Arkturierna via Sue Lie, 11 augusti, 2017

Arkturierna

via Sue Lie

11 augusti, 2017

Enhetsmedvetande, Solförmörkelsen, Återställandet av vårt Medvetande

Lauren Galey samtalar med Sue Lie och Arkturierna

Lauren Galey: Jag är Lauren Galey, här med Suzanne Lie och Arkturierna. Vi inbjuder er att luta er tillbaka, när vi träder in i Kvantum-Sfären, det inre utrymme som är den större delen av er. Denna Kvantum-Sfär är er förbindelse med oändliga möjligheter, oändlig potential och oändligt mästerskap.

I denna Kvantum-diskussion ska vi diskutera Ljusspråket och hur det bokstavligen har en kvantum-kvalitet, i den bemärkelsen att det innehåller en otrolig mängd information som är en del av ert större sinne, och/eller källan till er förmåga att kommunicera med kollektivet.

Ljusspråket har många namn och detta är vad vi kan få kontakt med utanför era tredje-dimensionella ”Tid och Rum”.

Arkturierna befinner sig här inom detta NU, för att genom Suzanne Lie kanalisera information om Ljusspråket. Sue har kanaliserat Arkturierna i tiotals år och hon finns NU här med oss med ett budskap inför solförmörkelsen i augusti, samt mer därtill.

Suzanne Lie: Hälsningar till er alla.

Lauren G: Jag älskar informationen från Arkturierna. Och vi kommer att få dem att kanalisera genom dig. För alla som är nya för dig, vill jag bara berätta att du kan ’hoppa in och ut’ med Arkturierna en hel del, eftersom ni är mycket uppkopplade och du får ta emot information. Det är rätt fascinerande när vi går igenom arkiven och vi får höra de budskap som Arkturierna förmedlar.

Vad jag önskar säga är att de på senare tid talar om hjärnan, våra hjärnvågor, vår varseblivning och hur detta storslagna ”Tidernas Skifte” handlar om mänsklighetens medvetandeskifte, vilket medför ett stort skifte gällande varseblivning. Sue, kanske du vill börja med att kanalisera ett budskap från Arkturierna.

Sue L: Bra! Jag ska tillägga att jag egentligen kommer att ta emot vilket budskap som Arkturierna än vill att vi ska få ta del av inom detta NU, eftersom jag bara är en kanal. Så låt mig ta ett ögonblick för att centrera mig och komma i linje med Arkturierna …

Arkturierna: Hälsningar, vi är Arkturierna och vi är glada över att få möta er alla inom detta NU. Vi kan förnimma ert kollektiva energifält och vi hoppas att ni kan också kan förnimma vårt energifält.

Sue L: Jag är så tacksam över att få ha er här igen i detta utrymme, för att öppna upp denna kommunikation. Jag kan med all säkerhet förnimma denna förbindelse, såväl som Arkturiernas energikroppar. Kära Arkturier, jag skulle vilja få den första frågan att kretsa kring solförmörkelsen i augusti.

Jag vet att denna solförmörkelse kommer att bli en kraftfull tid här i Förenta Staterna, eftersom förmörkelsen korsar från norra Stillahavskusten hela vägen tvärs över Amerika till den sydöstra kusten. Vi skulle alla vilja höra om vilken inverkan förmörkelsen kan komma att ha på vårt medvetande.

Arkturierna: Välsignelser till alla som tar emot detta meddelande. Vi sänder vår Villkorslösa Kärlek till er alla. Vi ska nu besvara Suzilles frågor. Den inverkan som vilken som helst förmörkelse har på ert medvetande beror på vilken mottaglighet ni har för förmörkelsens energifält. Men på grund av att förmörkelsens energifält är så starkt, så behöver ni inte befinna er i fysisk linje med förmörkelsen för att träda in i dess energifält.

Först av allt, en av de saker som vi, Arkturierna, skulle vilja säga om denna förmörkelse, är att den inleds genom att gå in i Oregon, som är en av de sista orterna inom Förenta Staterna som blev bebodd och befolkad. Sedan avslutas den i Karolina, som var en av de första orterna att bli koloniserad.

Därmed kommer denna solförmörkelse att tjäna mycket likt en återställning. När du återställer din dator, stänger du av datorn och så slår du snabbt på den igen. Vad som sker är att ljuset släcks för ett ögonblick, och sedan tänds ljuset igen.

Ofta när en dator behöver återställas, sker det för att den alltför snabbt har fått ta emot för mycket information. Då råkar en del av informationen (som i din dator förvaras som ljus) en aning i oordning och det blir svårt för datorn att fungera på ett sätt som en dator är gjord att fungera. Då har datorn vissa problem. Men om du stänger av den och igen direkt slår på den, så återställer du den.

En av de saker som har skett med mänskligheten är att man har fått så mycket information från så många olika varelser och olika platser att man har svårt att få ihop allt i ”hjärnan/datorn”.

Då behöver man koppla av och göra något annat ett tag, så att man kan slappna av och återställa sitt tänkande. Man måste ”stänga av” det som man har haft på gång under en tid, och tillåta att ens hjärna bearbetar den nya informationen (sparad som ljus-synapser i hjärnan).

Vad vi säger är att om ni kan se på denna förmörkelse som en möjlighet för er att återställa ert medvetande, så kan ni dra fördelar av förmörkelsens högre ljus för att påminna er om följande: att ta tillfället att ”återställa ert medvetande på en regelbunden basis” är något som behöver införlivas i ert dagliga liv.

Om ni ”tar er tid” att återställa ert medvetande genom att ta er ”tid” att meditera, vandra i skogen, stirra upp i skyn, göra en teckning, eller tillbringa en trevlig stund med en god vän, så kommer ert medvetande att återställas bort från vardagens stress och till NUET inom DET SOM ÄR ETT.

Närhelst du låter ditt medvetande höjas på detta sätt, ”sparar du detta högre medvetande”, för när du kör hemåt från en stressig dag på jobbet i trafiken, när du är sen, när du får höra att ditt barn har råkat i knipa i skolan, när du får slut på bensinen på motorvägen, eller vadsomhelst som händer; då kan du LADDA NER ditt högre medvetandetillstånd som du har lagrat inom din jordfarkost!

Denna solförmörkelse är en inbjudan till människorna, i synnerhet för alla som bor i USA, eftersom det är där som förmörkelsen är som mest kraftfull, att harmonisera förmörkelsens storslagna Ljus med det egna medvetandets inre ljus.

Lauren G: Tack så mycket Arkturierna, så förmörkelsen är en möjlighet till att återställa medvetandet. Det är nästan som om all denna information som mänskligheten har fått ta emot, når en punkt där vårt inre vetande på ett starkare sätt behöver stiga fram.

Kan ni Arkturier tala om vad som just nu sker med polariteten i vår nation? Vi vet att denna förmörkelse är ett underbart tillfälle för att i sanning låta sig höjas upp ovan allting som är barnsligt, såväl som alla medvetandetillstånd som vi har evolverat ut från, och att stiga in i att i allt högre grad verkligen ha tillit till vårt inre vetande. Det är faktiskt en av de stora prövningarna som pågår. Kan ni Arkturier vänligen belysa detta?

Arkturierna: Ja, Förenta Staterna i synnerhet, har gått igenom en enorm övergång. Så många olika saker äger rum, som många människor inte förstår. Såsom vi tidigare har nämnt, så är en av de viktiga punkterna med Förenta Staterna att det är ett mycket stort land.

På grund av att landet är så stort, så kan det som pågår på den västra kusten befinna sig på en mycket annorlunda frekvensnivå än det som sker på den östra kusten. Det som äger rum mellan de två kustlinjerna kan också vara av en mycket annorlunda frekvens.

Därför har Förenta Staterna sjunkit till en grad av separations-medvetande, där en stor del av människorna känner sig separerade från varandra. Eftersom de känner sig separerade från varandra, känner de sig då separerade från sitt land, för ens land är det som sammanhåller människorna.

Om ni skulle betrakta Förenta Staterna som en familj och alla människor i Förenta Staterna var som barnen i familjen, så skulle barnen tidvis komma överens, men ibland skulle de gå åt olika håll. Därför är det som har hänt i Förenta Staterna det att människorna har gått åt många olika håll inom sina övertygelser, tankar, sin andlighet osv.

Men den starkaste enheten är mångfaldens enhet. Därför får många människor möta sina utmaningar på olika sätt. Ävenså, för att Förenta Staterna är ett relativt nytt land, och har bildats av människor från hela världen, så har det alltid förekommit en hel del mångfald, där en stor del av människorna från olika områden förenas tillsammans, snarare än att de bara integreras till ett mångfaldigt kulturellt system.

Solförmörkelsen kommer att hjälpa till med att förena Förenta Staterna i och med att förmörkelsens ljusstråle kommer in i ett av de allra mest nyligen befolkade områdena och avslutas genom området för de första amerikanska kolonierna. Ljuset som ”slocknar” när förmörkelsen korsar landet, kommer att återställa många av orsakerna till separationsmedvetandet, i och med att det aktiverar ett Enhetsmedvetande över hela landet.

Denna uppmaning till ett Enhetsmedvetande för alla olika folk i hela Förenta Staterna kommer att aktiveras, i och med att människor över hela landet ansluter sig till sitt medvetande när de alla får ta emot och/eller närvara vid SAMMA sak inom DETSAMMA NUET. Att så många olika människor, närvarar med SAMMA varseblivning inom DETSAMMA NUET, är en stor knuff uppåt mot ”MÅNGFALDENS ENHET”, när alla de olika människorna samtidigt tonar in sig på samma händelse i och med förmörkelsen.

Solförmörkelsen är något som alla olika grupper i Förenta Staterna kommer att dela – de får dela en och samma sak som äger rum i deras kollektiva samhälle. Vissa människor, såsom de i Oregon kanske får se den, de i Karolina får se den. De flesta människor kommer överhuvudtaget inte att kunna se solförmörkelsen.

Men alla kan tona in sig med sitt Enhetsmedvetande. Tänk bara ifall merparten av människorna i Förenta Staterna alla tonade in sig på en sak, det skulle verkligen bli ett mycket starkt Enhetsmedvetande. Enhetsmedvetandet är den viktigaste komponenten som är nödvändig för att ni ska kunna arbeta för, skapa, samt förverkliga den Planetariska Uppstigningen.

Därför kan det Enhetsmedvetande som skapas under solförmörkelsen uppfattas som en repetition inför den Planetariska Uppstigningen. Fastän denna händelse korsar över Förenta Staterna, kan samtliga medlemmar på Planeten Gaia ansluta sig, för att få uppleva ENHETEN av att MÅNGA fokuserar på EN sak.

Lauren G: Det är så underbart! Detta upprop för Enhetsmedvetandet är helt underbart. Vi samlas för att på ett Kollektivt Plan såväl som ett Personligt Plan få fokusera under denna solförmörkelse. Jag gillar att vi inte behöver befinna oss på förmörkelsens bana. Om man vistas på en plats där man kan se förmörkelsen har det naturligtvis en potential att bli en upplevelse som kan vara späckad av folk. Så att planera framåt är av största vikt. Annars kan man fastna i extrema trafikstockningar om man tror att man bara kan köra iväg för att komma till en särskild plats.

Det är bra att vi alla kan överväga att det är ok att inte behöva befinna oss på förmörkelsens bana. För alla som inte kan uppsöka förmörkelsens bana, kan använda förmörkelsens tidpunkt till att gå in i meditation för att få uppleva Enhetsmedvetandet, då många människor vid samma tidpunkt mediterar över samma sak. Ja, det skulle verkligen utvidga vårt Enhetsmedvetande.

Jag skulle önska att backa och tala om två saker. På en kollektiv nivå, är det underbart att fokusera på Återställandet och Enhetsmedvetandet, samt hur det ser ut i vår värld, när vi upprätthåller visionen om enhet för samtliga. Kan vi i själva verket verka i det, och leva i det, utifrån perspektivet av förmörkelsens återställningspunkt?

Sedan på den personliga nivån, skulle jag önska att ni alla delar med er till andra hur var och en av er ytterligare kan väcka upp era förmågor, i synnerhet er förmåga att använda Ljusspråket. Det finns två delar här, eftersom vi talar om det kollektiva och det personliga.

En ARKTURISK MEDITATION:

Tillåt dig själv uppmärksamma när du behöver återställa din dator/din hjärna. Denna överbelastning uppträder ofta för att man har alltför många program öppna och alltför många saker som pågår samtidigt. Då blir din dator/hjärna överväldigad. Det är utmärkt att gå in i en ”shutdown” /nedstängning av alla olika webbläsare som du har öppnat, samt att ”stänga av datorn/hjärnan” och sedan lämna den avstängd ett tag.

NU, ta dig ett ögonblick för att blicka inombords för att ta reda på hur många saker som pågår inom hjärnan inom detta NU. Kan du glömma shoppinglistan, att hämta barnen från skolan, ta del i ett möte eller något som du har glömt att hämta, verkligen behöver göra, eller vad som pågår runtomkring dig.

Ta dig en LÅNG stund för att andas med långa, långsamma, djupa andetag … Andas in med en lång inandning och håll andan så länge du kan och fokusera hela din uppmärksamhet på det faktum att du håller andan. Nu, på ett kontrollerat sätt, på samma kontrollerade sätt som du skulle önska kontrollera ditt liv, andas långsamt och lugnt ut.

Andas med några långsamma inandningar och utandningar när du fokuserar på att Andas In Lugnet. Dra in lugnet genom din kropp och andas ut lugnet. Andas in lugnet, dra lugnet genom din kropp och håll kvar Lugnet i din kropp, andas sedan långsamt ut detta lugn till din verklighet.

Så, vad exakt är ”lugnet”? Lugnet är ett ögonblick av stillhet. Detta Lugn strax innan Soluppgången och strax innan Solnedgången. Lugnet är strax innan du vaknar, strax innan du somnar och strax innan du får vad du alltid har önskat få uppleva, det vill säga, om du skulle kunna ta ett ögonblick för att vara tillräckligt lugn för att acceptera det.

Inom detta NU, ta bara ett långt, djupt, långsamt andetag och andas in, in, in och håll, håll, håll.

Andas nu långsamt ut, ut, ut – och slappna av. När du låter dig själv slappna av, låt din hjärna slappna av. Låt dina tankar få en paus. Lägg märke till alla de hundratals tankar som pågår samtidigt. Dessa ”tankar” börjar nu alla att gäspa och lägger huvudet på skrivbordet eller lutar sig bakåt i din stol.

Du finner att du sitter i en bekväm stol, du kör in till vägkanten och tar ett långt, långsamt, djupt andetag, du känner Andetaget, du släpper Andetaget, du Är Andetaget och du slappnar fullständigt av i kroppen och du blundar.

Inom detta NU, Tillåt dig själv ”återställa” dig till en högre medvetandefrekvens.

Precis som solförmörkelsen kan återställa din yttre värld, så kan du återställa din inre värld!

Välsignelser! Vi är Arkturierna.

Vi ber er att använda detta NU

Såväl som tiden under Solförmörkelsen

att meditera över

Världsfred och Planetarisk Uppstigning

http://www.acoustichealth.com/HCs12sue.htm

 

VÄNLIGEN KLICKA PÅ LÄNKEN OVAN FÖR ATT ANSLUTA ER TILL OSS

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

You may also like...