“APTB” – GCR/RV Intel SITREP – fredag 18 augusti 2017

“APTB” – GCR/RV Intel SITREP – fredag 18 augusti 2017

Så mycket störningar idag på de politiska, finansiella och militära arenorna. Det får en att undra, är detta det största goda som verkligen serveras här?

I Feng Shui-termer betraktas denna tid som instabil, eftersom chi (energi) föredrar lugn så att dess helande kraft kan sätta sig i välgörenhetens jordar.

Ironin är att vår värld aldrig i sin historia varit mer stabil, åtminstone strukturellt sett, eftersom vi faktiskt har uppnått en bättre plats för all chi att sätta sig i, i nya av nåd fyllda trädgårdar.

Illusionen är att kaos är kraftfullare än ordning, och om kabalen kan fortsätta att få dig att fokusera på det förra och inte det senare kommer de att fortsätta att styra din själs öde – för de vet att där du lägger din uppmärksamhet skapas din verklighet.

Så de skapar falska händelser av kaos för att hindra dig från att komma ihåg din gudomlighet. Ganska enkel strategi.

Det som är intressant om alla Trumpfenomenen är hur planerat allt är bakom scenerna — utan den allmänna känslan av samordning.

När den ledande utomjordingen Draco förhandlade om kabalens överlämnande efter kollapsen av den globala världsekonomin år 2009, kom Henry Kissinger (som inte är mänsklig förresten) överens med Ancient Powers That Be (nya termen APTB) att alla kabalmekanismer för global kontroll skulle nedmonteras långsamt för att inte radikalt uppröra den mänskliga befolkningen.

Till exempel har det tagit knappt två år för att eliminera IS i Mellanöstern. Och det har tagit sju år att ersätta alla olagliga former av suveräna regeringar. Världens finansiella system byttes också ut under ett decennium.

Ingen visste. Det var säkrare på det sättet. Men allt förändrades i ett uppifrån-och-ner mönster. Samma institutionella namn på dörren, men med en helt annan dagordning som styr mänskligheten framåt.

Som ett resultat försvinner kemtrails nu. Fluoridering av vattnet elimineras. Vaccinationer omarbetas först för att i slutändan tas bort permanent.

Ännu mer drastiska förändringar tillämpas var än du ser, men gradvis och långsammare än långsamt, smärtsamt långsamt för de som redan är väldigt vakna.

Din hållna valuta ändras eller revalveras också, övergången sker på samma sätt. Tyst. Bakom kulisserna. Så är det säkrare för massorna.

Steg för steg på handelsskärmarna går de globala kurserna mot nya guldmarkeringar – gradvis, försiktigt och osynligt för det ouppväckta ögat.

Med ett kortvarigt undantag … när de själar som var för-uppvaknade bjuds in till banker för att påskynda jordens restaureringsprocess genom att utbyta sina gamla illvilliga fiat-tillgångar till nya välvilliga digitala krediter som stöds av mänsklighetens naturreserver, också kallade De Globala Säkerhetskontona.

Dessa konton var betryggande förvarade av flera suveräna familjer med säte i Kina, vilka lovade att leva ett liv i anonymitet och fattigdom för att skydda mänskligheten inför detta exakta ögonblick.

Så genom att remittera alla kabalens falska tillgångar, hjälper APTB till att ta bort både mekanismen för fraktionerad reservbanksaktivitet och att eliminera ockerbegreppets behov av att behöva skuldsätta en hel art.

I utbyte mot din tjänst ber APTB att du hjälper andra själar som vill vakna med ekonomiskt bistånd utan begränsning.

Du kan hjälpa så många själar som du önskar, det finns inget annat krav än att inte göra någon skada.

Historiska saker, övergång av en hel art och planeten. Jag slår vad om att du inte planerade det när du först blev engagerad med valutorna!

Ändå är det här som chi har etablerat sig här som varande den rikaste, bästa goda jorden vi alla kan plantera vår framtid i. Sobeit.

Gud är med oss

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...