Kollektivet av Guider via Caroline Oceana Ryan, 7 juni, 2019

Kollektivet av Guider

via Caroline Oceana Ryan

7 juni, 2019

Den här veckans vägledning från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, Kära Ni! Vi är mycket glada över att få denna stund för att idag samtala med er.

Vi kan se att det bland alla många dagliga påtryckningar och förväntningar som ni håller er ansvariga för, så hanterar ni även kraftfull Ljus-data som strömmar in från olika delar av ert Universum, inklusive era egna själar.

Förstå att era egna själar också svarar an på inflödet av Högre Ljus, under dessa dagar av solstormar och solvindar samt astrologiska skiften vilka på flera sätt påverkar mänskligheten – de avslutar alla gamla cykler och mönster som i tusentals år har funnits på plats och de drar in nya och högre former av upplevelser.

Deras meddelanden når fram till er på en cellulär nivå, vilka ni sedan laddar ner och dechiffrerar under sömnen, såväl som under era vakna timmar.

Dessa informerar er om de olika aspekterna i ert själsuppdrag som har varit pågående, fastän osynliga för er, fram tills den här tiden i ert Jordiska liv.

Fastän det huvudsakligen inte kan ses, så kom ni och era Ljusbärare hit med sällsynta och kraftfulla Uppdrag på Jorden.

Dessa energier försöker inte dölja sina djupare betydelser och okända språk för er. De befinner sig bortom ett språk såsom ni känner till det och de strömmar in i varje cell hos er, för att inte bara uppgradera ert Jordiska själv till Nya Mänskliga former, utan för att lysa upp ert Jordiska medvetande.

Vi är medvetna om att detta vissa dagar kan kännas som om det är på väg att leda till en del katastrofer.

Ni bär inte bara upp allting under påfrestningen i detta drastiska skifte, utan ni hanterar de yttre resultaten i dessa energiskiften i era egna liv.

Ni kommer inte att dra till er samma omständigheter som ni under så lång tid har skapat i detta och andra liv på Jorden.

Allt ert Sam-skapande kommer nu att inta en helt annan form – en som tjänar Ljuset på en högre nivå än tidigare.

Därför kan det till en början förefalla som om ni befann er i en slags jordbävning, där inget är lika stabilt som ni en gång i tiden trodde.

Ni kan på senare tid ha fått ställas inför, eller så står ni inför, kriser gällande hälsa, ekonomi, eller så har ni förlorat ert hem, ert jobb eller ert företag.

Ni kanske ser att antingen nya eller gamla relationer faller bort, som om de aldrig riktigt hade tillhört er.

Till och med er klädsel kanske inte längre känns rätt för er – inte rätt stil eller rätt färger.

Ni kanske upplever intuitiva stunder då ni känner, nästan utan känd orsak, att hela ert ekonomiska system kommer att ha skiftat under en specifik tid i framtiden.

Eller att bostads- och energi-källor kommer att transformeras under en specifik tid i ert liv, fastän ni inte ser att det tillsvidare sker som en massrörelse.

Ni kanske också undrar varför – om era celler håller alltmer Ljus – ni inte verkar bli yngre eller friskare.

Ni undrar varför ni vissa dagar verkar vara tröttare, ledsnare och mer utmattade, snarare än tvärtom.

Ni kanske till och med ställer frågan: ”Varför kom jag överhuvudtaget hit vid den här tiden?” medan det ena skiftet efter det andra påverkar hela er varelse.

Vi skulle vilja säga att det här är fullständigt normalt och förståeligt. Men vi skulle vilja att ni tar er bortom ögonblicket av att erbjuda er själv och hela er transformativa process så mycket tålamod och stöttning som möjligt.

Ni har ställt frågan varför Livet nu verkar vara så konstigt, varför saker och ting inte passar in eller flödar på det sätt som de brukade göra och varför så mycket förefaller efterfrågas av er, så att det vissa dagar känns som att allt bara blir alltför mycket för er.

Det beror på att ni har rätt – allt har förändrats och det fortsätter att förändras. Livet är inte alls om det brukade vara och det kommer det aldrig mer att bli.

Detta är de skiften som ni har efterfrågat, krävt att få, bett om av era egna själar och av Universum, medan ni inte riktigt har insett att det i skiftandet av Jorden och er egen resonans bort från de lägre frekvenserna, krävs en hel del av er bortom vad ni för tillfället kunde erbjuda.

När ni ser på den omfattande korruptionen i religiösa, finansiella, regerings- och andra institutioner, och ni kräver att de Universella krafterna ska skifta mänskligheten ut ur denna upplevelse, förstå då att mänskligheten själv först måste skifta för att detta ska ske.

För som ni vet, så kallas allt som upplevs in av den rådande vibrationen hos den som utför skapandet.

Så att när ni efterfrågar att ingen mer korruption ska råda i de ”högt” uppsatta positionerna, så kräver ni ett skifte i Jordens tidslinje som i sin tur har krävt ett skifte i era egna tidslinjer – en uppåtgående sving i vibrationerna. Annars skulle kriminaliteten, våldet, de pågående förnedringarna, lögnerna och degraderingarna bara fortgå.

Det är förståeligt att ni kan känna att det var vibrationerna i den gamla ”maktgruppen” som behövde skifta, inte er egen!

Det kanske har lämnat er med funderingar om vad i all världen som pågår, att ni är de som genomgår en serie chocker – snarare än att det är de som får uppleva omvälvningarna?

Vi kan försäkra er om att de som förespråkar kriminella brott på Jorden och överallt i Universum, med all säkerhet kan känna av resultaten av självaste de skiften som ni själva kom hit för att delta i.

Ni kom inte hit för att bara observera dessa skiften – det skulle inte vara förenligt med era roller av att vara Ljusbärare/Jordförändrare.

Ni kom hit för att höja den vibration som ni under så lång tid har upprätthållit på Jorden, att ta den till högre nivåer, till högre oktaver än vad ni har fått uppleva i andra liv när ni har vistats i en mänsklig kropp.

I och med att ni har gjort det så har ni skiftat alla runtomkring er, inklusive de områden i livet dit ni dagligen sänder Ljus – de mörkare, tätare aspekterna av livet som ni aldrig har förstått, aldrig ens har velat se på, för att inte tala om att inse att ni kan ha stöttat i ett eller annat Jorde-liv.

Ni kom hit tveklöst för er egen själstillväxt.

Men i ett större hänseende så kom ni hit för att hjälpa till med planetens själstillväxt.

Fastän ni kan tänka på Ärkeänglar, välvilliga och högt utvecklade utomjordingar samt Uppstigna Mästare som har hunnit mycket längre än ni, så skulle ni inte vara här på Jorden nu, ifall ni inte genljöd med deras verklighet, deras utsikt, deras underbara gåvor och visdom.

Det finns en aspekt av er ande och själ som inte bara förstår dessa underbart konstruerade vägar av Ljus, utan ser genom varje omständighet på Jorden såsom ett tillfälle att få Älska mer – att Älska er själv, Älska andra, Älska Jorden och alla som nu hjälper Henne, mer kraftfullt och på sätt som healar och transmuterar.

Detta är en mycket annorlunda respons än att känna sig sviken av livet – hämmad eller förtyckt eller förnekas det som ni behöver.

Universum vill inte frånta er goda ting och det gör det inte heller.

Ni och ert Högre Själv befinner sig i processen av att bända upp ert grepp om vad ni tidigare har trott att ni behövde, men som inte längre lämpar sig för er vibration som håller på höjas upp, tills det endast återstår en liten del förutom vad ni faktiskt behöver – fastän det för ett tag endast utgör andetaget i er kropp.

Vid den nivån är allting kristallklart. Ni lever i det Pågående ögonblicket och ser ert sanna själv, minus egots vidhäftningar och yttre beteckningar.

Ni betraktar livet som en existens från ögonblick till ögonblick som bara kan skänka er ytterligare Glädje, större uppfyllande, mer skönhet, större Kärlek.

Inte bara för att goda ting är på väg till er tröskel, utan för att det är ni själv som skapar allt detta, minus slöjan som placerades ut för så länge sen av ett falskt själv, skapad för att vara en gunstling i någon annans imperium.

Brukar slaven fördöma de förluster man har utstått när mästaren försvinner, eller fängslas?

I detta ögonblick av insikten om friheten, råder en rädsla om att livet inte är vad det var, att bekanta vyer och personer kanske inte längre finns kvar, att de regelbundna måltiderna kan försvinna, fastän de var rätt knappa.

Ert ego-sinne kommer med all säkerhet att skrämmas upp av frisläppandet av gamla former, energier, tankar och fabricerade övertygelser, fastän de inte har varit så värst inspirerande eller uppfyllande, ändå har de varit det som ni har förväntat er och i årtusenden känt till.

I och med att ni färdas över det nya landskapet – den här nyligen skapade delen i Universum – så ber vi er därför att ni ska släppa taget om behovet att ha saker och ting såsom de har varit.

Att ni ska flyta med strömmen i det Högre Ljuset som råder överallt runtomkring er.

När ni känner motstånd mot inre och yttre Förändringar – motstånd mot skiftet i frekvenserna på planeten och inuti er själv – så leder det bara till att den här transformationen blir alltmer krävande, vilket leder till en känsla av energidränering och förlust.

Vi skulle vilja säga att ifall ni kan föreställa er varje dag, i synnerhet medan ni står i duschen eller ligger i badkaret, eller när ni simmar, att ni flyter längs en flod av Ljus och att floden strömmar ut till ett underbart, klart, blått hav, fyllt med högre Ljus och de energier som skapar nya världar – så kommer det att hjälpa er med att veta att trots yttre attribut och inre motstånd, vilka tidvis infaller, så är Allting Väl.

Likaså när ni dagligen sitter, promenerar eller ligger ner på Jorden och upplever Hennes Kärlek för er och ger Henne allt som ni inte längre kan bära, så befriar det er från känslorna av överväldigande eller främlingskap gällande det nya liv som ni håller på bygger upp.

Är det här den enklaste vägen att färdas – den mest glädjefyllda och lättaste som ni någonsin har valt?

Nej, kära ni. Men det är den mest häpnadsväckande, mest orienterade gällande pånyttfödelse och mest mirakulösa som ni kan tänka er.

Ni har valt denna väg och den tackar er, såsom Jorden och alla hennes varelser tackar er.

Ni har kommit hit med ett storslaget syfte och ni kommer inte att hållas tillbaka från dess förverkligande.

Namaste, vänner! Vi är ständigt mer er.

 

Copyright 2019, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

You may also like...