra som vill leva i den världen, men ni är också anpassade med högre frekvensiella varelser som oss som arbetar på uppdrag av alla människor.

Fira det nya året genom att fira hur mycket kraft, energi och momentum ni har till ert förfogande, och gör detta kommande år till det bästa som mänskligheten någonsin har sett.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har haft glädje i kontakten med er. ”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-december-25th-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...