“Kvantum” – GCR/RV Intel SITREP – fredag 18 augusti 2017

“Kvantum” – GCR/RV Intel SITREP – fredag 18 augusti 2017

 

Det som är svårt … Det som är svårt med förändring är att den förändras. Att tänka annorlunda är utmanande, men permanent förändring är smärtsamt.

Tänk bara på olika synvinklar, olika konstruktioner av verkligheten … det är ingen lätt uppgift.

Men sanningen utvecklas. Och så måste vi.

Tillbaka år 1944, efter WW2, skapade Bretton Woods Conference i New Hampshire en förarbetad huvudplan för det nya finansiella systemet.

Guld var välvilligt placerat (lånat) i varje suverän centralbank i världen för att bygga om den. Denna process avslutades den 10 september 1946.

En 50-årig period var överenskommen för att returnera guldet, plus en 5-års anståndsperiod, som skulle föra mänskligheten fram till den 10 september 2001.

Varje nation i världen kom överens om dessa villkor, inklusive den framtida tillsynsmekanismen som idag kallas Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken och Banken för internationella uppgörelser (BIS) (som skulle övervaka och reglera alla centralbanker).

Aldrig har denna Allians av de allierade inkluderat internet, sociala medier, kvantsatelliter eller blockchain transaktionsalgoritmer.

Det var en tydlig 3D-arkitektur, men backades upp 100% av guld och över hela världen. Denna har sedan kollapsat, och vi är generationen som arbetar med att rensa upp i spillrorna.

Därför, 71 år senare, är inte bara detta finansiella system föråldrat … det är utrotat … och har redan ersatts av mycket gamla asiatiska familjer som fungerar som ”en drake” vardera, med en specifik färg för sin disciplin eller specialitet.

De har också backat upp sitt nya finansiella system (som de kontrollerar) med guld, för alla centralbanker, alla valutor, alla obligationer, alla marknader, alla affärer och alla nuvarande och framtida transaktioner över hela världen.

Varje suverän nation i den fria världen har skrivit under att acceptera detta nya kvantsystem med digitala valutor som en del av ett sekretessavtal om GESARA (förklätt som Parisavtalet om klimatförändringar från 2015).

Det nya finansiella systemet startar i den återställda Republiken Amerikas Förenta Stater den 1 oktober 2017 … vilket också är början av 2018 års budgetår i detta USA.

Ingen mer pappersvaluta kommer att tryckas någonstans i världen om den inte accepteras i det nya digitala och kvantfinansiella systemet.

Och eftersom majoriteten av de västerländska regeringarna fortfarande är mycket beroende av den gamla dollarn måste vi alla vänta på att böckerna ska rensas innan nya digitala USN/TRNs får handlas och bytas fritt – till ja, till nyvärderade kurser baserade på varje nations naturresurser ovan och under jord.

Många anser att en tidig intagsperiod för att lösa in gamla papperstillgångar i utbyte mot digitala krediter behöver så mycket som två månader. Vissa tycker att det behövs mycket mindre. Och andra tror inte att det kommer att finnas en sådan tidig intagsperiod och att alla de gamla systemtillgångarna kommer bara att växlas ut när räkenskapsåret 2018 börjar i oktober.

Gamla pengar, gamla idéer, gamla föreställningar kommer helt enkelt inte att fungera i det nya finansiella systemet. Som gammal datorsoftware i ny datormaskinvara.

Allt som behövs för att omvandla från gammalt till nytt har redan skett genom suveräna statsförhandlingar med de asiatiska drakfamiljerna.

Allt detta hände för år sedan utan allmänhetens vetskap.

Liknande radikala övergångar har inträffat i militära-, diplomatiska-, bank- och företagsstyrelsekretsar.

Det är mycket förändring. Det är svårt att acceptera om du inte förstår grunden till vad 9/11-händelserna verkligen handlade om – att behålla det lånade guldet från 1944 års Bretton Woods Konferens … och därigenom global dominans genom ekonomi.

Det är därför TDA-betalningarna inte konverterar till det nya finansiella systemet. Det är en utdöd monetär bestämmelse som har omvandlats genom andra program och mekanismer.

Hoppas det här låter alla som vill gå vidare …att gå vidare.

Gud är med oss

 

Översättning: Lars-Eric Sidling     www.st-germain.se

Du gillar kanske också...