Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 augusti

Teamet

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 augusti 2016

Den senaste vägledningen från våra vänner, de Galakter och Änglavarelser som kallas Kollektivet:

Hälsningar, Vägvisare!

Vi är medvetna om att många av er är mycket otåliga, i att de ändringar ni har drömt om så länge ska äga rum i denna värld, på ett sätt som inte bara är “märkbart”, men som transformerar ert dagliga liv.

Och även om vi redan har noterat ett antal områden där dessa förändringar redan äger rum, vill vi förtydliga hur de påverkar ert dagliga liv.

För ni letar efter mycket stora förändringar nu.

Ni har föreställt er ett liv i frihet, inte bara från det finansiella skuldsystemet och från det pågående trycket med att fortsätta ert dagliga liv på ett sätt som är svårt och mödosamt.

Ni har också föreställt er att leva det liv ni önskade som barn – ett liv med yttrandefrihet, glädje och utforskning, att hjälpa andra eller uttrycka er kreativitet (vilket är en stor och positiv hjälp för andra).

Ni har drömt om att städa upp Lady Gaias vackra Jord, Hennes luft och Hennes vatten, och se till att hennes växt-, mineral- och djurliv ges den respekt och kärlek de förtjänar.

Och ni har bett – alltmer befallt – att alla förtryckande system på Jorden, vare sig inhemska, statliga, ekonomiska, religiösa eller utbildningsmässiga, omvandlas inifrån och ut, så att de som är ansvariga är Ljusbärare som arbetar med femtedimensionella avsikter och former, och fullt släpper de tredjedimensionella handlingarna av tvång och splittring.

Förstå att alla dessa förändringar redan är födda, men att de förs fram först i ert eget medvetande.

Ni skapar inte en värld där vissa saker plötsligt händer för att “fixa allt” åt er, där skepp plötsligt visas i skyn och upplöser de gamla strukturerna, och inför nya femtedimensionella strukturer i dess ställe.

Kan denna typ av positivt ingripande hända? Har det hänt, i enstaka fall?

Ja, vissa ingrepp har redan skett och förekommer fortfarande.

Ni kanske har hört talas om rymdskepp som uppenbaras för att koppla ur en kärnvapenmissil då den placerats ut från sin silo – det finns rapporter om sådant från era militärer, och från andra runt om i världen, och de är inte påhittade.

Men vad vi talar om nu är inte en femtedimensionell verklighet som lämnas till er (för det kan inte inträffa, hos någon civilisation), men en som ni själva skapar.

Nu kommer ni att fråga, “Hur gör jag det, när jag inte har någon aning om hur man skapar en femtedimensionell värld?”

Och vi skulle säga, att ni redan gör det.

Med varje kraftfull energivåg som strömmar över er planet, varje partikel av Ljusdata som strömmar in ert kronchakra och absorberas av hela er varelse, förvandlas ni till just dessa högre väsen som med sin blotta närvaro har kraften att skapa en Ny Jord och få den till stånd.

Ni behöver inga tredjedimensionella sätt för att få ner gamla regeringar, finansiella system eller andra korrupta entiteter.

För NESARA-lagen existerar redan och är redo att se till att denna nedmontering av det gamla sker på perfekta sätt, i enlighet med både er civilrätt och Universell lag.

Vi talar om er egen närvaro, era egna kraftfulla överföringar av Ljus och nya, högre tankeformer – er vision för livet på Jorden som det kan vara, och som det blir nu.

Och vi talar om er inkapsling av dessa högre energier. Ty i varje ögonblick förankrar ni dem, som den nya verkligheten för Jorden Själv.

Ingripandet ni har ropat efter, som Gaia själv har har ropat efter, förekommer verkligen, men i form av transmissioner av Ljus som introducerar högre frekvenser till Jorden.

Alla ni och planeten Själv, blandar sig och genljuder nu med dessa frekvenser, vilka är allt mer naturliga för ert medvetande och fysiska varelse.

Varje Ljuspartikel som ni accepterar som en del av er egen vibration nu, bidrar till att frigöra er planet från tusentals år av förtryck och mörk kontroll.

Varje ny högre nivå som ni når, öppnar ert hjärt-sinne och er själs avsikter på en nivå som placerar er mer fullständigt där legioner av Änglar och Ärkeänglar, som omger planeten, får allt större möjlighet att kliva in i er värld, och utföra mer av deras vackra arbete där.

Detta innebär att nya och kraftgivande händelser, tankeformer, uppfinningar och sociala och ekonomiska former, blir allt mer möjliga och verkliga för er, vilket banar väg för ett vardagligt femtedimensionellt liv.

Så, blir ni räddade?

Förvisso. Men det är alla ni som utför räddningen. För er själv och för er planet.

Alla vi i de högre sfärerna kommer bara fram för att stödja vad ni och er planet redan har beslutat.

Våra insatser är inte bara möjliga utan tillåtna enligt Universell lag, och inte bara på grund av hur ni har lidit, av att er fria vilja togs från er.

De möjliggörs av er förväntan, kraftfulla avsikt och ert kommando, från djupet av ert väsen, så att Detta Ändras Nu.

Och så – ja – ni kommer att se mer, av att den gamla infrastrukturen smulas sönder, liksom de som måste svara för sina brott förlorar sitt fotfäste i en snabbt upplösande maktstruktur, och deras lögner och gömställen kan inte längre garantera deras separation från Ljusets Sanning.

Ni kommer att se Jorden bryta fram på platser med översvämningar och jordbävningar och andra skenbara katastrofer, då Hon kastar bort toxiciteten hos det gamla systemet.

Och ni kommer att se era egna energier bryta fram, hur obekvämt och konstigt det än kan tyckas ibland, då er kropp, själ och ande kastar av sig toxiciteten av den tredje dimensionen, och lyfter varje cell till den kraftgivande närvaron av ert högre jag.

Ni har hört uttrycket att “NESARA handlar inte bara om pengar”, och vi skulle säga att det är en mycket stor underdrift.

För även om ni tröttas ut av det dagliga slitet av att arbeta för att betala räkningar och hålla er själv och andra över vågorna i detta livets stora hav som ni befinner er i, förstå att detta hav förändras nu.

Detta stora hav är livsenergin på denna planet, och det formar sig till det som ni själva har beslutat, som ska vara er nya verklighet.

Ni “väntar” inte på någonting. Ni är en viktig medlem av den grupp som nu bestämmer hur hela kulturer och länder kommer att skötas rättvist och jämlikt, med respekt och medkänsla för alla.

Ni är från den Intergalaktiska Konfederationen och Ashtars Kommando, och är ingens slav, som väntar på räddning.

Stå upp (precis nu) och säg med oss, för vi kommer alla att säga det med er, “Jag släpper all passivitet och litenhet som jag tränades att leva i. Jag befaller fram NESARA-lagen nu! Jag befaller fram den Nya Jorden nu! Jag tackar.”

Säg det och mena det, som vår författare skulle säga.

Och vet att detta gamla program som ni föll in i för många århundraden sedan, för att vänta på vadhelst för smulor som härskaren kastar från sitt bord, faller sönder nu och behöver inte längre styra någon del av er dag, era tankar, er förståelse av livet.

Denna nya egenmakt står i viloläge och väntar på att ni ska kliva in i den, helt och glädjefyllt.

Låt den inte vänta längre.

Namaste, kära ni! Vi är ständigt med er.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...

1 Response

  1. August 9, 2016

    […] via Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 5 augusti — […]